Perły Polskiej Gospodarki 2019


11-01-2020 17:21:06

- Perła symbolizuje czystość i dostatek. Jest czymś wyjątkowym, unikalnym i przez to pożądanym i podziwianym. Dzisiaj nagrodzicie Państwo polskich przedsiębiorców, którzy ze swych projektów uczynili takie właśnie perły – napisał prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki w liście do organizatorów XVII Wielkiej Gali Pereł Polskiej Gospodarki, która odbyła się 10.12 2019 r.

Jednak zanim list został odczytany licznie zgromadzeni w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie goście usłyszeli utwory Stanisława Moniuszki. W 200-setną rocznicę jego urodzin ujazzowioną wersję „Prząśniczki”, w interpretacji Trio Włodka Pawlika, znanego kompozytora i pianisty jazzowego, zdobywcy nagrody Grammy w 2014 r., a rok później Perły Honorowej Polish Market, oraz „Znasz li ten kraj”, który wykonał chór dziecięcy The British School z akompaniamentem Joli Pawlik, a także bardziej współczesne „Hey Jude” Beatlesów. W dalszej części Gali Włodek Pawlik Trio wykonało jeszcze „Szumią jodły na gór szczycie” (początek lider zagrał na fujarce!) i „Kum i Kuma” Moniuszki.

Najlepsi w rynkowej rywalizacji

Krystyna Woźniak-Trzosek, redaktor naczelna przyznającego nagrody angielskojęzycznego miesięcznika Polish Market i prezes Oficyny Wydawniczej Rynek Polski, w swoim powitalnym wystąpieniu przypomniała, że 450 lat temu zamek, mocą uchwały unijnego sejmu lubelskiego został uznany za stałe miejsce zgromadzenia sejmu Rzeczypospolitej, a 400 lat temu ukończono, zleconą przez Zygmunta III Wazę, przebudowę Zamku Królewskiego. A także, jakże dziś aktualne, słowa premiera Ignacego Jana Paderewskiego wygłoszone w Sejmie 12.11.1919 r.: Myśl jednego człowieka lub narady kilku ludzi programu narodowego nie stworzą. Program stały rodzi się z myśli politycznej całego narodu, rozwija się i uzupełnia przez potrzeby i życie pokoleń.

Minęło 100 lat, w trakcie których – powiedziała Krystyna Woźniak-Trzosek – wykazaliśmy, że jesteśmy niezwykle pracowitym i przedsiębiorczym narodem. I dziś, po 30 latach od upadku komunizmu, po 20 latach naszej przynależności do NATO i 15 latach obecności w Unii, udało nam się w dużej mierze zmniejszyć przepaść dzielącą Wschód od Zachodu. Nie jesteśmy już krajem na dorobku, ale jedną z największych gospodarek zjednoczonej Europy.

Przypomniała też 50. rocznice funkcjonowania internetu i pierwszego lądowania człowieka na Księżycu.

Następnie gratulacje Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, laureatom przekazał Tadeusz Deszkiewicz z Kancelarii Prezydenta RP. Warto dodać, że w odczytanym przez Wojciecha Murdzka, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, liście premiera Mateusza Morawieckiego znalazło się też stwierdzenie, że: Statuetki Pereł Polskiej Gospodarki to certyfikat jakości – znak, że firma, która go otrzymała reprezentuje najwyższe standardy i może poszczyci się najwyższą efektywności i dynamiką rozwoju.

Perły Polskiej Gospodarki wręczyli, wraz z Krystyną Woźniak-Trzosek podsekretarze stanu odpowiednich resortów.

Pierwsze statuetki za 2019 r., których twórcą i wykonawcą jest artysta Marek Biczak, otrzymały Instytucje Finansowe. Następnie nagrodzono zdobywców Wielkich i Dużych Pereł. Pełna lista laureatów jest na stronie: http://www.polishmarket.com.pl/perly-polskiej-gospodarki-2019/

Nauka, gospodarka i sztuka

Od 14 lat Polish Market honoruje też wybitne osobistości i instytucje zasłużone w takich dziedzinach, jak: kultura, nauka, gospodarka, krzewienie wartości patriotycznych, sport i krzewienie wartości społecznych, które można nazwać ambasadorami najwyższych polskich wartości. Ponadto, we współpracy z Radą Główną Instytutów Badawczych przyznaje nagrody Progress, czyli Perły Innowacji – nagrodzone firmy i osoby śmiało można z kolei nazwać ambasadorami innowacji, a ze Stowarzyszeniem Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych – „Polska Ekologia” nagradza osoby zasłużone za działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Perłę Innowacji otrzymała m.in. Grupa Badawcza Politechniki Warszawskiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za opracowanie technologii wytwarzania i prace wdrożeniowe nowatorskiego, bioaktywnego implantu stomatologicznego wg własnego patentu, w kategorii Nauka uhonorowano m.in. dr. Stanisława Pietruszko, prezesa Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, a w kategorii Gospodarka: Małgorzatę i Macieja Adamkiewicz, którzy z początkiem tego wieku zaczęli kierować założoną w 1986 r. firmą Adamed.

W tym roku redakcja postanowiła wręczyć jeszcze jedną wyjątkową nagrodę, którą pragnie docenić polskich przedsiębiorców za ich działania poza granicami kraju, przekładające się na sukces całej gospodarki. To nagroda Ambasador Przedsiębiorczości, którą otrzymała Beata Drzazga, właścicielka BetaMed SA – największej polskiej firmy medycznej, zapewniającej opiekę długoterminową. Prowadzi również amerykańską filię BetaMed International i chorzowską Drzazga Clinic specjalizującą się w medycynie estetycznej i laseroterapii. Jest też dyrektorem Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej Stanu Nevada w Polsce i Amerykańsko-Polskiej Izby Handlowej w Las Vegas.

Wykonanie przez Janusza Olejniczaka „Nokturn” Fryderyka Chopina poprzedziło wręczanie tegorocznym laureatom Pereł Honorowych, którą sam otrzymał w 2010 r. Zdobywcy Wielkich i Dużych Pereł są dobrze znani. Dlatego szerzej o niektórych
laureatach Pereł Honorowych. I tak utwór zainspirował do namalowania obrazu „Nokturn” uhonorowaną w kategorii Kultura Marię Wollenberg-Kluza, obchodzącą 50-lecie pracy twórczej malarkę, prekursorkę współczesnego nurtu malarstwa refleksyjnego: obrazów przenikanych innymi formami wyrazu artystycznego, jak muzyka, poezja, filozofia, teatr, taniec. A warto dodać, że obraz zainspirował Zbigniewa Jerzynę, poetę, dramaturga i eseistę, do napisania ostatniego w swoim życiu wiersza „Nokturn”!

Kolejne „Perły” w tej kategorii otrzymali: Krzesimir Dębski, kompozytor, m.in. muzyki współczesnej i filmowej, skrzypek jazzowy i dyrygent, Emilian Kamiński, właściciel obchodzącego w tym roku 10-lecie Teatru Kamienica w Warszawie oraz Janusz Strobel, gitarzysta i kompozytor, autor wielu piosenek należących do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. Zagrał swoje kompozycje: „Ślad” i „Trzeba marzyć” ze słowami Jonasza Kofty, którą wykonała Nula Stankiewicz.

Na uwagę zasługują uhonorowani w kategoriach „Sport” i „Krzewienie Wartości Patriotycznych”. W pierwszej, przyznawanej od 3 lat, nie chodzi o znanych sportowców lecz o docenianie mało popularnych w Polsce paraolimpijczyków, o których na świecie coraz więcej się mówi. Swoimi dokonaniami pokazują, że ludzie niepełnosprawni nie są gorsi i również odnoszą sukcesy. Perłę otrzymał Maciej Lepiato, paraolimpijczyk uprawiający skok wzwyż. Złoty medalista igrzysk paraolimpijskich i mistrz świata, pierwszy niepełnosprawny lekkoatleta w historii PZLA, który zdobył medal mistrzostw Polski w konkurencji z pełnosprawnymi zawodnikami. Wraz z Natalią Partyką, tenisistką stołową, czterokrotną mistrzynią paraolimpijską, uhonorowaną Perłą w 2017 r., został wybrany przez Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski do udziału w programie Team City. Wraz z 40 paraolimpijczykami są ambasadorami idei Igrzysk Paraolimpijskich, które w tym roku odbędą się w Tokio.

W kategorii „Krzewienie Wartości Patriotycznych” Perłę otrzymał m.in. Ryszard Witkowski: żołnierz AK, pseudonim „Orliński”, odznaczony Krzyżem Komandorskim i medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Pilot, który z narażeniem życia osłaniał zrzuty Cichociemnych prowadząc działania naprowadzania na placówce „Solnica". Jego wystąpienie wzruszyło zebranych, zwłaszcza stwierdzenie: całe życie mi mówiono mi, że bardzo ważne jest, by człowiek znalazł się w odpowiednim miejscu, czasie i odpowiednim towarzystwie. I to, zbliżając się do 100-tki, dożyłem tej chwili.

Oficjalną część Gali zakończył zespół Partita, w 2007 r. nagrodzony Perłą w kategorii „Krzewienie Wartości Społecznych”, który wykonał wiązankę piosenek patriotycznych. Następnie goście przenieśli się do Arkad Kubickiego na przyjęcie, które dla wielu zakończyło się grubo po północy.

Jerzy Bojanowicz

Perły Polskiej Gospodarki przyznawane są podmiotom gospodarczym. Badanie rankingowe ich kondycji, przeprowadzane wg specjalnego algorytmu opracowanego przez naukowców z Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytutu Ekonometrii, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierunkiem prof. Tomasza Szapiro, objęło ponad 2000 przedsiębiorstw, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły: co najmniej 100 mln zł (Perły Duże) i powyżej 1 mld zł (Perły Wielkie). Ale przychody nie są podstawowym kryterium, bo przedsiębiorstwa są szeregowane na podstawie szczególnych kryteriów i metodologii międzynarodowych wskaźników audytorskich, która premiuje dynamikę i efektywność. Dlatego Ranking Pereł Polskiej Gospodarki jest wyjątkowym wśród podobnych mu przedsięwzięć. W 2019 r. kryteria spełniło 91 przedsiębiorstw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprzedni i tegoroczni laureaci Honorowych Pereł w kategorii Kultura (od lewej): Piotr Salaber, Jerzy Maksymiuk, Krzesimir Dębski, Emilian Kamiński, Maria Wollenberg-Kluza i Janusz Strobel oraz Krystyna Woźniak-Trzosek i Tadeusz Deszkiewicz (zdjęcie: Rafał Nowak)

 

 

 

 

 

 

 

 

Włodek Pawlik (zdjęcie: Rafał Nowak)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krystyna Woźniak-Trzosek wręcza Perłę Ryszardowi Witkowskiemu (z lewej: prof. Michał Kleiber, wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk) (zdjęcie: Rafał Nowak)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laureaci Pereł Innowacji (od lewej): prof. Wojciech Święszkowski - kierownik grantu NCBR, dr Piotr Wychowański - lider Konsorcjum, prof. Lidia Rudnicka - prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr inż. hab. Tomasz Gałka - dyrektor Instytutu Energetyki, Kamil Krzysztof Zieliński – wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Invest Park, dr Wojciech Kamieniecki – dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wojciech Murdzek – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Grażyna Jaskuła - wiceprezes Oficyny Wydawniczej Rynek Polski, Krystyna Woźniak-Trzosek – jej prezes, prof. Leszek Rafalski – przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Błażej Grabowski – wiceprezes Oficyny Wydawniczej Rynek Polski. (zdjęcie: Łukasz Giersz)

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl