Parlament 500 milionów. Budżet na plus. Na ratunek pszczole


12-11-2019 16:19:03

Budżet na plus

Parlament przyjął stanowisko w sprawie budżetu dla UE na 2020 r. Budżet powinien „przetrzeć szlak” dla długoterminowego budżetu na lata 2021-2027 (tzw. wieloletnie ramy finansowe, WRF), który skoncentruje się na programach nowej generacji, inwestycjach w tworzenie miejsc pracy, badaniach oraz wsparciu młodych ludzi.

Jest to zarazem ostatnia szansa, by Unia mogła się zbliżyć do realizacji politycznych zobowiązań związanych z ochroną klimatu. Dlatego posłowie zwiększyli projekt budżetu zaproponowany przez Komisję Europejską i dodali ponad 2,7 mld euro na ochronę klimatu, inicjatywę na rzecz zatrudnienia młodzieży (YEI), programy Erasmus+, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, cyfryzację oraz politykę migracyjną i zewnętrzną, pomoc rozwojową i humanitarną.

Monika Hohlmeier (Europejska Partia Ludowa, Niemcy), która odpowiada za prace nad budżetem, ocenia, że głosowanie nad budżetem UE 2020 pokazało, iż Parlament jest zjednoczony, a wśród grup politycznych istnieje porozumienie dotyczące ambitnych celów klimatycznych oraz ochrony środowiska, które idą ramię w ramię z programami wpływającymi na wzrost zatrudnienia, wspierającymi badania i rozwój w UE oraz zwiększają konkurencyjność. Posłowie potwierdzili zaangażowanie w inicjatywę na rzecz zatrudnienia młodzieży, program wymiany studentów Erasmus+ oraz DiscoverEU, czyli program, który oferuje osiemnastolatkom bilety Interrail, pozwalając im na odkrywanie Europy bez granic.

W przeciwieństwie do budżetów krajowych, które w dużej mierze są wykorzystywane do świadczenia usług publicznych i finansowania systemów zabezpieczenia społecznego, budżet UE jest przede wszystkim budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu.

Prawie 93% budżetu UE finansuje działania w terenie, w krajach Unii i poza nią, dotyczące obywateli, regionów, miast, rolników, naukowców, studentów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw.

Na ratunek pszczole

Parlament Europejski zablokował nieskuteczny, „osłabiony” przez państwa członkowskie projekt przepisów chroniących pszczoły przed pestycydami. Zaproponowane przez KE regulacje miały włączyć do unijnego prawodawstwa wytyczne Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 2013 r. dotyczące ograniczenia stosowania środków ochrony roślin stanowiących zagrożenie dla pszczół miodnych. EFSA opracowała wskazówki pozwalające testować pestycydy tak, aby chronić pszczoły zarówno przed ich długotrwałym działaniem, powodującym skutki przewlekłe, jak i przed działaniem krótkotrwałym, wywołującym ostre objawy. Tylko pestycydy, które przejdą nowe testy, mogłyby być dopuszczone do sprzedaży.

Przedstawiciele 16 państw członkowskich sprzeciwili się projektowi. KE wybrała kompromis okupiony rozwodnieniem przepisów. Z początkowego projektu zostały tylko zapisy, które chronią pszczoły przed ostrym i krótkotrwałym toksycznym oddziaływaniem pestycydów. Na kompromis nie godzi się Parlament Europejski, który uważa, że projekt „nie odzwierciedla najnowszego stanu wiedzy naukowej i technicznej”.

Aż 84% gatunków uprawnych i 78% gatunków dzikich kwiatów jest uzależnionych, przynajmniej częściowo, od zapylania przez owady, a wartość rocznej produkcji rolnej w UE bezpośrednio związanej z owadami zapylającymi wynosi prawie 15 mld euro. Liczebność i różnorodność wszystkich rodzajów europejskich dzikich owadów zapylających, w tym dzikich pszczół, bzygów, motyli i ciem, gwałtownie spada.

oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

 

 

 

 

Farma wiatrowa w Golicach współfinansowana z budżetu europejskiego - Adam Berry/ European Commission

Komentuje Waldemar Rukść

14-15
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl