mgr inż. Jerzy Gumiński


05-02-2020 00:20:22

mgr inż. Jerzy Gumiński

1948-2019

28 grudnia 2019 r. zmarł nagle mgr inż. Jerzy Gumiński, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB), do ostatniego dnia wyjątkowo aktywny w pracy zawodowej i działalności społecznej.

Z wykształcenia był magistrem inżynierem budownictwa lądowego i tłumaczem języka rosyjskiego. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego z dziedziny zagadnień prawnych i ustrojowych samorządu terytorialnego. W 1988 r. uzyskał uprawnienia zawodowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi oraz nadzorowania i oceny stanu technicznego budynków i budowli. Miał uprawnienia licencjonowanego zarządcy nieruchomościami oraz rzeczoznawcy branżowego SITPMB w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

W latach 1982-1994 pracował jako główny specjalista i kierownik działu w Generalnej Dyrekcji Budowy Metra. Był wiceprezesem i prezesem zarządu oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowy Domów Jednorodzinnych „Metro". W latach 1995-2004 pracował w Urzędzie Gminy Warszawa Centrum na stanowisku dyrektora Miejskiego Inspektoratu OC, a następnie był inspektorem nadzoru budowlanego ds. remontów i inwestycji oświatowych Dzielnicy Warszawa Śródmieście, od 2005 r. zarządcą nieruchomości Telekomunikacji Kolejowej Sp. z o.o.

Do śmierci sprawował funkcję prezesa Zarządu Głównego SITPMB, a w latach 2008-2012 był Sekretarzem Generalnym FSNT-NOT. Był członkiem założycielem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Żegnali Go z ogromnym bólem i smutkiem członkowie rodziny oraz licznie przybyli z całej Polski przyjaciele, koledzy i współpracownicy m.in. z organizacji inżynierskich, stowarzyszeń branżowych i przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych.

Cześć Jego pamięci!

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl