Drugie ćwierćwiecze


27-03-2020 14:05:47

27 lutego w Sali Balowej Warszawskiego Domu Technika obyła się uroczysta 26 Gala „Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego 2019”. Tradycyjnie poprowadził ją popularny dziennikarz radiowy- Honorowy Złoty Inżynier-  Roman Czajarek.

Na początku przypomniał  ponad 150 – letnią tradycję pisma „Przegląd Techniczny”, które jest organizatorem tego Konkursu Plebiscytu już po raz 26, a więc rozpoczynamy drugie ćwierćwiecze.

Po krótkim wstępie Roman Czajarek zaprosił na scenę Ewę Mańkiewicz–Cudny, redaktor naczelną „Przeglądu Technicznego”, która jest jednocześnie prezesem FSNT NOT – głównego patrona Konkursu.

Pani Redaktor wyraziła radość, że mimo zagrożenia koronawirusem  sala warszawskiego Domu Technika jest pełna i powitała wszystkich gości przybyłych z całego kraju, a szczególnie serdecznie sekretarza stanu z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Derę podkreślając, iż od czasu objęcia tej funkcji nie opuścił żadnego podsumowania Plebiscytu i uczestniczył w wielu konferencjach organizowanych przez NOT i sfederowane w niej stowarzyszenia naukowo-techniczne. Powitała też profesora Michała Kleibera- członka kapituły Orła Białego. Następnymi witanymi były panie: Edyta Demby-Siwek - prezes Urzędu Patentowego oraz prof. Elżbieta Mączyńska – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Witając przedstawicieli technicznego środowiska naukowego wymieniła profesora Jana Szmidta- Rektora Politechniki Warszawskiej- przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a wraz z nim wszystkich rektorów i przedstawicieli uczelni technicznych, rolniczych i przyrodniczych nadających absolwentom stopień inżyniera. Natomiast witając prof. Leszka Rafalskiego z Instytutu Dróg i Mostów, przewodniczącego Rady Głównej  Instytutów Badawczych, powitała wszystkich przedstawicieli tych instytutów obecnych na sali. Imiennie zostali powitani: dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej - Jan Tarczyński oraz prezes Godła Teraz Polska - Krzysztof Przybył. Obecnych na uroczystości 39 prezesów stowarzyszeń naukowo technicznych NOT oraz szefów organizacji terenowych NOT powitała grupowo, podkreślając, że jako tworzący Federację, są też po trochu gospodarzami uroczystości.

Inżynierski rok i Piotr Stanisław Drzewiecki

Uczestnicy Gali „Złoty Inżynier 2019” mogli się dowiedzieć od Pani Prezes o tym, że rok 2020 jest szczególnym dla inżynierskiej braci. Już 4 marca po raz pierwszy obchodzimy Światowy Dzień Inżyniera, a w grudniu będzie świętowane 75-lecie Naczelnej Organizacji Technicznej. Za osobę szczególną do przypomnienia przy tej okazji uznała postać wybitnego inżyniera Piotra Stanisława Drzewieckiego, który – jako pierwszy po odzyskaniu niepodległości wybrany demokratycznie Prezydent Warszawy, naukowiec i przedsiębiorca powinien stać się postacią pomnikową. Aby to urzeczywistnić zaapelowała do zebranych i całego środowiska technicznego, żeby wykupowali cegiełki na popiersie tej wybitnej postaci, a jego pomnik powinien stanąć w ważnym dla Warszawiaków miejscu.      

Po tym ważnym wstępie znowu zabrał głos prowadzący Galę mgr inż. Roman Czajarek i udzielił głosu najważniejszemu gościowi Ministrowi Andrzejowi Derze, który odczytał list gratulacyjny od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Poinformował następnie, że listów z gratulacjami dla laureatów  napłynęło kilkanaście i dwa z nich zostały odczytane ze sceny, w tym bardzo ciepły od Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Następnie Roman Czajarek zaprosił na scenę ponownie Panią Prezes FSNT NOT Ewę Mańkiewicz –Cudny oraz  panów: ministra Andrzeja Derę i prof. dr. hab. Michała Kleibera, którzy wręczali dyplomy i statuetki Laureatom Konkursu 2019 r.

Od Juniorów do Diamentowego

Młodzi Inżynierowie

Mgr inż. Ewelina Chołodowicz - automatyk i robotyk , doktorantka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego  w Szczecinie,

Mgr Tomasz Dębski – rolnik, ogrodnik, ekolog z okolic Puław, który w swojej szkółce roślin ozdobnych tworzy dwie farmy fotowoltaiczne produkujące prąd na potrzeby firmy „Bracia Dębscy”,

Mgr inż. Łukasz Mucha – biocybernetyk z Kliniki im. Prof. Religi w Zabrzu, który konstruuje i nadzoruje roboty wykonujące skomplikowane operacje serca,

Dr inż. Tomasz Onyszczuk - który jest materiałoznawcą w firmie ASMET w Regułach k. Warszawy. Wykorzystując technologie laserowe dał zabytkom nowe życie, a obecnie wykorzystuje je  do wydłużenia żywotności elementów złącznych w firmie  ASMET w Regułach k. Warszawy,

Dr inż. Agnieszka Siemion - kierownik Laboratorium Informatyki Optycznej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej pracuje nad zastosowaniem informatyki optycznej w identyfikacji komórek nowotworowych. Niestety, nie mogła być na Gali.

Wyróżnieni 2019

 

 

 

 

 

 

 

Mgr inż. Janusz Bała – formalnie menedżer logistyki w spółce FIAT Crysler Auto Poland Tychy wdrażający produkcję tzw. miękkich hybryd w tyskiej fabryce- kategoria jakość,

Mgr inż. Zbigniew Czapka - ceramik ZM ROPCZYCE SA jest twórcą ponad setki nowych materiałów ceramicznych w Ropczycach-kategoria innowacje,

Mgr inż. Jan Gnida - mechanik, twórca innowacji z Chorzowa w spółce INWET SA wdraża wynalazki i nowe technologie z wykorzystaniem specjalnych sit- kategoria zarządzanie,

Mgr inż. Mariusz Kośkiewicz - informatyk, w prywatnej firmie SWIMER Toruń jest twórcą urządzenia „Lipremos” wykonującego  pomiar cieczy na odległość w zbiornikach produkowanych przez tę firmę- kategoria high- tech,

Dr inż. Ewa Korzeniowska - elektryk i elektronik, adiunkt na Politechnice  Łódzkiej, była laureatką wielu konkursów wynalazczych-kategoria nauka,

Dr inż. Katarzyna Liszka po AGH – była organizatorką  Światowego Kongresu Odlewników w Krakowie oraz służy radą przy wdrażaniu ekologicznych technologii w odlewnictwie- kategoria działacz stowarzyszeniowy,

Mgr inż. Piotr Wawrzyczek - elektronik, dyrektor w spółce najnowszych technologii ENTER w Gliwicach, pracuje nad wyeliminowaniem szkodliwych metali z konstrukcji elektrycznych – kategoria menedżer.

Srebrni Inżynierowie

Mgr Krzysztof Hnatio - prezes Zarządu Gas Stroge  Grupa PGNiG SA buduje podziemne magazyny gazu chroniąc środowisko, chemik po KUL, gazownik-kategoria menedżer,

Dr hab. inż. Dawid Myszka - odlewnik naukowiec i dydaktyk z Politechniki Warszawskiej – kategoria nauka,

Mgr inż. Piotr Pawlak – prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu. Wprowadza odnawialne źródła energii w ciepłownictwie zawodowym

Mgr inż. Cezary Rokicki - ogrodnik z Białej Rawskiej, prowadzi bardzo nowoczesny sad jabłoniowy współpracując z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, twórca grupy sadowników produkujących jabłka bez pozostałości chemicznych – kategoria ekologia,

Dr inż. Rafał Sala - dyrektor mechaniki w Instytucie Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o. o. w Bielsku Białej, unowocześnił pracownie badające silniki w trosce o ich jakość- kategoria jakość,

Mgr inż. Włodzimierz Serwiński - leśnik z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, dyrektor Oddziału w Olsztynie, laureat prestiżowej nagrody im. Adama Loreta – kategoria popularyzacja,