Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2019": Janusz Bała, Marek Szczerbiak


12-11-2019 16:23:11

Janusz Bała

Mgr inżynier elektryk, absolwent wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, wcześniej został technikiem automatykiem. Systematycznie awansował w międzynarodowym koncernie samochodowym Fiat Crysler Automobiles, obecnie pełni funkcję Plant Logistics Manager w FCA Poland w zakładzie w Tychach.

Praktycznie cała jego kariera zawodowa związana jest z FCA Poland. W tyskim zakładzie rozpoczął pracę w listopadzie 1997 r. na stanowisku technika. Po odbyciu 6-cio miesięcznego cyklu szkoleń, w 1998 r. został kierownikiem Zespołu Technologicznego. Odpowiadał m.in. za jakość procesu oraz jakość wyrobu.

 W 2008 r. powierzono mu stanowisko kierownika zmiany na wydziale montażu. W ramach swoich obowiązków zarządzał produkcją samochodów Fiat 500 oraz Ford Ka , jak również koordynował i prowadził projekty poprawy mające na celu poprawę jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Mgr inż. Janusz Bała w latach 2010-2012 pełnił rolę koordynatora nowych uruchomień na wydziale montażu tyskiej fabryki, gdzie był odpowiedzialny m.in. za uruchomienie produkcji samochodu Lancia Y.

W 2010 przebywał w zakładach FCA w Toluce (Meksyk), gdzie pracował w roli konsultanta podczas uruchomienia tam produkcji Fiata 500.

Od 2014 r. zarządza logistyką zakładu. Jest odpowiedzialny za programowanie produkcji, dostaw oraz przepływ logistyczny wewnątrz zakładu. Szczególnie jest zaangażowany w projekty, które wprowadzają w logistyce rozwiązania zgodne ze standardami World Class Manufacturing. Zarządza również Działem Nowych Uruchomień, odpowiedzialnym za terminowe wprowadzanie zmian w produkowanych w Tychach samochodach: 500, Lancia Y oraz 500 Abarth.

Najnowszym nadzorowanym przez inż. Janusza Bałę projektem jest uruchomienie produkcji samochodów Fiat 500 i Lancia Y z nowymi silnikami, które spełniają najnowsze normy emisji CO2. Nie wykluczone, że w następnym roku spadną na szefa logistyki nowe zadania, o ile Zarząd koncernu podejmie decyzję o nowym modelu auta produkowanym w Tychach. hp

 

Marek Szczerbiak

Polski oficer, inżynier, urzędnik i manager. Jest Absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu i przez kilka lat służył w wojsku. W latach 1985-1990 pełnił funkcję naczelnika Miasta i Gminy Chocianów, za jego sprawą zostało odnowione miasto Chocianów. Jako dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przyczynił się do utworzenia Legnickiej Strefy Ekonomicznej. W latach 1999-2000, będąc prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego „REMY”, rozwinął firmę, co skutkowało wzrostem zatrudnienia z 250 do 800 pracowników. Jako dyrektor naczelny Huty Miedzi „Głogów” oraz „Legnica” (2002-2004) zwiększył produkcję miedzi do 5000 t rocznie (HM Legnica), zwiększył produkcję miedzi katodowej do 34 000 t w skali roku. Bazując na rozwiązaniach racjonalizatorskich, wydłużył kampanię międzyremontową z 2 do 3 lat. Będąc prezesem Zarządu KGHM Polska Miedź (2004-2006) nadzorował: realizację inwestycji produkcji miedzi beztlenowej HM ORSK, przygotowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy rafinerii ołowiu w HM Legnica, opracowanie koncepcji i dokumentacji nowego pieca zawiesinowego w HM Głogów.

Jako prezes Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych „PIEC-BUD” Sp. z o.o. we Wrocławiu w latach 2016-2018 współuczestniczył w budowie baterii koksownicy w Trzyńcu (Czechy) i koksowni Wiktorii w Wałbrzychu oraz w rozbudowie instalacji rektyfikacji w Hucie Cynku w Miasteczku Śląskim.

Od 1 stycznia 2018 r., jako prezes Zarządu Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Sp. z o.o. w Legnicy, przyczynił się do rozwoju firmy i wzrostu sprzedaży ponad 200%.  Od 2007 r., pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego", przyczynił się do ponad dwukrotnego wzrostu członków Rady FSNT-NOT „ZM” oraz organizacji cyklicznych Dni Nauki i Techniki, konkursu Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego i Dolnego Śląska, a także organizacji Mistrzostw Polski Diagnostów Samochodowych.

W czasie pracy zawodowej wielokrotnie został wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi. hp

Komentuje Waldemar Rukść

14-15
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl