Laury 2019 na gwiazdkę innowatorom


11-01-2020 17:43:18

Wiele jest u nas konkursów na innowacje, ale „Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica wyróżnia się m.in. tym, że nie tyle rozgłos wokół rozwiązania, co jego praktyczna przydatność i perspektywy rynkowe są doceniane przez fachowe gremium.

Potwierdziło się to po raz kolejny przy okazji uroczystej Gali podsumowującej IX edycję Konkursu, w Warszawskim Domu Technika NOT 10 grudnia 2019 r. Spotkali się tu, jak co roku autorzy najlepszych innowacji, dostojni goście i członkowie jury, by publicznie wypromować i utrwalić w pamięci osiągnięcia techniczne, które na to zasługują najbardziej, a wiele z nich już jest podstawą sukcesu firm i jednostek badawczych na coraz trudniejszym rynku europejskim. W trakcie Gali wręczono też dyplomy i certyfikaty  nowo wyróżnionym tytułem zawodowym Inżyniera Europejskiego, których liczba w ten sposób w Polsce dobiega 400.

Laureaci wśród przyjaciół "Lauru"

Warto wymienić specjalnych gości Gali, przedstawicieli jednostek od lat wspierających powagę tego Konkursu jak Wiesław Kołodziejski- Prezes Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; Karolina Dorywalska - Dyrektor Departamentu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Radosław Pleskota - z Urzędu Patentowego RP; prof. Leszek Rafalski- Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych i Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów; prof. Jerzy Barglik- Przewodniczący Akademii Inżynierskiej w Polsce, Wiktor Marek Zawieska – z-ca Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego; Stanisław Ziółkiewicz- Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytutu Obróbki Plastycznej, Jerzy Krajewski- Wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu.

Mecenasem tegorocznej edycji Konkursu był KGHM Polska Miedź S.A., zaś patronami ministerstwa Rozwoju, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Cyfryzacji, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Infrastruktury oraz marszałkowie województw lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego a także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Akademia Nauk, Urząd Patentowy, Urząd Dozoru Technicznego i Polska Agencja Rozwoju Przemysłu. Bez ich życzliwości i merytorycznego wsparcia trudno byłoby zachować tak znaczącą rangę Konkursu, którego Patron już przed 200 laty nie cenił czczych wytworów umysłu, lecz rzeczy praktyczne i pożyteczne dla podnoszenia społecznego dobrobytu, które w Polsce zarówno wtedy, jak i dziś były pierwszą potrzebą.

Kapituła i jej wybór

Przybyłych przywitali i statuetki oraz dyplomy wręczyli członkowie kapituły konkursu  Ewa Mańkiewicz – Cudny – Prezes FSNT-NOT, Tadeusz Pawłowski-  przewodniczący kapituły, wiceprezes FSNT-NOT, Kamil Wójcik- wiceprezes FSNT-NOT, prezes Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej, Adam Baryłka- wiceprezes FSNT-NOT, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, prezes oddziału warszawskiego SIMP, Jacek Kubielski- sekretarz generalny FSNT-NOT w latach 2012 – 2016, Dariusz Raczkowski –prezes oddziału warszawskiego SIMP w latach 2010- 2018, Jerzy Rożek - prezes Warszawskiego Domu Technika NOT, Ryszard Marcińczak prezes oddziału warszawskiego SEP, Partner Konkursu, Adam Bugajczuk- wiceprezes zarządu KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ds. rozwoju oraz Jarosław Twardowski – dyrektor naczelny ds. rozwoju w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.- przedstawiciele Mecenasa Konkursu. Odczytano także  listy gratulacyjne od Elżbiety Anny Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego i Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego.  Jak zwykle prowadziła Galę znana aktorka Laura Łącz, która także zorganizowała  w antraktach imprezy piękny występ muzyczny artystów sen warszawskich.

Tym razem Konkurs podzielono na 11 kategorii ( w 2018 r. było ich  9), w których nagrodzono  18 projektów, wręczając  Złote, Srebrne i Brązowe Laury oraz 7 wyróżnień.  Co ważne i natychmiast zauważalne - większość tegorocznych Laurów otrzymali autorzy rozwiązań mających wpływ na bezpieczeństwo  i higienę pracowniczą oraz bezpieczeństwo techniczne i trwałość konstrukcji. To bardzo ważne, gdyż nawet jeżeli innowacja taka nie odniesie światowego sukcesu komercyjnego, to na pewno wskaże kierunki i możliwości ograniczenia bolesnych strat. Niech z powodu nie swojego zaniedbania nikt już w Polsce nie ginie przy pracy, czy na drodze, a  pojęcie "chorób zawodowych" odejdzie w przeszłość. Troski wymaga także sam wytwór techniki, by nam nie nastręczał przykrych niespodzianek. To jest postulat całkiem realny. Odnotowujemy z satysfakcją, że niektóre rozwiązania Przegląd już dostrzegł i opisał, bywały też nagradzane na krajowych i międzynarodowych wystawach.  Wszystkim laureatom IX Konkursu "Laur Innowacyjności" serdecznie gratulujemy.  

jaz.

Wyniki IX Konkursu "Laur Innowacyjności" im. Stanisława Staszica 2019

Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo  i pożarnictwo

Wyróżnienie - TGM Enterprise & Investments Sp. z o.o.: Wieża strażacka z funkcją suszarni i wspinalni treningowej

Ekologia i efektywność energetyczna

Srebrny Laur - Główny Instytut Górnictwa: Pyłomierz przenośny Dust Air

Złoty Laur: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB): Prototyp bariery akustycznej do tłumienia wąskopasmowych składowych częstotliwościowych z wykorzystaniem układu rozpraszaczy (Sonic Crystals)

Energetyka, elektrotechnika

Brązowy Laur: Zakład Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o.: Elektryczny napęd statku o mocy 1,4 MW

Górnictwo i hutnictwo

Srebrny Laur: KGHM Polska Miedź S.A.: Komora Ewakuacyjna

Złoty Laur: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział-Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”: System wykorzystania ciepła z wody lodowej  układu klimatyzacji w miejsce ciepła ze spalania oleju opałowego

Informatyka, oprogramowanie

Wyróżnienie: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział-Zakład Hydrotechniczny: Wykorzystanie czujnika 3DSensor do budowy innowacyjnego systemu monitorowania stanu technicznego żelbetowej konstrukcji wieży przelewowej zlokalizowanej na terenie zbiornika OUOW Żelazny Most

Mechanika, maszyny i urządzenia

Srebrny Laur: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej: Zminiaturyzowane urządzenie do badań nieniszczących metodą prądów wirowych wykorzystujące pomiar amplitudowo-częstotliwościowy- Wirotest M2

Złoty Laur: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej: Wyoblarka specjalna MWS-200 do kształtowania wyrobów osiowo niesymetrycznych

Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia

Złoty Laur: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB): Półmaska filtrująca do ochrony układu oddechowego pracowników zawodowo narażonych na przeciwnowotworowe leki cytostatyczne

Przemysł spożywczy, gastronomia, rolnictwo, ogrodnictwo, obróbka drewna

Wyróżnienie : Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna: Zastosowanie nanotlenków metali ziem rzadkich  do ochrony powierzchni wyrobów drewnianych przed działaniem UV/VIS

Srebrny Laur: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna: Innowacyjne środki oraz sposoby ochrony drewna przed szkodliwym działaniem grzybów i alg

Technika wojskowa

Wyróżnienie: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia: Pistolet 9x19 mm PW Inka

Wyróżnienie: PCO S.A.: Przyrządy obserwacyjno-celownicze GOC-1 i GOD-1 dla systemów kierowania ogniem w systemach wieżowych

Brązowy Laur: PIT-RADWAR S.A.: Opracowanie interrogatora krótkiego zasięgu IKZ-50P systemu identyfikacji "swój-obcy" standardu IFF Mark XIIA

Złoty Laur: Wojskowa Akademia Techniczna: WRE-1- przenośny szerokopasmowy analizator widma radiowego z modułem sztucznej inteligencji do predykcji widma

Logistyka, transport, komunikacja

Złoty Laur: SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne  Sp. z o.o.: Ciężki specjalny samochód ratownictwa drogowego na podwoziu Renault K520 8x4

Usługi oraz inne rozwiązania i innowacje o charakterze społeczno – gospodarczym

Srebrny Laur: Fireworks Europe Innovation Sp. z o.o.: Ekologiczne fajewerki marki GAOO Spectrum

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl