Co pan na to, inżynierze? Serce Niepodległej


04-10-2019 23:11:45

14 września w Hotelu Europejskim odbył się uroczysty wernisaż wystawy „Przywracamy serce Niepodległej", poświęconej historii budowli znajdujących się na placu Saskim. Jego zachodnią pierzeję w okresie międzywojennym tworzyły Pałac Saski i Pałac Brühla, będące siedzibami Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wykład na temat funkcji placu i starań o odbudowę Pałacu Saskiego wygłosił prof. Marian Marek Drozdowski.  

***

W latach II Rzeczypospolitej Polskiej plac Saski (od 1928 r. plac Marszałka Józefa Piłsudskiego) zyskał szczególną rangę. Miejsce to było najważniejszym placem odrodzonego państwa polskiego, tutaj odbywały się najistotniejsze uroczystości narodowe. Skomplikowana historia powojenna nie pozwoliła na odbudowę obiektów stanowiących zachodnią pierzeję placu marsz. Józefa Piłsudskiego, choć takie próby podejmowano kilkukrotnie.

***

Dzisiaj plany odtworzenia zniszczonego „serca stolicy” nabierają realnych kształtów. Stowarzyszenie Saski 2018 od kilku lat prowadziło działania mające na celu wznowienie przerwanej odbudowy Pałacu Saskiego w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 11 listopada 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego w Warszawie jako „trwałego pomnika niepodległości, symbolu ciągłości państwowej oraz przywiązania obywateli do rodzimej kultury i dziedzictwa, które stanowią dobro wspólne całego Narodu”.

***

Wystawę można oglądać do 17 listopada.

if

Komentuje Waldemar Ruksć

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl