Politechnika na medal


20-07-2019 15:26:24

Politechnika Warszawska – według rankingów trzeci uniwersytet w kraju i po raz czternasty z rzędu najlepsza uczelnia techniczna – przyznała swoje najbardziej prestiżowe nagrody: Medal Politechniki Warszawskiej i Medal Młodego Uczonego.

- Rankingi nie są bezwzględną oceną, niemniej zyskują coraz większą wartość, bowiem to właśnie poprzez rankingi obserwuje nas świat i patrzą na nas młodzi ludzie, którzy ufają Politechnice Warszawskiej, że tutaj zdobędą wiedzę i kompetencje, które zapewnią im rozwój, spełnienie marzeń i wspaniałe życie – powiedział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor PW.

Ku nowej nauce

Uroczystość wręczenia medali, której towarzyszyła promocja doktorów i doktorów habilitowanych, odbyła się 25.06.2019 r., w przeddzień uchwalenia nowego statutu PW, który przewiduje utworzenie 5 szkół doktorskich w 13 dyscyplinach naukowych, co zdaniem rektora zdynamizuje kształcenie doktorantów zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz narzędzi badawczych, które wyposażą młodych ludzi w wiedzę także z zakresu ekonomii, spraw społecznych czy psychologii. To istotne umiejętności, ponieważ absolwenci PW szybko awansują, zajmując ważne pozycje menedżerskie.

Mijający rok akademicki był czasem startu Ustawy 2.0. W maju odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Uczelni. Jest to nowy, zastępujący Konwent organ, który będzie działał na rzecz kontaktów politechniki z gospodarką. Z kolei w Radzie Doskonałości Naukowej, która ma zastąpić Centralną Komisję ds Stopni i Tytułów, dbając o standardy działalności naukowej, znaleźli się przedstawiciele sześciu dyscyplin uprawianych w PW.

Architekt duszy

Młodzi ludzie, którzy zaczynają realizować swoje pasje naukowe, muszą mieć mentorów. Ci szlifując i dostrzegając ich zdolności, sprawiają, że młodzi ludzie stają się z każdym rokiem coraz bardziej dojrzali. Taką osobą jest niewątpliwie profesor Konrad Kucza-Kuczyński, jeden z tych uczonych, którzy swoim kunsztem mierzą się z wyzwaniami na pograniczu sztuki i techniki. Tego, co piękne i czym się zachwycamy, a z drugiej strony tego, co jest użyteczne – zauważył prof. Jan Szmidt.

46. Medal Politechniki Warszawskiej – najwyższe odznaczenie warszawskiej uczelni technicznej, przyznawane od 1998 r., którym uhonorowano m.in. takie osobowości, jak kard. Józef Glemp, profesorowie Andrzej S. Nowak, Henryk Skarżyński czy Grzegorz Pawlicki (Złoci Inżynierowie Przeglądu Technicznego) – otrzymał prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński z Wydziału Architektury PW „za twórcze osiągnięcia architektoniczne budujące prestiż Politechniki Warszawskiej”. Urodzony na Wileńszczyźnie, studiował na w trudnym czasie przełomu lat 50. i 60. i właśnie wtedy znalazł się w kręgu architektów związanych jeszcze ze środowiskiem batalionu „Zośka”, wyrosłych z tradycji Liceum im. Stefana Batorego. To oni wprowadzali dzisiejszego laureata nie tylko w arkana architektury, ale przede wszystkim uczyli go patriotyzmu.

Laudację wygłosił Dziekan Wydziału Architektury PW dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW: Laureat jest mistrzem szkoły i wychowawcą kilku pokoleń młodych architektów. Prowadził ok. 220 dyplomów inżynierskich i magisterskich, jest promotorem 12 prac doktorskich. Wśród ograniczeń niewydolnej gospodarki, normatywów mieszkaniowych i zapaści budownictwa, znalazł niszę pozwalającą realizować innowacyjne pomysły i autorskie koncepcje przestrzenne. Prof. Kucza-Kuczyński jest autorem kilkudziesięciu studiów rozwoju Politechniki – w 1975 r. został powołany przez Naczelnego Architekta Warszawy na stanowisko Generalnego Projektanta Terenów Centralnych PW. Jest też twórcą unikatowej Pracowni Architektury Sakralnej i Monumentalnej. Założył i przez wiele lat prowadził Program Roboczy Międzynarodowej Unii Architektów „Miejsca Kultu/Miejsca Duchowe”. W jego dorobku jest wiele obiektów sakralnych (m.in. kościół Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie, kościół i centrum społeczne w Malmö, kościół Dobrego Pasterza w Warszawie, sala Zgromadzeń na Jasnej Górze). Praca z teologami, artystami i duchownymi studiującymi reguły posoborowej liturgii stworzyła podstawy dla badań, publikacji oraz eksperckiej działalności.

W 1978 r., z powodu aktywności w dziedzinie architektury kościołów, znalazł się w kręgu zainteresowania IV Wydziału MSW, a w końcu – w areszcie w Pałacu Mostowskich.

Skutecznie interweniował i ręczył za mnie ówczesny partyjny rektor Politechniki Warszawskiej, profesorowie i cała społeczność. To zostaje w pamięci i świadczy o sile uczelnianej przynależności – mówi profesor, przywołując jeszcze jedną refleksję związaną ze spółdzielnią „Idealne Mieszkanie”. – Projektowałem mieszkania dla ludzi politechniki w rejonie ulic Hożej i Wilczej. Ta spółdzielnia wyrosła z politechnicznej solidarności lat 80. i do dzisiaj pozostaje autentyczną, unikatową wspólnotą mieszkaniową, w której na co dzień żyję z całą rodziną. To dobry przykład osobistej, prywatnej relacji: Politechnika i ja. Takie ludzkie momenty wzmacniają moje podziękowania dla uczelni nie tylko za cenny medal, ale też za odczuwanie i realizowanie wartości moralnych i społecznych.

Piękno matematyki

Dwunasty w historii Medal młodego uczonego, promujący młodych naukowców cechujących się samodzielnością koncepcji i szczególną dynamiką rozwoju, trafił do rąk absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, dr Piotra Achingera z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, laureata grantu Europejskiej Rady Badań, za przełomowe rozwinięcie badań w zakresie topologii rozmaitości algebraicznych i ich zastosowań.

Jego największym osiągnięciem jest dowód twierdzenia, mówiącego, że każda afiniczna rozmaitość algebraiczna nad ciałem dodatniej charakterystyki jest przestrzenią K (π, 1), czyli ma znikające wyższe grupy homotopii.

Dr Piotr Achinger tak mówi o sobie: Geometria algebraiczna zajmuje się zbiorami rozwiązań układów równań wielomianowych. Ma bliskie związki z jednej strony z teorią liczb, np. dowód Wielkiego Twierdzenia Fermata, z drugiej strony z fizyką, teorią strun, symetrią lustrzaną. Fakt, że współczesna geometria algebraiczna dostarcza jednorodnego języka, w którym można mówić o tak różnorodnych problemach, spowodował dość zaskakujący przepływ idei pomiędzy tymi pozornie niezwiązanymi dziedzinami.

W tym wszystkim znajduje czas na pracę z uzdolnioną młodzieżą – pomaga organizować kolejne edycje Olimpiady Matematycznej, współpracuje z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci. Jak zauważa prof. dr hab. Stanisław Janeczko, autor laudacji, jego postawa wobec młodych adeptów nauki harmonizuje ze spostrzeżeniem Einsteina: W rzeczywistości nie odbiega daleko od cudu to, że nowoczesne metody nauczania jeszcze zupełnie nie zdławiły świętej ciekawości dociekań; bowiem ta delikatna roślinka poza potrzebą bodźca wymaga głównie wolności, bez której niewątpliwie stanie się wrakiem i ruiną.

I jak słyszymy w laudacji, Piotr Achinger jest wybitnym matematykiem o niezwykłej zdolności twórczego poruszania się po najtrudniejszych i najpiękniejszych obszarach współczesnej matematyki.

Irena Fober

Prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński otrzymał medal PW z rąk rektora PW prof. Jana Szmidta

 

 

 

 

 

 

 

Dr Piotr Achinger, laureat medalu Młodego Uczonego, z prof. dr. hab. Stanisławem Janeczko

Zdjęcia: Biuro Rektora PW

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl