Wydarzenia


04-10-2019 23:08:49

Polsko-norweskie projekty

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zainaugurowało program „Badania stosowane” w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie ogłoszono nabory do konkurów POLNOR i POLNOR CCS. Na innowacyjne projekty przeznaczono ponad 73 mln euro, w tym 6,6 mln na innowacyjne projekty w unikalnej formule IdeaLab. Ponadto 5 mln euro trafi na fundusz małych grantów dla kobiet-naukowców prowadzących badania w stosowanych naukach technicznych. Program będzie też wspierał młodych naukowców w rozwoju ich kariery badawczej. Zasadniczym kryterium oceny jest wartość naukowa projektu oraz innowacyjność rozwiązania.

POLNOR to konkurs na projekty bilateralne w takich obszarach jak: zdrowie i opieka społeczna; przemysł i technologie informacyjne; transport i klimat; żywność i zasoby naturalne; rozwój społeczny i gospodarczy; pojazdy bezzałogowe. Do rozdysponowania na granty projektowe jest blisko 50 mln euro. POLNOR CCS skupia się wokół wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), na badania w tym zakresie trafi 11,7 mln euro. Partnerem NCBR w realizacji Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej jest Norweska Rada Badań (Research Council of Norway). if

Czyszczenie jezior

Wkrótce Kartuzy, perełka Kaszub, rozpoczną rekultywację jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże, co będzie kosztować ponad 54,7 mln zł. Ponad 44 mln zł przeznaczy na nią Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stosowną umowę podpisali: Dominik Bąk, wiceprezes NFOŚiGW (z lewej) i Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz (zdjęcie: Waldemar Bertling, Gmina Kartuzy). Realizowany do 2023 r. ekologiczny projekt obejmuje m.in. wydobycie i unieszkodliwienie osadów dennych z najbardziej zanieczyszczonego jeziora w Kartuzach – Jeziora Karczemnego (40 ha), kontrolowane odławianie ryb oraz zarybianie, a także budowę obiektów infrastruktury rekreacyjnej, czyli promenady wzdłuż Jeziora Klasztornego Małego, a także ścieżki wzdłuż Strugi Klasztornej. Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów wyniesie 120 ha (ponad 170 boisk piłkarskich). boj.

Wydłużanie metra

15 września 2019 r. oddano do użytku kolejny odcinek II linii metra na prawobrzeżnej Warszawie. Druga linia metra łącznie liczy już 10 stacji. Budowa wschodniego odcinka o długości 3,12 km od Dworca Wileńskiego, wraz z trzema stacjami: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka, trwała 38 miesięcy. Prace realizowała włoska firma Astaldi za 1 mld 66,7 mln zł brutto. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach POIŚ 2014-2020. 

Cała druga linia ma być gotowa przed 2023 r. Obecnie turecka firma Gulermak kończy 3,4 km odcinek na Woli. Ostatni, 4-kilometrowy odcinek drugiej linii metra na Bemowie, w 48 miesięcy od dnia podpisania umowy wykona konsorcjum firm Gulermak i Astaldi. Firmy te zostały także zwycięzcami w przetargu na budowę kolejnego odcinka na Targówku. Tam ma powstać 4 km tuneli oraz stacje Zacisze, Kondratowicza i Bródno. jaz

Podbili Marsa

Zespół Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej po raz kolejny znalazł się na najwyższym stopniu podium European Rover Challenge. Drugie miejsce zajęła drużyna z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, trzecią lokatę wywalczyli konstruktorzy z Uniwersytetu Technicznego z czeskiej Ostrawy. W konkursie wzięło udział 28 drużyn z całego świata. Publiczność i rywale byli pod wrażeniem występu kieleckiego marsjańskiego łazika.

Najlepsi polscy studenci mają szansę na staże i pracę w innowacyjnych firmach  Realizowanych projektów związanych z badaniem kosmosu jest coraz więcej. W ciągu 10 lat Polska ma osiągnąć 3% obrotów europejskiego przemysłu kosmicznego. mb

Komentuje Waldemar Ruksć

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl