Parlament 500 milionów: Nieważne, jaki masz telefon…, Sygnaliści pod ochroną


05-02-2020 13:21:27

Europosłowie mobilizują Komisję Europejską, by ta wprowadziła przepisy  ujednolicające ładowarki do telefonów i innych urządzeń przenośnych. W ten sposób producenci nie tylko ułatwią życie milionom użytkowników telefonów komórkowych, ale też znacząco ograniczą ilość odpadów elektronicznych.

Nieważne, jaki masz telefon…

… ładowarka powinna być jedna. Nie powiodło się „zachęcanie” przez KE przemysłu do produkowania jednej, wspólnej ładowarki. Na nic zdał się wystosowany 6 lat temu apel do film technologicznych o opracowanie wspólnego standardu. Dobrowolne porozumienia między różnymi podmiotami z branży nie przyniosły pożądanych rezultatów – nadal mamy trzy główne typy złączy: micro USB, USB-C oraz Lightning firmy Apple. Komisja planuje zmusić producentów przenośnych sprzętów do opracowania jednego standardu zasilaczy, a Parlament Europejski przegłosuje rezolucję w sprawie ładowarki pasującej do wszystkich telefonów komórkowych, tabletów, czytników książek elektronicznych i innych urządzeń przenośnych.

Chcemy, żeby do lipca Komisja Europejska przedstawiła konkretne propozycje. Kampania na rzecz uniwersalnej ładowarki toczy się od ponad 10 lat, a ilość kabli i ładowarek produkowanych i wyrzucanych rocznie jest po prostu nieakceptowalna – powiedziała europosłanka PO Róża Thun, inicjatorka debaty w Europarlamencie. Szacuje się, że ładowarki stanowią ponad 51 tys. t odpadów elektronicznych rocznie.

Sygnaliści pod ochroną

Weszła w życie dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów). Dotychczas potencjalni sygnaliści często rezygnowali ze zgłaszania podejrzeń o naruszenie prawa, ponieważ obawiali się, że mogą zostać zwolnieni z pracy, ukarze się ich obniżeniem wynagrodzenia czy też zostaną napiętnowani.

Dyrektywa ma znaczenie dla przedsiębiorców, ponieważ dotyczy zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Ochrona obejmuje pracowników, podwykonawców i osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

Zakres dyrektywy obejmuje m.in.: zamówienia publiczne, bezpieczeństwo transportu, ochronę środowiska, bezpieczeństwo żywności, ochronę konsumentów, ochronę prywatności i danych osobowych, zasady konkurencji oraz pomoc publiczną. Zadaniem przedsiębiorcy będzie: stworzenie skutecznych, bezpiecznych i poufnych procedur dokonywania zgłoszeń i zapewnienie zrozumiałych informacji z tym związanych; wyznaczenie bezstronnej osoby do rozpatrywania zgłoszenia; podjęcie działań wyjaśniających i informowanie o sprawie. Za utrudnienia w dokonywaniu zgłoszeń, działania odwetowe, uciążliwe prowadzenie postępowania bądź ujawnienie danych osobowych sygnalisty, przewidziane będą sankcje.

Decyzję o tym, czy będzie u nas obowiązywał minimalny czy rozszerzony standard ochrony sygnalistów, podejmie polski ustawodawca, odpowiedzialny za zakres implementacji prawa do przepisów krajowych. Ustawa regulująca pozycję sygnalisty w polskim porządku prawnym powinna zostać uchwalona w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Najpierw obejmie przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 250 pracowników, a w firmach zatrudniających 50-250 pracowników zacznie obowiązywać od 17 grudnia 2023 r.

oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

zdjęcie: Pixabay

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl