VIII Dzień Mechanika nie tylko w Poznaniu


20-07-2019 15:20:39

Centralne obchody VIII Dnia Mechanika odbyły się w trakcie Targów ITM Polska w Poznaniu. Jak zwykle były okazją do rzutu oka wstecz, na 93-letnią historię Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), ale także na dzień dzisiejszy, problemy środowiska i dorobek innowacyjny polskich mechaników.

Tradycyjnie już wspominano sylwetki zasłużonych działaczy SIMP i wybitnych mechaników, takich jak Henryk Mierzejewski, Jan Czochralski czy bliżsi naszym czasom – prof. Jan Kaczmarek i Sobiesław Zbierski (1926-2004). Ten ostatni jest tegorocznym patronem Stowarzyszenia. Była okazja do wspomnień, bo choć inż. Zbierskiego nie ma już wśród nas od 15 lat, co starsi działacze dobrze go pamiętają.

Rok inżyniera Zbierskiego

Trafiając w podwoje Warszawskiego Domu Technika, miałem okazję zetknąć się z inż. Zbierskim, już wtedy seniorem. Nie zdołałem poznać go bliżej, czego do dziś żałuję, ale pamiętam dobrze tę charakterystyczną, marsową sylwetkę: krępy, z grzywą siwych włosów i olbrzymimi krzaczastymi brwiami. Robił miłe wrażenie człowieka pogodnego i wręcz sangwinicznego (nie wiem czy odpowiada to rzeczywistości). Znacznie później poznałem szczegóły jego działalności: był kombatantem Armii Krajowej, przeszedł Powstanie Warszawskie, a po wojnie – jako absolwent Wydziału Mechanicznego Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu – był konstruktorem, technologiem, szefem produkcji. Był też m.in. dyrektorem technicznym Fabryki Obrabiarek w Raciborzu, później w Pruszkowie (Rafamet w Raciborzu działa do dziś i znakomicie sobie radzi na rynku, a pruszkowskie Centrum Badawczo- Konstrukcyjne Obrabiarek po sprywatyzowaniu nabył gliwicki Glimag), wreszcie dyrektorem biura projektów przemysłu obrabiarkowego. Był również dyrektorem ds. inwestycji zjednoczenia przemysłu obrabiarkowego, kierownikiem zakładu automatyzacji w ośrodku badawczo-konstrukcyjnym.

W całym życiu zawodowym towarzyszyła mu działalność społeczna w SIMP, do którego wstąpił już w 1947 r. Pełnił w Stowarzyszeniu kolejno funkcje przewodniczącego koła zakładowego SIMP, przewodniczącego sekcji naukowo-technicznej, przewodniczącego oddziału wojewódzkiego, członka zarządu głównego SIMP, prezesa Zarządu Głównego SIMP (1963-1965 oraz 1969-1975), sekretarza generalnego SIMP (1990-1992). W czasie jego kadencji, na Nadzwyczajnym Zjeździe w 1972 r. uchwalono podstawowe założenia działalności Stowarzyszenia, aktualne do dziś: eksperta w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn, wychowawcy mechaników i organizatora ich ciągłego doskonalenia zawodowego, rzecznika interesów osobistych i społecznych mechaników polskich. W tych latach zorganizowano też agendy gospodarcze Stowarzyszenia takie jak Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT, którego był wieloletnim dyrektorem. Przyczynił się do odbudowy przez SIMP Zamku w Rydzynie, ważnego dziś miejsca spotkań, konferencji i zjazdów, a także znanego z działalności hotelarskiej. Na jednym z korytarzy Zamku umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą inż. Sobiesławowi Zbierskiemu w 10. rocznicę jego śmierci.

Dzień Mechanika lokalnie

Najbardziej wartościowa w takiej imprezie jak Dzień Mechanika jest możliwość wykazania lokalnej aktywności oddziałów stowarzyszenia i kół zakładowych oraz uczelnianych. Korzystają one z możliwości promowania specjalności mechanicznych, bo to są specjalności ważne dla Polski – nasz przemysł maszynowy ciągle jest poważną częścią gospodarki i nadzieją na przyszłość. Potrzebuje nowych wysokokwalifikowanych kadr, zwłaszcza obeznanych z nowymi technologiami oraz sterowaniem cyfrowym. Praktycznie nie ma już dziś sukcesu w przemyśle maszynowym, jeśli nie oferuje się produktu wyposażonego w sterowanie numeryczne, a nawet w cyfrową łączność bezprzewodową na zasadzie Internetu Rzeczy. A przecież już idziemy znacznie dalej: hasłem dnia jest Przemysł 4.0, idea wobec której mechanicy muszą się określić i znaleźć w tym nowym nurcie swoje miejsce. To także „elektryfikacja mechaniki", zwłaszcza samochodowej, cokolwiek pod tym pojęciem byśmy nie rozumieli.

Imprezy promocyjne zorganizował więc np. Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, a dni otwarte – niektóre szkoły mechaniczne (np. Zespół Szkół Zawodowych w Gorzowie czy w Mińsku Mazowieckim). Niewątpliwie znakomitą promocją są popularne, coroczne ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników (tego roku zorganizowane już w marcu w czasie Motor Show w Poznaniu).Studia inżynierskie na wydziałach mechanicznych należą do najtrudniejszych, ale atrakcyjność tego zawodu da się pokazać, choćby w czasie corocznych Dni Mechanika.

jaz.

 

Nagrody dla innowatorów

Dzień Mechanika w Poznaniu stał się okazją do wręczenia nagród i wyróżnień XII edycji Konkursu „Najlepsze osiągnięcia techniczne 2018 r." pod honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Wyróżniono 32 innowacyjne projekty ze zgłaszanych przez lokalne oddziały SIMP oraz bezpośrednio przez autorów (w tym 9 za prace badawcze i 23 za osiągnięcia wdrożone). Wymieńmy zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

1. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie Wydział Leśny i Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAR Sp. z o.o. w Poznaniu za projekt „Automat z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz oceny zdrowotności nasion dębu przeznaczonych do siewu w szkółkach kontenerowych”.

2. Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny za „Nowatorskie technologie lutowania miękkiego i twardego trudno spajalnych stopów aluminium, magnezu i tytanu w połączeniach różnoimiennych”.

3. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy Radom za „Proekologiczny środek smarowy - Smar ABI-S dla przemysłu rolno-spożywczego”.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl