Światowy Dzień Inżyniera


04-02-2020 17:29:12

Na VI Światowym Kongresie Inżynierów WEC 2019 (World Engineers Convention, Melbourne, listopad 2019) został ogłoszony Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development), który począwszy od 4 marca 2020 r. obchodzić będziemy co roku. Już ponad 80 organizacji inżynierskich z ok. 40 krajów wyraziło chęć aktywnego włączenia się w tegoroczne obchody. A ich organizację w latach następnych zapowiadają kolejne organizacje inżynierskie.

Wkład inżynierów w rozwój świata jest niepodważalny i nieoceniony, o czym przypomniano w czasie IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich (SZIP, Kraków 2019). Rola twórców techniki w życiu społeczeństw i funkcjonowaniu krajów musi być częściej podkreślana, zwłaszcza w obliczu zmian klimatycznych. To właśnie inżynierowie odegrają jedną z kluczowych ról w kształtowaniu przyszłości naszej planety i życia na niej.

Zdając sobie sprawę ze zmian, przed którymi stoimy, Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich WFEO (World Federation of Engineering Organisations) przyjęła za temat
VI WEC ,,Inżynierię Zrównoważonego Świata - następne 100 lat”. Wobec zagrożeń i zadań stojących przed inżynierami uznano za celowe położenie nacisku na tworzenie wspólnoty inżynierów, integrację, dzięki której ich głos będzie bardziej słyszalny.

Światowy Dzień Inżyniera, bo pod taką nazwą 4 marca funkcjonuje w codziennych rozmowach, pozwoli pokazać społeczeństwom, a przede wszystkim rządzącym, że bez uznania roli twórców techniki nie można mówić o prawidłowym i pożądanym rozwoju społeczeństw, krajów, kontynentów i całej Ziemi. Wspólne święto będzie okazją do promowania lokalnych i krajowych inicjatyw, których w Polsce nie brakuje, a o których zbyt mało mówi się publicznie.

Twórcy techniki doczekali się więc swojego dnia, który wpisany na stałe do kalendarza, przypominać będzie o wspólnocie inżynierów przekraczającej granice wieku, języka czy narodowości.

Każdy inżynier i wszystkie wspólnoty inżynierskie chcące włączyć się w obchody Światowego Dnia Inżyniera, są bardziej niż gorąco do tego zaproszeni. Szczególnie mile widziane są inicjatywy grupowe, pokazujące wspólnotowy charakter działania. Wydarzenia pod flagą WFEO zgłaszać można na stronie http://worldengineeringday.net/.

Polscy inżynierowie, pracownicy uczelni wyższych i instytutów badawczych, członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych mają ogromny dorobek oraz duży potencjał innowacyjny. 4 marca będzie świetną okazją do podzielenia się swoimi sukcesami, pasjami i inicjatywami z całym społeczeństwem, jednocześnie włączając się w globalny projekt o dużej sile oddziaływania. To właśnie tego dnia inżynierowie z całego świata połączą swoje siły w jednym celu: pokazaniu roli inżynierii w kształtowaniu przyszłości świata!

Zapraszamy!

WFEO - Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (World Federation of Engineering Organisations) – powstała 4 marca 1968 r. Należy do niej ponad 80 organizacji z kilkudziesięciu krajów. Jednym z członków-założycieli WFEO jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl