Lwowscy elektrycy


04-02-2020 17:47:37

Bogato, wieloma wydarzeniami w 2019 r., obchodziło Stowarzyszenie Elektryków Polskich 100-lecie swego powstania. Wśród nich ciekawie zapisały się obchody we Lwowie (26- 28.09.2019). Odbywały się one pod Honorowym Patronatem Ambasad Ukrainy w Polsce i Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. W ich ramach odbyło się na Politechnice Lwowskiej sympozjum naukowe pt. „Tradycje elektryki w Ośrodku Lwowskim oraz propozycje współpracy elektryków polskich i ukraińskich”.

Tradycje, a przede wszystkim postacie, które je tworzyły i budowały markę polskiej elektryki w ówczesnym polskim Lwowie, warte są przypomnienia. Uczestnicy zorganizowanej przez SEP lwowskiej wyprawy oddali im hołd w podwójny sposób.

Na Cmentarzu Łyczakowskim złożyli wieńce i zapalili znicze na grobach ludzi zasłużonych dla elektryki ze strony polskiej i ukraińskiej, upamiętnili też miejsce kaźni – pod pomnikiem na Wzgórzach Wuleckich, wystawionym w miejscu zamordowania przez Niemców w 1941 r. profesorów uczelni lwowskich. Natomiast podczas konferencji na Politechnice Lwowskiej przypomniano lwowskich elektryków oraz ich bogaty dorobek: naukowy, dydaktyczny i obywatelski. Pierwszą część konferencji poświęcono rozwojowi elektrotechniki, szkolnictwa i działalności stowarzyszeniowej w latach 1919-2019. Sesję tę prowadzili prof. Petro Stakhiv, prof. Mieczysław Ronkowski i prof. Ievgen Barannyk.

Z referatem „Lwowskie korzenie polskiego elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego” wystąpił prof. Jerzy Hickiewicz z Pracowni Historycznej SEP. Prof. Mykhaylo Dorozhovets przedstawił referat „Lwowskie stulecie miernictwa elektrycznego”. Kolejni prelegenci: Jan Strzałka, Przemysław Sadłowski i Piotr Rataj omówili początki polskiej działalności stowarzyszeniowej oraz zarys działalności Oddziału Lwowskiego i Oddziału Wołyńskiego SEP, a prof. Serhiej Rendziniak zapoznał uczestników z lwowską szkołą elektrotechniczną, jej źródłami i perspektywami.

Wspominano o takich postaciach, jak rektorzy Politechniki Lwowskiej: prof. Roman Gostkowski – współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Politechnicznego; prof. Roman Dzieślewski – pierwszy profesor elektrotechniki; prof. Gabriel Sokolnicki – współzałożyciel i członek pierwszego zarządu SEP.

Organizatorami lwowskiej części obchodów 100-lecia byli: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Narodowy Uniwersytet „Lwiwśka Politechnika” oraz organizacja publiczna Związek Naukowo-Techniczny Energetyków i Elektrotechników Ukrainy, a współorganizatorami: Instytut Elektrodynamiki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Narodowy Uniwersytet Budowy Okrętów Imienia Admirała Makarova, Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „Kyjiwśkyj Politechnicznyj Instytut” im. Ihora Sikorśkoho, Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauki w Kijowie, Instytut Polski w Kijowie oraz Lwowski regionalny Związek Naukowo-Techniczny Energetyków i Elektrotechników Ukrainy.

Tekst i zdjęcia: Janusz M. Kowalski

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl