Zbigniew Jan Grabowski (1930-2019)


31-08-2019 20:23:55

Z głębokim smutkiem i żalem środowisko inżynierskie pożegnało 7 sierpnia br. na Powązkach prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Jana Grabowskiego, geotechnika, nauczyciela i wychowawcę akademickiego wielu pokoleń inżynierów budownictwa, Rektora Politechniki Warszawskiej (1985-1988), ministra-kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń (1988- 1989), członka Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Ukończył Liceum im. Hugona Kołłątaja w Warszawie. Już jako student rozpoczął pracę w macierzystej uczelni, Politechnice Warszawskiej, gdzie w 1956 r. uzyskał stopień magistra inżyniera budownictwa przemysłowego. W 1964 r. na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej obronił doktorat pod kierunkiem prof. Zenona Wiłuna. W 1970 r. objął kierownictwo Instytutu Dróg i Mostów (Wydział Inżynierii Lądowej PW). W 1975 r. został profesorem zwyczajnym.

Aktywnie i z zaangażowaniem działał na rzecz zapewnienia godnej pozycji inżyniera w gospodarce i społeczeństwie. Był aktywnym członkiem ruchu stowarzyszeniowego, należąc do Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W latach 2002-2010 był przewodniczącym Polskiego Komitetu Geotechniki NOT i przewodniczącym jury „MISTRZ TECHNIKI - WARSZAWA”. Był członkiem Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej „MISTRZ TECHNIKI FSNT-NOT”. Pełnił też funkcję Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Był wiceprezesem Kapituły Orderu Uśmiechu.

Prof. Zbigniew Jan Grabowski został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także uhonorowany Złotą Odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.

Społeczność inżynierska straciła wybitnego przedstawiciela polskiego budownictwa oraz niezwykle zasłużonego i oddanego działacza, wspaniałego kolegę, człowieka wielkiej mądrości i życzliwości.

Redakcja

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl