TECHNICUS 2019


20-07-2019 15:51:33

Nauka od zawsze kojarzy się z książkami, coraz częściej jednak „elektronika” wypiera papier. Książka nie jest teraz jedynym medium, musi stawać w szranki z innymi rodzajami upowszechniania wiedzy. Dlatego tym ważniejszą rolę odgrywają różnego rodzaju akcje promujące książki i ich czytelnictwo.

Do niedawna najliczniejszą kategorią konkursów były konkursy literatury pięknej. Obecnie są organizowane również konkursy książek naukowych oraz technicznych. Zdobyły one dużą renomę, jak na przykład konkurs organizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną (FSNT-NOT).

Jest ona organizatorem Konkursu TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną. Na tegoroczną edycję Konkursu napłynęło 50 pozycji z 17 wydawnictw.

Jury obradujące pod przewodnictwem prof. nadz. dr hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego (Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych), wiceprezesa FSNT NOT, przyznało Puchar TECHNICUS 2019 w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną monografii „Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce” autorstwa Dariusza Świsulskiego. Książkę wydana została przez Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Zwycięzcą w kategorii Najlepszy poradnik techniczny została książka „CCNA 200-125. Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco”. Autorem poradnika jest Adam Józefiok. Książkę wydało Wydawnictwo Helion S.A.

Jury miało niezwykle trudne zadanie, bo wszystkie książki zgłoszone do konkursu charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim. Jury postanowiło zatem przyznać wyróżnienia w obu kategoriach. W kategorii Najlepsza Książka Techniczna wyróżnienia otrzymały: „Mosty z kompozytów FRP. Kształtowanie. Projektowanie. Badania” autorstwa Tomasza Siwowskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.); „Silniki spalinowe pojazdów szynowych” Michała Lewandowskiego (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności); „Transformacje sygnałów - od teorii do praktyki” Andrzeja Dobrowolskiego (BTC Korporacja Paweł Zbysiński); „Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii” Doroty Chwieduk i Macieja Jaworskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

W kategorii Poradnik Techniczny wyróżnienia otrzymały: „Poradnik rzeczoznawcy budowlanego, Tom I – Problemy techniczno-prawne diagnostyki obiektów budowlanych” Adama Baryłki (Oficyna Wydawnicza Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego) oraz „IFE - wszystko jest matematyką” Jakuba Szczepaniaka Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej.

Tegoroczne ogłoszenie wyników oraz uroczystość wręczenia nagród i pucharów wyjątkowo nie odbyły się w Warszawie, lecz w Krakowie na IV Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich (IV SZIP) organizowanym wspólnie z XXVI Kongresem Techników Polskich. Imprezy odbywały się pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP oraz Patronatem Honorowym Premiera Rządu RP. Wręczenie nagród i dyplomów autorom i wydawcom miało bardzo uroczystą oprawę i odbyło się podczas Gali POLACY RAZEM. Jest to impreza integrująca polskich inżynierów, niezależnie od miejsca ich zamieszkania i pracy. Laureatom, którzy nie mogli być Krakowie, dyplomy wręczono przed rozpoczęciem obrad Rady Krajowej FSNT-NOT.

Marek Bielski

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl