Wydarzenia


20-07-2019 18:20:40

Dla kogo nauka?

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz drugi przyznała wyróżnienia im. prof. Macieja W. Grabskiego za działania na rzecz społecznego postrzegania nauki, ustanowionego w 2016 r. dla upamiętnienia osoby i dokonań prezesa FNP w latach 1992-2005. Laureatami wyróżnienia zostali ks. prof. Michał Heller i prof. Jan Madey, którzy 2 lipca br. z rąk prezesa FNP prof. Macieja Żylicza odebrali pamiątkowe dyplomy (zdjęcie). Wręczeniu towarzyszyła debata „Dla kogo nauka" moderowana przez red. Krzysztofa Michalskiego, „Złotego Inżyniera PT”. Jej uczestnicy dyskutowali o roli nauki w rozwoju cywilizacji i kultury. Paradoksalnie, wraz z przyspieszonym postępem technologicznym pojawiają się negatywne tendencje w  percepcji wyników badań naukowych – szukano przyczyn spadku znaczenia nauki w jej społecznym postrzeganiu. Przedstawiając różne diagnozy, dyskutanci zgadzali się w kwestii kluczowej roli edukacji w lepszym rozumieniu nauki przez społeczeństwo, a co za tym idzie – umiejętności rozróżniania prawdy i fałszu w otaczającym informacyjnym chaosie. Podkreślono ważną rolę upowszechniania zweryfikowanych badawczo argumentów naukowych w debacie publicznej. mb

Zdjęcie: Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Czysty prąd ze Słońca

Największa na świecie elektrownia słoneczna Noor Abu Dhabi (arab. Światło Abu Dhabi), zbudowana z 3,2 mln paneli słonecznych, o mocy 1,177 GW, powstała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (największa dotychczas elektrownia słoneczna Solar Star, oddana do użytku w 2015 r. w Rosamond w Kalifornii, ma moc 579 MW). Elektrownia, której koszt budowy wyniósł ok. 870 mln USD, zajmuje 8 km2, może pokryć zapotrzebowanie na prąd dla 90 tys. osób – konsumpcja energii w ZEA jest wyjątkowo wysoka. Szacuje się, że dzięki tej inwestycji roczna emisja CO2 zmniejszy się o 1 mln t – to mniej więcej tyle, ile emituje 200 tys. samochodów.

ZEA planują, aby do 2050 r. co najmniej połowa produkcji prądu w tym kraju pochodziła z odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu emisja CO2 i gazów cieplarnianych ma spaść o 70%. if

 

Z profesorem w domu

Navoica.pl to pierwsza polska platforma edukacyjna MOOC (ang. massive open online course) uruchomiona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Fundacją Młodej Nauki i partnerami. Dzięki blisko 20 mln zł wsparcia z NCBR będzie można skorzystać z 52 nowych kursów online, przygotowanych przez zespoły wyższych uczelni. W ofercie znajdą się szkolenia językowe, warsztaty programowania, kursy przedsiębiorczości i nowoczesnego marketingu, a nawet zajęcia z języka migowego. Uczyć może się każdy, nie tylko studenci i doktoranci, za darmo, bez względu na wiek, zdobyte dotychczas wykształcenie czy miejsce zamieszkania, wystarczy mieć dostęp do internetu. if

Nie do śmiechu

Rysunki satyryczne Waldemara Rukścia, naszego redakcyjnego kolegi, wieloletniego redaktora graficznego w Przeglądzie Technicznym, autora komentarza na tej stronie, można oglądać w Bibliotece Publicznej w Bogatyni. Autor rysunków jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. W Bogatyni, dla której w 1970 r. zaprojektował herb miasta,  skończył szkołę podstawową i technikum. if

 

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl