Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2020": Krzysztof Malicki, Jan Strzałka


11-01-2020 18:39:31

Krzysztof Malicki

Absolwent Politechniki Gdańskiej na dwóch kierunkach: Informatyki na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (mgr inż.) oraz zarządzania organizacją na wydziale Zarządzania i Ekonomii (mgr). Zwycięzca i laureat wielu olimpiad i konkursów, w tym informatycznych i matematyczno-fizycznych. Zdobywca nagrody „Czerwonej Róży” dla najlepszego studenta wybrzeża.

Karierę zawodową rozpoczynał w PROKOM Software S.A. w zespole planowania inwestycji, będąc docelowo odpowiedzialnym za nadzór nad Grupą PROKOM Internet S.A. W latach 2003-2011 zaangażowany w rozwój i budowanie start-up’ów. Z poziomu właściciela i zarządu inicjował, projektował i rozwijał systemy informatyczne oraz organizację kilku firm informatycznych. W 2011 r., po wprowadzeniu spółki AITON Caldwell S.A. na NewConnect, związał się z Politechniką Gdańską jako Pełnomocnik Rektora ds. Komercjalizacji oraz Prezes Zarządu spółki celowej Politechniki Gdańskiej – EXCENTO sp. z o.o. Pomysłodawca i inicjator programu e-Pionier (ok. 25 mln PLN), w ramach którego finansowane są pomysły wdrożeniowe młodych inżynierów z całej Polski (http://excento.pl/e-pionier/). Założyciel i opiekun merytoryczny międzywydziałowego koła naukowego Politechniki Gdańskiej – SIMLE (www.simle.pl), które realizuje projekty inżynierskie (w tym międzynarodowe) i które w 2019 roku zdobyło tytuł najlepszego koła naukowego wybrzeża. W 2019 roku za swoją działalność na rzecz uczelni i studentów został odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi.

Od roku 2014 jako ekspert merytoryczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Banku Światowego jest zaangażowany w tworzenie systemów współpracy pomiędzy nauką i przemysłem tak w Polsce, jak i za granicą. Na rzecz NCBR oceniał i recenzował przeszło 100 projektów badawczo-rozwojowych. Współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego nad rozwojem inteligentnych specjalizacji, w tym w szczególności w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji. jaz

 

Jan Strzałka

Dr inż. Jan Strzałka jest absolwentem Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych (1956-1961) i Wydziału Elektrycznego AGH. W latach 1967-2007 był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Uczelni w  Katedrze Elektroenergetyki. Jest autorem i współautorem kilku podręczników i wydawnictw monograficzno-poradnikowych z zakresu elektroenergetyki oraz ponad 120 publikacji naukowych i referatów.

Kierował zespołami, które realizowały ważne prace naukowo-badawcze we współpracy z przemysłem i energetyką. Był wielokrotnie wyróżniany Nagrodami Rektora AGH. Ma  bogate zasługi w kształceniu kadr dla elektryki. Jest autorem 5 skryptów w ponad 20 wydaniach oraz promotorem ponad 400 dyplomantów. W uznaniu zasług zawodowych dr J. Strzałka od 1991r. pełni funkcję biegłego sądowego, wzorowo wywiązując się z tego zadania.

Od ponad 50 lat niezwykle aktywnie działa w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Od 1981r. jako wiceprezes lub prezes Oddziału Krakowskiego SEP. Przez trzy kadencje pełnił funkcję członka Zarządu Głównego SEP. W latach 1998-2014 był przewodniczącym Centralnej Komisji Uprawnień i Specjalizacji Zawodowej SEP. Przewodniczy  Komisji Kwalifikacyjnej. Jest rzeczoznawcą i weryfikatorem Izby Rzeczoznawstwa SEP. Organizował Konferencje naukowo-techniczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Od 1996r. jest przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Technicznego O/Kr SEP, autorem kilku monografii i biuletynów oraz dwóch wydawnictw zawierających biogramy zasłużonych elektryków krakowskich. Z jego inicjatywy O/Kr SEP utrzymuje współpracę ze Stowarzyszeniami Energetyków Węgierskich(Eger) i Ukraińskich(Lwów).

Od ponad 30 lat dr inż. Jan Strzałka jest członkiem Krakowskiej Rady FSNT NOT w której w latach 1991-1997 pełnił funkcję Sekretarza. Dr J. Strzałka od 1998r. pełni funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału EAIiE AGH, w którym aktualnie pełni funkcję sekretarza. Od początku utworzenia jest też aktywnym działaczem MOIIB, aktywnie pełni funkcję członka Rady MOIIB. Jest też członkiem Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB. hp

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl