Pracowniku, odważnie bujaj w chmurze


11-01-2020 16:54:34

Czego oczekuje pracodawca od nowego pracownika? Podstawowej wiedzy technicznej, znajomości nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki? Tak było jeszcze dwa lata temu. Dzisiaj słynny STEM ustępuje przed kompetencjami miękkimi. Teraz najbardziej pożądane podczas rekrutacji cechy to: elastyczność, sprawność działania, praca w zespole, zdolność do adaptacji, umiejętność zarządzania czasem i zadaniami.

Zdaniem Jarosława Szymczuka, dyrektora generalnego IBM Polska i Kraje Bałtyckie, jeśli instytucje w Polsce chcą podążać za rozwojem technologicznym, muszą skupić się na trzech obszarach – architekturze chmury hybrydowej, sztucznej inteligencji oraz kapitale ludzkim.

W domu częściej, w pracy rzadko

Jeśli chodzi o wykorzystanie chmury, trudno o optymizm – zajmujemy 27. miejsce na 28 krajów unijnych. Z drugiej strony aż 78% Polaków słyszało o usługach w chmurze, a 72% uważa, że są one użyteczne (badanie Cloud Survery zaprezentowane podczas IBM Think Summit Warsaw). Jak podkreślają eksperci IBM, większość z nas darzy chmurę zaufaniem, uważamy, że jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska, a przechowywanie danych poza swoim komputerem jest bezpieczne. Wprawdzie na trzymanie w chmurze haseł dostępu zdecydowałoby się zaledwie 14% osób, to nie mamy obaw związanych z przechowywaniem tam swoich zdjęć (tylko 17% nigdy by tego nie zrobiło). Nie jest też zaskoczeniem, że najbardziej pozytywnie nastawieni do chmury są ludzie młodzi, między 18. a 24. rokiem życia.

Za korzystaniem z chmury w sektorze publicznym opowiada się blisko połowa ankietowanych. Miejsce dla tego typu rozwiązań widzimy głównie w telekomunikacji, produkcji i handlu. Najwięcej oporów budzi sektor finansowo-bankowy, wojsko i policja – tu aż 65% respondentów nie widzi miejsca dla chmury.

- W pierwszym etapie cyfrowej transformacji w kierunku chmury, firmy koncentrowały się na efektywności kosztowej i bezpieczeństwie danych – Jarosław Szymczuk zauważa, że większość firm trzyma w chmurze zaledwie 20% swoich procesów. Kolejny etap polegać będzie na przeniesienie do chmury najistotniejszych dla firm systemów, np. łańcuchów dostaw, ale wtedy nie wystarczą już proste modele chmury obliczeniowej. Pojawi się chmura hybrydowa (hybrid cloud computing), w której jedne aplikacje i elementy infrastruktury firmy są umiejscowione w chmurze publicznej, a inne w chmurach prywatnych.

nie tylko studia

Związany z pojawieniem się sztucznej inteligencji i inteligentnej automatyzacji deficyt umiejętności ma globalny wymiar. Na podstawie badania Institute for Bussiness Value (IBM), w którym wzięło udział 5670 menedżerów wyższego szczebla z 48 krajów, przewiduje się, że w ciągu 3 lat aż 120 mln pracowników z 12 najsilniej rozwiniętych gospodarczo państw świata będzie wymagać przekwalifikowania lub przeszkolenia. Tylko 41% dyrektorów generalnych przyznało, że kompetencje ich pracowników pozwolą na realizację strategii biznesowej firmy, tymczasem co druga firma w ogóle nie opracowała koncepcji rozwoju umiejętności swoich pracowników.

Zlikwidowanie deficytu umiejętności wymaga coraz więcej czasu i nakładów. W 2014 r. uzupełnienie brakujących kompetencji podczas szkoleń firmowych zajmowało średnio 3 dni, w 2018 r. było to już 36 dni. <przy linii>

Nie powinno to dziwić, skoro dzisiaj tworzy się programy kształcenia dostosowywane do poziomu doświadczenia, umiejętności, stanowiska, a także aspiracji zawodowych danego pracownika.

W 2011 r. na Brooklynie, we współpracy Departamentu Edukacji Nowego Jorku, The City University oraz IBM, rozpoczęto kształcenie w ramach edukacyjno-zawodowego programu P-TECH. Jego celem jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodzie informatyka. Niekoniecznie trzeba w tym celu kończyć studia wyższe, gdyż w wielu przypadkach lepszym rozwiązaniem może być kształcenie na poziomie średnim, prowadzone razem z firmami. W ciągu kilku lat w P-TECH zaangażowało się 650 partnerów biznesowych, program wdrożono w ponad 200 szkołach w 19 krajach. We wrześniu ub. r. pojawił się też w Polsce. W pilotażu realizowanym z Urzędem Miasta Katowice i Instytutem Badań Edukacyjnych, pod patronatem premiera oraz Ministerstwa Cyfryzacji, biorą udział 3 szkoły: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach współpracuje z specjalistami z IBM Polska, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe z Fujitsu Technology System, a Technikum nr 1 „Szkoła na Leśnej" we Wronkach z Samsungiem.

Jak ważne jest pomaganie uczniom w dostosowaniu się do dynamicznie zmieniających się realiów rynku pracy, świadczą dane statystyczne: w ostatnim kwartale 2018 r. co czwarty (dokładnie 26,5%) absolwent szkół średnich zawodowych oraz policealnych był bezrobotny. Z drugiej strony, w sektorze nowych technologii w Polsce brakuje co najmniej 50 000 pracowników, a wraz z wprowadzaniem Przemysłu 4.0 deficyt specjalistów IT jeszcze się pogłębi. Najwyższy czas zacząć właściwie ich kształcić.

- W dobie gospodarki cyfrowej zmiany na rynku pracy zachodzą tak szybko, że tylko dzięki ścisłej współpracy z biznesem szkoły branżowe mogą kształcić absolwentów, których kwalifikacje będą aktualne – mówi Anna Wolska, z-ca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W ramach P-TECH uczniowie są objęci opieką mentora i np. śledzą jego codzienną pracę (tzw. job shadowing), mogą również wziąć udział w płatnych stażach. P-TECH nie wymaga zmian w podstawie programowej. Partner przemysłowy, współpracując z nauczycielami, dostarcza dodatkową wiedzę lub narzędzia do już istniejących przedmiotów i zajęć. Po pięciu latach nauki uczniowie zdobędą maturę oraz dyplom technika informatyka lub technika mechatronika, zaś firma partnerska pomoże im znaleźć się w zawodzie.

- P-TECH pozwala dostosować edukację do zmieniających się wymagań przedsiębiorstw. Dzięki współpracy ze szkołą mamy wpływ na program kształcenia, a z drugiej strony gwarantujemy zdobycie umiejętności technologicznych i biznesowych, których często brakuje osobom wkraczającym na rynek pracy - podsumowuje Olgierd Bałtaki, dyrektor personalny Samsung Electronics Manufacturing Poland.

if

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl