Politechnika Poznańska: 100 lat doświadczenia w nauce i edukacji


31-08-2019 18:03:44

Przez 100 lat swojej działalności Politechnika Poznańska stale się rozwijała, stając się uczelnią silną i nowoczesną. Osiągnięcia naukowe i oferta dydaktyczna sprawiły, że obecnie jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Europie.

Politechnika Poznańska – postęp, nowoczesność, racjonalizm od samego początku

W 1919 r. zawitała do Wielkopolski wolność. Wtedy to powołano Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn. Regularne zajęcia rozpoczęły się 1 września 1919 r. Zanim jednak doszło do pierwszego absolutorium, obniżono status szkoły, usuwając z jej nazwy przymiotnik „wyższa”. Natychmiast rozpoczęły się starania o przywrócenie tej rangi. W 1929 r. Uczelni nadano więc nowy statut i nazwano Państwową Wyższą Szkołą Budowy Maszyn i Elektrotechniki. W takim kształcie działała do 1939 r.

Jej mury opuściło w tym czasie 716 absolwentów. W 1937 r. formalnie wyrażono zgodę na powstanie w Poznaniu politechniki, ale II wojna światowa przekreśliła te plany. Działalność uczelni reaktywowano w 1945 r., przekształcając ją w Szkołę Inżynierską. Marzenia o Politechnice Poznańskiej ziściły się w 1955 r. Politechnika Poznańska (PP) przejęła 4 wydziały z istniejących w Szkole Inżynierskiej oraz wszystkie jednostki międzywydziałowe.

Współpraca międzynarodowa – skuteczna strategia umiędzynarodowienia uczelni

Realizacja misji uczelni pozwala urzeczywistnić wizję Politechniki Poznańskiej jako czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, z aspiracjami do bycia partnerem uczelni europejskich i światowych pod względem jakości kształcenia oraz poziomu badań naukowych. Politechnika Poznańska od kilku lat konsekwentnie realizuje strategię umiędzynarodowienia uczelni, między innymi przez cykliczny udział w edukacyjnych misjach zagranicznych.                                           

Priorytetowymi kierunkami są strategiczne rynki edukacyjne, czyli państwa Partnerstwa Wschodniego, szczególnie Ukraina, państwa o dużym potencjale demograficznym (Chiny, Indie, Turcja, Kazachstan) oraz stosunkowo świeżo odkryte rynki: Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan, w tym państwa posiadające rozbudowane systemy stypendialne. Ponadto, w ramach nowego projektu, uczelnia chciałaby zwiększyć swoją rozpoznawalność w krajach, w których jej obecność była dotychczas znikoma lub nie było jej wcale i skąd nie ma jeszcze studentów. Te kraje to: Wietnam, Tajlandia, USA, Peru Ekwador.

Politechnika Poznańska zawarła ponad 400 aktywnych umów bilateralnych w programie Erasmus+, które umożliwiają wyjazd za granicę ponad tysiącu studentom i kilkuset pracownikom oraz ponad 150 aktywnych umów z ośrodkami zagranicznymi z całego świata, obejmujących wspólne badania naukowe oraz wymianę studentów i pracowników uczelni.

Na Politechnice Poznańskiej powstało polsko-chińskie Centrum Badawcze Nowego Jedwabnego Szlaku. Do jego głównych zadań będzie należał transfer nauki, edukacji, kultury, a w konsekwencji – także biznesu.

Potencjał naukowy – stawiamy na naukową efektywność

Obecnie wysokiej jakości badania naukowe stanowią integralny element strategii Politechniki Poznańskiej jako uczelni w randze uniwersytetu technicznego. Potwierdzeniem wysokiej pozycji naukowej uczelni jest ocena parametryczna jednostek naukowych KEJN (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych) na lata 2013-2017.

W 2018 r. zrealizowano łącznie 181 projektów naukowo-badawczych. Na Politechnice Poznańskiej pracuje ponad 1300 nauczycieli akademickich. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 19 i doktora habilitowanego w 14 dyscyplinach. Rocznie dorobek naukowy pracowników Politechniki Poznańskiej powiększa się o ponad 2 tys. pozycji: artykułów, monografii, podręczników oraz innych publikacji. Politechnika Poznańska została uhonorowana nagrodą ELSEVIER Research Impact Leaders 2016 w kategorii Medical Sciences, przyznawaną przez Elsevier szkołom wyższym, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki w świecie. Nagroda została przyznana za badania i publikacje w zakresie inżynierii biomedycznej.

W rankingu webometrycznym, opracowywanym przez Concejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIS), Politechnika Poznańska lokuje się na trzecim miejscu wśród uczelni technicznych w Polsce pod względem cytowalności publikacji. W najnowszej edycji rankingu QS World University Rankings znalazło się 14 polskich uczelni, wśród nich jest także Politechnika Poznańska. W styczniu 2017 r. Politechnika Poznańska otrzymała grant H2020 Marie Skłodowska-Curie Global Fellowships jako jedyna uczelnia w Polsce w tej edycji. Mamy aż trzech laureatów nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zwanej „polskim Noblem”, a nasi naukowcy znajdują się we władzach Polskiej Akademii Nauk oraz licznych międzynarodowych towarzystw naukowych

Oferta edukacyjna – praktyczne przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy

Dziś Politechnika Poznańska oferuje kształcenie na dziesięciu wydziałach, prowadzących łącznie ponad 30 kierunków studiów. Na uczelni studiuje ok. 16 tys. studentów. Dla Politechniki Poznańskiej, jako uczelni technicznej, ogromne znaczenie ma współpraca z praktyką. Na uczelni prowadzony jest innowacyjny program studiów dualnych, których specyfika polega na łączeniu wiedzy teoretycznej praktyką w wiodących firmach, takich jak m.in. Volkswagen Poznań, Solaris czy Phoenix Contact.

Życie studenckie – nieograniczone możliwości rozwoju

Studenci wybierają studia na Politechnice Poznańskiej ze względu na wysoki poziom nauczania, doskonale przygotowaną kadrę, a także możliwość pełnego realizowania swoich naukowych i pozanaukowych zainteresowań oraz przyjazną atmosferę.               

Ogromne możliwości rozwijania intelektualnych zainteresowań dają studentom koła naukowe. Każdy student znajdzie także dla siebie pole do działania w jednej z wielu istniejących na Politechnice Poznańskiej organizacji studenckich. Na uczelni działa z ogromnym powodzeniem studenckie radio „Afera”. Sukcesami poszczycić się może istniejący od 1919 r. Akademicki Związek Sportowy. Studenci w nim zrzeszeni zajmują czołowe miejsca w Mistrzostwach Polski Politechnik, Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych i Mistrzostwach Akademickich Wielkopolski. W świadomości poznaniaków i całego niemalże globu zaistniał funkcjonujący od 1973 r. Zespół Tańca Ludowego „Poligrodzianie”, prezentujący autentyczny folklor. Triumfy święci także kameralny chór mieszany „Volantes Soni”, w którego repertuarze jest muzyka sakralna, folklorystyczna, współczesną oraz utwory gregoriańskie w nowych aranżacjach.

***

W rozwoju uczelni takiej jak Politechnika Poznańska nie ma ostatniego słowa. Uczelnia stale się rozwija, umacniając potencjał naukowy, doskonaląc ofertę dydaktyczną i podejmując kolejne inwestycje. Buduje wizerunek Uczelni solidnej, trwałej, ale cały czas podejmującej wyzwania i otwartej na nadchodzące zmiany.

Instruktaż ćwiczenia na tokarce w Warsztatach Szkoły Inżynierskiej. Instruuje straszy asystent mgr inż. Kazimierz Wieczorowski (1961 r.)

 

 

 

 

 

 

 

Wynalazki studentów zaprezentowane podczas Forum Gospodarczego PP ogląda Rektor PP - Tomasz Łodygowski (2016 r.)

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl