Jerzy Patrycjusz Brzozowski


05-02-2020 00:23:31

Jerzy Patrycjusz Brzozowski

1921- 2019

We wrześniu tego roku odszedł od nas przyjaciel wielu ludzi, których w ciągu całego swojego życia wspierał i którym pomagał. Inżynier zasłużony w różnych dziedzinach techniki takich jak mechanika precyzyjna, optyka, technika filmowa. Pasjonat fotografii. Jego ojciec Stanisław Brzozowski był znanym artystą fotografikiem, który od 1903 r. prowadził zakłady fotograficzne w Warszawie (przy ul. Elektoralnej, a potem Świętokrzyskiej), zajmując się również fotografią teatralną, a także fotografią dokumentalną, krajobrazową i architektury. Atmosfera domu rodzinnego ukierunkowała zainteresowania Jerzego Brzozowskiego w stronę fotografii, a później także techniki filmowej. Był absolwentem Gimnazjum i Liceum Matematyczno-Fizycznego im. Mikołaja Reja w Warszawie (1939), następnie studiował w Państwowej Wyższej Szkole Budowy Maszyn im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda w Warszawie (1942) oraz w Państwowej Wyższej Szkole Technicznej (1942-1944). Naukę przerwało Powstanie Warszawskie, w którym brał czynny udział, cudem unikając rozstrzelania przez niemiecki patrol na Placu Teatralnym w Warszawie. W latach 1944-1945 był więźniem niemieckiego obozu pracy w kopalni węgla w Neurode. Z obozu tego zbiegł. Po wojnie w 1946 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera mechanika (Politechnika w Łodzi, Wydz. Mechaniczny). W latach 1946-1949 pracował w Łódzkich Zakładach Kinotechnicznych jako konstruktor, osiągając wybitny sukces jako autor konstrukcji pierwszego w Polsce 16 mm projektora kinowego. W 1948 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od 1949 r. współorganizował Filmowe Biuro Techniczne w Warszawie. W 1952 r. został ponownie odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wybitne osiągnięcia w zakresie rozpowszechniania oryginalnych technologii filmowych. W 1954 r. rozpoczął pracę w Centralnym Urzędzie Kinematografii w Warszawie jako starszy radca techniczny, inicjując i wprowadzając na polski rynek nowoczesne technologie filmowe. Od 1957 r. jako zastępca dyrektora do spraw naukowo- badawczych kontynuował pracę w Filmowym Biurze Technicznym, przekształconym w Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kinematografii. W 1963 r. przeszedł do pracy w Resorcie Handlu Zagranicznego, kończąc w 1967 r. podyplomowe studium handlu zagranicznego. Biegła znajomość kilku języków obcych pozwala mu przeorientować swe zainteresowania zawodowe na handel sprzętem m.in. fotograficznym. Przez 10 lat pracował w PTHZ „Varimex” jako rzeczoznawca sprzętu w branży fototechnicznej i filmowej, a potem jako zastępca kierownika działu eksportu sprzętu kinofoto. W latach 1973-1979 był z-cą kierownika w przedstawicielstwie handlowym Centrali „Varimex” w Budapeszcie. W 1978 r. otrzymał odznakę zasłużonego pracownika handlu zagranicznego. Po powrocie do kraju ponownie został zatrudniony w PTHZ „Varimex” na stanowisku kierownika działu eksportu, a w latach 1984-1986 pracował w CHZ „Labimex. W 1985 r. przyznano mu odznakę Zasłużony dla PZO (Polskie Zakłady Optyczne). Zwieńczeniem jego pracy zawodowej był Kawalerski Krzyż Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy w dziedzinie handlu zagranicznego (1986).

Jerzy Brzozowski był znany ze swojej życzliwości i dobrego serca. Przez całe życie troszczył się o rodzinę. Był spełnionym mężem, ojcem, dziadkiem i pradziadkiem. Życzliwy dla swoich kolegów ze szkoły i z pracy. Przez długie lata pielęgnował wspaniałe kontakty z kolegami z liceum im. Mikołaja Reja w Warszawie, a także z kolegami z pracy. Będzie nam go bardzo brakowało, gdyż odcisnął w naszych sercach trwały, niezapomniany ślad. Cześć jego pamięci.

Justyna Wąsowska (córka)

 

 

 

 

 

 

Jerzy Brzozowski z żoną (zdjęcie wykonane w atelier ojca, Stanisława Brzozowskiego)

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl