Giełda wynalazków i projektów. Paczki jadalne, rośliny żarłoczne


05-02-2020 00:46:05

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ma najdłuższe tradycje w obszarze nauk rolniczych w Polsce. Jest też dziś jedną z największych uczelni o tym profilu. Prowadzi wszystkie specjalności rolniczo-leśne, ale szczególnie dają o sobie znać technologie przemysłu spożywczego oraz biotechnologie o zastosowaniu ekologicznym. Prace b+r, prowadzone w ramach „Inkubator Innowacyjności 2.0”, zdobyły na międzynarodowej warszawskiej wystawie wynalazków IWIS 2019 dwa złote i jeden srebrny medal.

Zjeść opakowanie

Zespół pod kierownictwem dr inż. Marzeny Zając z Wydziału Technologii Żywności nagrodzono za pracę „Wykorzystanie folii furcelleranowych do produkcji przetworów mięsnych". Furcellaria (Widlik zaostrzony) jest to rodzaj czerwonych alg. Rośnie na zanurzonych skałach do głębokości ok. 12 m lub w formie dużych pływających mat. Wykonano i zbadano aktywne folie furcelleranowo-serwatkowe usieciowane ekstraktami roślinnymi. Stwierdzono, że mają działanie antyoksydacyjne i bakteriostatyczne. Nadają się do zawijania produktów spożywczych. Folie zawierają w swoim składzie związki bioaktywne, co w znaczący sposób wpływa na ich działanie. Badania wykazały pozytywny wpływ folii furcelleranowo-serwatkowych na trwałość produktów łatwo psujących się oraz spowolnienie procesów utleniania. Są nie tylko biodegradowalne, ale również jadalne, co jest istotne ze względu na rosnący problem zagospodarowania odpadów i ochronę środowiska. Badania miały na celu opracowanie technologii produkcji wędzonek z wykorzystaniem takich folii w przemyśle mięsnym. Wiele wędzonek można zaliczyć do grupy wyrobów bezosłonkowych. Dystrybucja takich wyrobów wymaga pakowania. Wykorzystanie folii jadalnych pozwoli uniknąć stosowania opakowań plastikowych oraz zabezpieczyć produkt przed rekontaminacją. Przedstawiane rozwiązanie jest innowacyjne w skali światowej. Obecnie na rynku nie wykorzystuje się opakowań jednocześnie jadalnych, biodegradowalnych i aktywnych. Nareszcie pozbędziemy się stosów opakowań z polietylenu zapełniających pojemniki śmieciowe.

Roślina łasa na chrom

Złotem nagrodzono pracę pod kierownictwem dr hab. Joanny Augustynowicz, prof. UR  „Optymalizacja fitoremediacji ścieków przemysłowych zawierających chrom z wykorzystaniem rzęśli (Callitriche sp.) i organizmów współbytujących” (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa).

W Polsce nie brak emisji ścieków przemysłowych zwierających związki metali ciężkich. Szczególnie szkodliwy jest chrom. Wykorzystuje się silne właściwości utleniające jonów chromowych, między innymi do utleniania alkoholi pierwszo- i drugorzędowych oraz w przemyśle skórzanym. Ścieki z tego procesu zawierają duże ilości związków chromu i bywają uciążliwe dla środowiska. Do jego usuwania można wykorzystać żywe organizmy. Taka bioremediacja zyskuje na świecie coraz większą popularność. Wykorzystano rzęśl - popularną roślinę oraz gatunki jej towarzyszące. Stanowi wysokosprawny filtr biologiczny umożliwiający oczyszczenie wód i ścieków ze związków chromu obecnych w środowisku, czyli chromu (VI) i chromu (III).

Uzyskane w ramach projektu rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w hydrofitowych oczyszczalniach ścieków zawierających chrom (oraz inne związki metali ciężkich). Obszarem zastosowania takich oczyszczalni będą głównie tereny skażone związkami Cr: zakłady produkujące lub wykorzystujące związki chromu, a także tereny pogórnicze. Związki chromu, a w szczególności forma sześciowartościowa, należą do tzw. związków o priorytetowej toksyczności. Korzyści wynikające z użycia roślin wiążą się z: niskimi kosztami, brakiem wtórnych zanieczyszczeń oraz likwidacją zanieczyszczenia w miejscu skażenia. Metody konwencjonalne stosowane do usuwania Cr z wód polegają na redukcji formy Cr (VI) do formy Cr (III), która jest słabiej rozpuszczalna, mniej toksyczna i ulega wytrąceniu z zanieczyszczonego roztworu. Powstały osad zawierający Cr (oraz wtórne zanieczyszczenie – inne związki służące do redukcji) deponowany jest na składowisku odpadów niebezpiecznych. Takie rozwiązanie nie likwiduje zanieczyszczenia, a jedynie obniża biodostępność chromu w środowisku. Rzęśl nie tylko przeprowadza bardzo efektywnie akumulację chromu, ale także jego redukcję z formy Cr (VI) do Cr (III), co zostało udokumentowane w badaniach poznawczych. W perspektywie proponowane rozwiązanie będzie miało także na celu odzysk chromu.

Stabilność kul

Medalem nagrodzono też „Innowacyjne rozwiązania do stabilizacji kul referencyjnych na powierzchni terenu oraz balustradach i poręczach”. Jest to prosty i praktyczny, przeznaczony dla geodetów wynalazek dr inż Marii Makuch i Pelagii Garonek. Opracowano takie mocowania kuli referencyjnej na powierzchni terenu, by została zapewniona stabilność, także podczas pomiaru jej położenia technikami geodezyjnymi. Zaletą jest prostota użytkowania i żywotność produktu. Przyrząd do mocowania kul zapewnia pełną stabilność na powierzchni terenu. Jest poręczny, lekki, łatwy i tani w wykonaniu. Inne rozwiązanie dotyczy stabilnego mocowania kuli referencyjnej na wszelkiego typu balustradach czy poręczach, o dowolnym przekroju i materiale budulcowym, z zapewnieniem ochrony powierzchni mocowania. Zaletą jest stabilność mocowania kuli na różnorodnych obiektach, przez dostosowanie szerokości uchwytu do wymiarów elementu konstrukcji, na którym mocowana jest kula.

jaz.

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl