Co pan na to, inżynierze? II Mazowieckie Dni Techniki


27-10-2019 00:42:14

4 października zainaugurowano w Płocku II Mazowieckie Dni Techniki. W uroczystości udział wzięli prof. Janusz Zieliński – prorektor Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT, Jerzy Rożek – prezes Warszawskiego Dnia Technika NOT i Andrzej Rybus-Tołłoczko - współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przybyli uczniowie z płockich szkół ponadpodstawowych w Płocku. Młodzież jest bowiem głównym adresatem Dni, których celem jest:

  • rozwój zainteresowań technicznych oraz poszerzenie wiedzy o najnowszych osiągnięciach techniki i innowacyjności zastosowań technicznych,
  • preorientacja zawodowa młodego pokolenia - zwiększenie liczby uczniów w szkołach i na studiach technicznych,
  • docenienie zawodu inżyniera i technika i budzenie poczucia dumy z osiągniętych dokonań technicznych.

Wykład inauguracyjny pt „Polimery – materiały przyszłości ?!” wygłosił prof. J. Zieliński.

Pomysłodawcą Dni jest dr inż. Dariusz Raczkowski z Oddziału Warszawskiego SIMP Uważa on za niezwykle ważne ukazanie młodzieży znaczenia twórczości technicznej w rozwoju cywilizacji z uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych, ekologicznych oraz IV rewolucji przemysłowej. Pomysł zyskał uznanie wśród kolegów z Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT na Mazowszu.

Kolejne wydarzenia odbędę się w Ostrołęce (10-12.10.2019), w Warszawie – IX Warszawskie Dni Techniki (16-18.10.2019), XXXI Radomskie Dni Techniki (21-23.10.2019) i 24 października br. w Ciechanowie.

Patronat Honorowy nad II Mazowieckimi Dniami Techniki sprawują Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki. j.k.

Komentuje Waldemar Rukść

14-15
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl