Giełda wynalazków i projektów. Teletransmisja na rzecz Przemysłu 4.0


20-07-2019 16:14:25

Należący do Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ Instytut Tele-i Radiotechniczny nie ustaje w doskonaleniu swoich rozwiązań, które już w latach poprzednich notowały sukcesy na międzynarodowych wystawach. Innowacje ITR tym się charakteryzują, że mają bardzo szerokie zastosowania – zarówno w przemyśle, w infrastrukturze energetycznej, jak i w medycynie.

Uwagę zwracają zwłaszcza trzy ostatnio nagradzane wynalazki, które już osiągnęły dojrzałość rynkową i zyskały koproducentów.

Inteligentne ultradźwięki

Na 118 Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE w Paryżu Złoty Medal zdobył wynalazek „Innowacyjna generacja systemów ultradźwiękowych w systemie e-diagnostyki układu drgającego z bezprzewodowym systemem sterowania – SONIC ROTOR 621". Chodzi tu o bieżącą diagnostykę pracujących urządzeń przemysłowych prowadzoną i sterowaną zdalnie – bezprzewodowo. Rodzina systemów ultradźwiękowych obejmuje także m.in. urządzenia do spajania tworzyw. Przykładem zastosowania są cenione w kraju zgrzewarki ultradźwiękowe Sonic Welder, ostatnio też wyróżnione na targach PLASTPOL. Przeznaczone są do ultradźwiękowego łączenia materiałów z tworzyw termoplastycznych, a także do wykonywania operacji saterowania, nitowania, kształtowania i cięcia. Konstruktorzy podkreślają, że zaprojektowano je zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0 w celu osiągnięcia największej powtarzalności i jakości zgrzewów. Umożliwiają szczelne połączenie zgrzewanych elementów przy zachowaniu estetyki spoiny. W zgrzewarkach Sonic Welder zastosowano kilkanaście rozwiązań właśnie pod kątem koncepcji 4.0. Urządzenie niejako samo się kontroluje, ustawia, kontroluje dostąp użytkowników, wizualizuje pracę, archiwizuje i przesyła wyniki.

Kontrola bez zakłóceń 

Srebrny Medal w Paryżu uzyskał natomiast wynalazek „Skalowalny system z inteligentnymi sensorami do e-zarządzania stacjami elektroenergetycznymi". Proces przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej wymaga sterowania i kontroli. System musi w sposób bezbłędny pozyskiwać dane pomiarowe pochodzące z odpowiednich lokalizacji w sieci energetycznej. Pozyskuje się dane o wartości płynących prądów i napięć w węzłach pomiarowych, a także o temperaturze elementów łączeniowych lub innych wrażliwych punktów. Urządzenia te pracują zwykle w warunkach zakłóceń elektromagnetycznych występujących w przemyśle, a więc przewody pomiarowe są narażane w na wysokie natężenia pól elektromagnetycznych, co może powodować błędy pomiarowe. Innowacyjny skalowalny system polega m.in. na: synchronizacji czasowej komponentów systemu, cyfrowym przesyłaniu danych oraz zastosowaniu światłowodów do transmisji. Jego odporność zapewnia niezakłóconą i efektywną pracę, bezpieczeństwo i niezawodność obiektów energetycznych, zwłaszcza stacji rozdzielczych i transformatorowych. Zawiera izolowane galwanicznie sensory – przetworniki próbkujące prądy i napięcia trójfazowej sieci elektroenergetycznej SN, a także temperaturę elementów wyposażenia.

Ku rehabilitacji hybrydowej

Magnetyczno-świetlna terapia z użyciem urządzeń typu Viofor jest znana od lat, ale stale doskonalona i wzbogacana o nowe elementy high-tech. Instytut otrzymał wyróżnienie w ostatniej edycji organizowanego przez PARP konkursu Polski Produkt Przyszłości za produkt: „Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji wykorzystujący zaawansowane technologie ICT” opracowany wspólnie z firmą: Med&Life Sp. Z o. o

Wprowadzono łącza Wi-Fi i Bluetooth, co ułatwia obsługę wielu urządzeń terapeutycznych, zarówno w gabinetach medycznych, jak i u użytkowników indywidualnych (przez aplikacje mobilne). Nowoczesny sterownik, we współpracy z aplikatorami o modułowej konstrukcji, umożliwia realizację wielu procedur fizykoterapeutycznych oraz kilku zabiegów w tym samym czasie, także zabiegów terapii skojarzonej. Interfejs urządzenia Viofor S-PRO przystosowany jest do obsługi przez osoby niepełnosprawne. Zasilanie akumulatorowe daje niezależność od sieci. W schorzeniach narządu ruchu, chorobach neurologicznych, problemach wynikających z upośledzenia krążenia, Viofor S-PRO przynosi efekty regeneracyjnie, przeciwbólowe, przeciwzapalne, antyspastyczne. Wyrób ten jest już certyfikowany na zgodność z dyrektywą EEC oraz na usytuowanie w systemie jakości ISO 13485 i ISO 9001. Zwiększenie dostępności zabiegów fizykalnych wpłynie na zmniejszenie ilości używanych leków, zwłaszcza przeciwbólowych i przeciwzapalnych, a zatem ograniczy powikłania związane z ich zażywaniem. System zmniejszy koszty związane z pobytem pacjenta w szpitalu, zwiększy liczbę pacjentów objętych rehabilitacją i leczeniem. Udostępnienie sprzętu pacjentowi w jego własnym domu wpłynie na rozwój rehabilitacji hybrydowej – jest to nowy standard w wykonaniu świadczeń medycznych. System e-zarządzania wprowadza wiele innowacyjnych funkcjonalności, jakich dotychczas nie ma żaden z dostępnych na rynku krajowym i zagranicznym wyrobów medycznych do fizykoterapii.

jaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw Viofor S-Pro do rehabilitacji domowej magnetycznej i ledowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgrzewarka Sonic Welder

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl