Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2020": Andrzej Czajkowski, Elżbieta Kosydar


05-02-2020 13:26:05

Andrzej Czajkowski

Mgr inżynier mechanik z Dolnego Śląska po Politechnice Wrocławskiej przez wiele lat związany z KGHM Polska Miedź. Od 2006 r. wiceprezes Zarządu Mine Master Sp. z o. o. Jest autorem lub współautorem wielu maszyn górniczych pracujących w zagłębiu miedziowym. Wdrożył produkcję wielu maszyn wiercąco-kotwiących mających zastosowanie w górnictwie rud miedzi. Był także kierownikiem kontraktu w Grecji związanego z budownictwem drogowym.

Mgr inż. Andrzej Czajkowski w czasie długiej kariery inżynierskiej i menedżerskiej pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w zakładach i spółkach związanych z wydobyciem i przetwórstwem rud miedzi. Był m.in. głównym inżynierem ds. rozwoju (1969-84) w Zakładach Mechanicznych LEGMET, gdzie opracował konstrukcje przenośników taśmowych do odstawy głównej w kopalniach rud miedzi oraz opracował i wdrożył do produkcji wozy odstawcze do oponowego transportu rudy w podziemnych wyrobiskach kopalń. Uruchomił też licencyjną produkcję hamulców tarczowych do maszyn górniczych i budowlanych.

W latach 1984-1991 był Naczelnym Inżynierem Rozwoju Techniki i Współpracy z Zagranicą w Kombinacie Górniczo-Hutniczym Miedzi Lubin, natomiast w latach 1989-1990 kierownikiem kontraktu Budimexu wykonującego tunel drogowy Mestowo w Grecji.

Duża odpowiedzialność spoczywała na inż. Czajkowskim, gdy organizował zakupy importowe dla wszystkich zakładów wchodzących w skład KGHM Polska Miedź. W latach 1996- 2005 był dyrektorem ds. rozwoju w Boart Longyear sp. z o. o. W latach 2005-2006 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Zanam-Legmet zbierającej nagrody w trakcie NOT-owskich Dni Techniki.

Mgr inż. Czajkowski za swoje osiągnięcia techniczne oraz wdrożenia był wielokrotnie nagradzany na poziomie regionalnym i krajowym, indywidualnie oraz w zespole. W 1988 r. nagrodą II stopnia uhonorował go Minister Przemysłu, a w 2009 r. za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne odebrał Nagrodę I stopnia Prezesa Rady Ministrów.

hp

Elżbieta Kosydar

Mgr inżynier ogrodnik po Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie. Jest cenioną w kraju, a zwłaszcza na Podkarpaciu, florystką. Obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa SITO.

Wykłada w Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, gdzie stworzyła oryginalny kierunek studiów związanych z florystyką. Jest także pedagogiem podkarpackich szkół wielu szczebli oraz instruktorką kursów florystycznych na europejskim poziomie DFA1. Jest organizatorką i autorką wielu krajowych i regionalnych wystaw florystycznych, wielokrotną laureatką konkursów florystycznych i dekoratorskich. Systematycznie podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe.

Mgr inż. Elżbieta Kosydar swoją edukację zawodową rozpoczęła od ukończenia technikum ogrodniczego (1981 r.) działającego w ramach Zespołu Szkół Rolniczych w Ropczycach. Inżynierem ogrodnikiem o specjalności kształtowanie terenów zieleni została w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, z kolei dyplom magistra ogrodnika o specjalności rośliny ozdobne i tereny zieleni uzyskała w Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie (2013 r.). Natomiast wieloletnią praktykę zdobyła w gospodarstwie szklarniowo-ogrodniczym, które prowadziła wraz z mężem.

Wiedzę i doświadczenie w dziedzinie florystyki wykorzystuje w wielu aspektach. Jest autorką trzech pozycji książkowych, które mają charakter poradników, a nawet podręczników akademickich, m.in.: „W świecie kwiatów – poradnik florysty” i „W świecie kwiatów – przepisy kompozycji florystycznych”.

Pokazy i wystawy florystyczne inż. Elżbiety Kosydar organizowane są najczęściej w Ropczycach i Rzeszowie. Wielokrotnie docierała z nimi również do Poznania (w trakcie Targów Polagra), Warszawy i Kutna („święto róży”), a nawet do Wilna, gdzie brała udział w mistrzostwach florystycznych Litwy.

hp

Komentuje Waldemar Rukść

14-15
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl