Internet dla każdego


31-08-2019 17:54:34

Polacy chcą mieć łatwy i szybki dostęp do internetu, który stał się ułatwiającym życie narzędziem codziennego użytku. Jednak jeszcze blisko 5 mln gospodarstw domowych nie ma dostępu do szerokopasmowej sieci.

- O tym, że Polacy coraz chętniej korzystają z internetu, a przede wszystkim z e-usług, przekonujemy się na co dzień. Najlepszy dowód to liczby. Tylko w pierwszych 6 miesiącach tego roku ponad 1 250 000 Polaków założyło Profil Zaufany. To dotychczasowy rekord, a na tym nie koniec. W tym samy okresie Polacy zgłosili narodziny niemal 20 tys. dzieci, wysłali ponad 220 tys. pism do urzędów, złożyli niemal 75 tys. wniosków o dowód osobisty, a ponad 27 tys. razy skorzystali z usługi meldunkowej. Wszystko to bez wizyty w urzędzie, w pełni online – mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Rekordy popularności biją też usługi „samochodowe”. Od początku stycznia do końca czerwca Polacy 279 tys. razy sprawdzili swoje punkty karne, ponad 428 tys. razy skorzystali z e-usługi Bezpieczny Autobus, a historię pojazdu sprawdzali… ponad 68 mln razy!

Łatwiej do szybkiego internetu

Jednak obowiązujące przepisy regulujące proces inwestycji telekomunikacyjnych nie spełniają potrzeb Polaków i gospodarki. 4 lipca br. Sejm RP przyjął akt prawny o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (m.in. z 7.05. 2010 r.), którą resort nazwał megaustawą.

- Jej przyjęcie to ważny krok, by z szybkiego internetu mogli korzystać wszyscy Polacy, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. To także korzyści dla polskiej gospodarki, która dzięki tym zmianom stanie się bardziej konkurencyjna i jeszcze nowocześniejsza – uważa Marek Zagórski. – Dzięki nowym przepisom Internet wreszcie dotrze tam, gdzie dziś często go nie ma – na wieś, tereny trudnodostępne i mniej zaludnione.

Na pytanie „jak tego dokonamy?” resort odpowiada, że dzięki nowym przepisom proces inwestycyjno-budowlany związany z m.in. budową sieci szerokopasmowych będzie krótszy i prostszy. Spadną koszty takich inwestycji (m.in. przez obniżenie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego aż o 90%!). Ponadto budujący sieci telekomunikacyjne i wprowadzający technologię operatorzy będą mogli w większym stopniu niż obecnie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę techniczną. Mniej za to zapłacą.

- Dzięki przyjętym przez Sejm zmianom operatorom będzie się opłacało podłączać do szerokopasmowego internetu także te gospodarstwa domowe, które właśnie z uwagi na zbyt wysokie koszty doprowadzenia do nich szybkiej sieci są w tej chwili wykluczone – wyjaśnia Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji. – Projektując nowe przepisy pomyśleliśmy też o bezpieczeństwie. Megaustawa nakłada na operatorów telekomunikacyjnych nowe obowiązki w zakresie raportowania danych o poziomach pól elektromagnetycznych w środowisku. Już za rok zostanie wdrożony System Informacji o Instalacjach Wytwarzających Pole Elektromagnetyczne (SI2PEM), który każdemu pozwoli sprawdzić, czy poziom pól w dowolnym miejscu w kraju jest zgodny z przepisami.

Wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za pomiary pól, a tym samym spełnienie zalecenia Najwyższej Izby Kontroli, wspomoże przyznanie dodatkowych środków finansowych. Ustawa przewiduje wprowadzenie sankcji za przekroczenie dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego w środowisku, co ma zapewnić, że użytkowane przez operatorów stacje bazowe telefonii komórkowej dotrzymują wszelkich wymaganych prawem standardów.

W ustawie zaproponowano także powołanie Funduszu Szerokopasmowego z rocznym budżetem ok. 140 mln zł (w latach 2019–2028 maksymalny limit wydatków na wykonywanie zadań wynikających z ustawy z budżetu państwa wynosi 5,26 mln zł). Z jego środków możliwe będzie np. dofinansowanie budowy i rozwoju sieci telekomunikacyjnych.

Ciekawostką jest wprowadzenie w ustawie definicji: „punkt dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu – niewielkie urządzenie radiowe o małej mocy, wyposażone w jedną antenę lub więcej anten o krótkim zasięgu i niskim oddziaływaniu na krajobraz, pozwalające użytkownikom uzyskać bezprzewodowy dostęp do sieci telekomunikacyjnej niezależnie od rodzaju tej sieci – ruchomej lub stacjonarnej”.

5G gotowe do startu

Sieć 5G – jak donosi najnowszy raport Ericsson Consumer Lab – umożliwi połączenia z internetem nawet 100 urządzeń mobilnych/m2! To oznacza, że do smartfonów czy laptopów dołączą miliardy nowych maszyn: pojazdów autonomicznych, inteligentnego sprzętu domowego czy czujników kontrolujących stan organizmu podczas porannego treningu. Coraz więcej kupujemy przez internet, nie tylko na aukcjach, bo taką usługę oferują już nie tylko wielkie sieci handlowe (z raportu firmy badawczej GFK „Wojna światów, czyli cała prawda o handlu online i offline” wynika, że z prawie 440 mld zł obrotów w całym polskim handlu 39 mld zł generują e-transakcje). Rośnie liczba subskrybentów e-wydań dzienników i tygodników, powstają kolejne filmowe serwisy streamingowe, np. wiosną 2020 r. wystartuje HBO Max. Dla wielu użytkowników ważny jest też dostęp do gier.

Technologia jest już w Polsce dostępna, ale trzeba jeszcze przydzielić odpowiednie pasma i częstotliwości. Komisja Europejska oczekuje, że do 2025 r. kraje członkowskie będą mieć szerokie pokrycie siecią 5G.

W czerwcu, w trakcie podpisania w Łodzi Porozumienia Programu S5, Martin Mellor, szef Ericsson Polska, powiedział: Pilotaż S5 jest naturalną konsekwencją wcześniejszej współpracy firmy Ericsson z operatorem sieci Play, firmą P4 oraz Politechniką Łódzką i Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Wreszcie najistotniejsze – Ericsson jest gotów na wprowadzenie 5G w Polsce. Technologia czeka na uruchomienie, rozwiązania na wdrożenie. Mamy kompetencje, technologię i doświadczenie. Podpisując porozumienie w Łodzi zyskujemy zaangażowanych partnerów, rozszerzamy praktyczne możliwości wdrożenia rozwiązań służących rozwojowi potencjału społecznego i ekonomicznego w Łodzi i w Polsce.

W połowie lipca Ericsson podpisał z PLAY i Legią Warszawa list intencyjny, na mocy którego na terenie całego stadionu Legii przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie zostanie zainstalowana infrastruktura obsługująca sieci 3G i 4G, a w określonych strefach abonenci PLAY będą mogli korzystać z technologii 5G. Tym samym stadion stanie się jednym z najlepiej wyposażonych w infrastrukturę sieciową obiektów w Europie. A dlaczego stadion? Otóż wg analiz Ericsson Mobility Report, użycie urządzeń mobilnych właśnie na stadionach co roku zwiększa się o 67%. W trakcie wydarzenia kibice korzystają z aplikacji, kontaktują się przez media społecznościowe i dzielą się doświadczeniami z przyjaciółmi.

Przypomnę, że w 1904 r. w Warszawie rozpoczęła działalność pierwsza centrala telefoniczna, wyposażona w sprzęt firmy Ericsson. Dziś w działach badań i rozwoju w Krakowie i Łodzi Firma zatrudnia 2,4 tys. osób, które zajmują się budową oprogramowania dla systemów Ericsson wykorzystywanych na całym świecie.

Jeżeli plany powiodą się, to sieć komercyjna 5G zacznie działać u nas ok. 2022 r. – początkowo w dużych miastach, na wszystkich autostradach i na najważniejszych drogach ekspresowych. Dzięki pełnemu wykorzystaniu potencjału cyfryzacji PKB Polski może do 2025 r. być, jak wynika z raportu McKinsey, wyższy aż o 64 mld euro (ok. 275 mld zł). Do tego czasu odsetek PKB, który generuje gospodarka cyfrowa Polski, wzrósłby z 6,2% aż do 15% PKB.

Ale powszechna dostępność do szerokopasmowego internetu to nie wszystko. Ważna jest też przepustowość sieci, a także końcowych „odbiorników”. Pewnie nie raz spotkaliśmy się z sytuacją, że nie mieliśmy dostępu do serwisu, bo się zablokował! Na początku lipca gwałtownie rosnąca liczba składanych e-wniosków o 500+ i 300+ zakorkowała rządowy system Emp@tia!

- Państwo nie może sobie na to pozwolić. Ma obowiązek zapewnić dostęp do usług wszystkim obywatelom. Blokady Emp@tii ewidentnie wynikają z sukcesu tego systemu, doświadczyły tego także banki. Takiego zainteresowania nie da się przewidzieć, ale powinniśmy być na nie gotowi. Skoro ruch w naszych systemach rośnie tak gwałtownie, trzeba się do tego dostosować. Mają mieć co najmniej cztery razy większą przepustowość – uważa minister Marek Zagórski (Gazeta Wyborcza).

Ale jak to zrobić?

Jerzy Bojanowicz

Zdjęcia: Ericsson i Steve Buissine/Pixabay (ze smartphonem)

 

Na całym świecie sieć 5G komercyjnie uruchomiło 12 operatorów, z których 9 korzysta z rozwiązań dostarczonych przez Ericssona. Firma od 2015 r. zainstalowała ponad 3 mln stacji bazowych, które czekają na zdalne uruchomienie. Także w Polsce, gdzie pierwsze wprowadzenie 5G ogłosiła z Orange w Zakopanem.

***

Dr Andrzej Nałęcz, Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, Wydział Zarządzania UW, w opinii sporządzonej na zlecenie Biura Analiz Sejmowych: - Zgodnie z uzasadnieniem, nowelizacja ustawy powinna ułatwić i przyspieszyć budowę w Polsce infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu, w szczególności na obszarach wiejskich, których oddalenie od ośrodków miejskich i niska gęstość zaludnienia sprawiają, że nie są one obszarami atrakcyjnymi inwestycyjnie i często stanowią tzw. białe plamy, czyli miejsca bez zapewnionego dostępu do internetu (…).

Choć nie wskazano tego dość dobitnie w uzasadnieniu, nowelizacją – w zakresie jej unormowania – dokonano częściowej transpozycji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 321). Zwiększenie tempa inwestycji jest niezbędne dla osiągnięcia celów związanych z dostępnością bardzo szybkich usług dostępu do internetu określonych w motywie 24 Europejskiego kodeksu. Ustawa ma również na celu zwiększenie przejrzystości informowania o promieniowaniu elektromagnetycznym.

 

Internet ułatwia życie Polakom

W przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji przez Kantar Polska na reprezentatywnej próbie Polaków badania „Internet w życiu Polaków”, 84% deklaruje, że korzysta z internetu, a blisko 90% z nich sądzi, że dzięki temu ich życie jest łatwiejsze. Dostęp do sieci jest szczególnie istotny dla mieszkańców wsi oraz miast od 20 do 500 tys., bo zapewnia komunikację z innymi ludźmi oraz dostęp do usług bankowych, najnowszych wiadomości i edukacji.

Choć dla 89% badanych internet to po prostu „ułatwiacz” życia, a 77% traktuje go jako „pożeracz czasu”, to blisko 70% polskich internautów – jeśli to możliwe – wszystkie sprawy załatwia online. Tylko 20% wykorzystuje internet wyłącznie w celach służbowych.

Na smartfonach korzysta z niego 61% badanych, laptopie – 18%, komputerze stacjonarnym - 15%, tablecie - 4%, a w smart tv - 1%. Mając do wyboru tylko jedno urządzenie z dostępem do Internetu, 52% wybrałoby smartfon, a tylko 28% laptop. 26% korzysta z internetu od 1 do 2 h dziennie, 23% - 2-4 h, 22% - 0,5-1 h.

Zdaniem aż 34% badanych w większym stopniu powinniśmy wykorzystywać internet w obszarze zdrowia i e-medycyny (83% chciałoby wprowadzenia elektronicznych zapisów do lekarzy). Tyle samo uważa, że digitalizacja w jeszcze większym stopniu powinna objąć administrację państwową i usługi dla obywateli, a 30% chce większego wykorzystania jej w edukacji. Badani oczekują, że wszędzie będzie dostęp do internetu mobilnego, bez limitów i z szybkimi łączami, ale tylko 4% z nich często korzysta z bezpłatnego dostępu w miejscach publicznych.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl