Mariusz Kośkiewicz


23-02-2020 20:13:19

Wyróżniony Inżynier 2019, Kategoria „High-Tech”

Sukces rynkowy firm osiąga się dzięki współpracy i synergii pomiędzy wszystkimi działami organizacji. Swimer projektuje zbiorniki do magazynowania i transportu cieczy. Systematycznie poszerza ofertę zyskując nowych klientów z wielu branż. W zeszłym roku stworzyliśmy nowoczesny kontener do detalicznej dystrybucji AdBlue wykonany z wielowarstwowego laminatu, na bazie żywicy poliestrowej, a ostatnim naszym „diamencikiem” jest system LIPREMOS do precyzyjnego pomiaru oraz zdalnego monitoringu poziomu cieczy.

U podstaw działań inżynierów leży troska o rozwój idei zrównoważonego rozwoju oraz dbanie o  niskoemisyjność. Nieustannie ulepszamy produkty dążąc już w fazie projektowej, a następnie w cyklu produkcyjnym, do ograniczania emisji szkodliwych substancji. Znajduje to potwierdzenie w rozwiązaniach zastosowanych w kontenerze do AdBlue.Polityką redukcji niekorzystnego wpływu na środowisko, kierowaliśmy się także przy projektowaniu linii zbiorników dwupłaszczowych, w których zastosowaliśmy inteligentny, wielokanałowy czujnik przecieku.

Wysoką jakość naszych produktów potwierdzają badania i testy. Spełniają one rygorystyczne normy jakościowe, a produkcja nadzorowana jest przez Urząd Dozoru Technicznego i wpisuje się w regulacje Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Bezpieczeństwo potwierdzają certyfikaty ISO 9001 i 27001.

Rozwój prac badawczo-rozwojowych przyczynia się do doskonalenia procesu produkcyjnego, jak i samego produktu. Wiemy jak istotne jest oferowanie nowatorskich rozwiązań i tworzenie technologii „jutra”. Jestem usatysfakcjonowany, że przy ogromnym wsparciu właściciela firmy Łukasza Otremby, możemy osiągać rynkowe sukcesy. boj

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl