Refleksje po Światowym Dniu Inżyniera


27-03-2020 14:53:06

Różnych Dni mamy dziś w kalendarzu sporo. Od mających wieloletnią tradycję Dni Górnika, Strażaka, Nauczyciela, przez Dni Morza, Dziecka, Kobiet, Babci i Dziadka, po majowy Dzień Niezapominajki, a nawet … kota!

Od bieżącego roku mamy także obchodzony po raz pierwszy nie tylko w Polsce, ale i na świecie – Światowy Dzień Inżyniera. A stało się to za sprawą VI Światowego Kongresu Inżynierów (WEC - World Engineers Convention), który odbył się w listopadzie 2019 r. w australijskim Melbourne i ustanowił dzień 4 marca Światowym Dniem Inżyniera. Wybrano ten dzień na pamiątkę 4 marca 1968 r. Właśnie wtedy przedstawiciele 50 stowarzyszeń naukowych i technicznych z całego świata spotkali się pod patronatem UNESCO - Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury w Paryżu, aby utworzyć Światową Federację Organizacji Inżynieryjnych (WFEO - World Federation of Engineering Organizations). Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT poparła tę inicjatywę i zadeklarowała czynne włączenie się w obchody.

Pierwsze polskie obchody Dnia Inżyniera zainaugurowano w Poznaniu. Tegoroczny 4 marca był obchodzony jako Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development).Gospodarzem inauguracji, która zgromadziła szerokie grono przedstawicieli różnych środowisk inżynierskich z uczelni technicznych, instytutów badawczych oraz biznesu i gospodarki, była Politechnika Poznańska. Uroczystość otworzył JM Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr. hab. inż. Tomasz Łodygowski.

Wśród wielu wystąpień gwoli kronikarskiej rzetelności należy wspomnieć o specjalnym adresie Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów RP, który uczestnikom uroczystości przekazał Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski. Czytamy w nim: - Polacy „mają gen innowacyjności", mają zdolność do przełamywania schematów i radzenia sobie w nietypowych sytuacjach. A że żyjemy w czasach gospodarczego, wielkiego przełomu, przed nami wielka szansa wykorzystania możliwości, jakie daje czwarta rewolucja przemysłowa. Ona buduje zupełnie nowe perspektywy, zupełnie nowe przestrzenie. Talenty inżynieryjne to nasze dobro narodowe. Życzenia z okazji Światowego Dnia Inżyniera przekazał zebranym wraz ze swymi refleksjami na temat misji twórców techniki także Robert Nowicki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Głównym organizatorem obchodów Dnia Inżyniera w Polsce była i będzie w przyszłości Federacja SNT-NOT. Prezes Federacji Ewa Mańkiewicz-Cudny poinformowała, że NOT aktywnie podjęła inicjatywę corocznych obchodów Światowego Dnia Inżyniera, który jest okazją do przypominania ogromnego wkładu polskich inżynierów w cywilizacyjny rozwój świata oraz do zaprezentowania przyszłościowych kierunków w inżynierii, uwzględniającej uwarunkowania społeczne, kulturowe, gospodarcze i klimatyczne.

Rektorzy największych polskich uczelni technicznych: prof. dr. hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, a także przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz prof. dr. hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, skoncentrowali się w swych wystąpieniach na kształceniu inżynierów w szybko zmieniającym się otoczeniu.

Zgodnie z zapowiedzią prezes FSNT-NOT, w programie pierwszych obchodów Dnia Inżyniera przygotowano prezentację wkładu polskich inżynierów do dziedzictwa nie tylko narodowego, ale i światowego. Wartą szerszego upowszechnienia prezentację wielu znanych i nieznanych postaci świata technicznego pt. „Polski Inżynier na przestrzeni dziejów”, wygłosił prof. dr. hab. inż. Józef Gawlik, członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, nauczyciel akademicki Politechniki Krakowskiej.

Ale prognostykiem wybiegającym daleko w przyszłość, który już dziś sprawia, że można się spodziewać iż kolejne Dni Inżyniera będą poruszać zawsze aktualne i ciekawe tematy, była prezentacja prof. dr. hab. inż. Romana Słowińskiego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, pracownika naukowego Politechniki Poznańskiej, na temat „roli sztucznej inteligencji w przyspieszeniu badań naukowych i innowacji technologicznych”. Prelegent pokazał krótki filmik z Japonii, na którym ukazano możliwości AI (Artificial Intelligence) w zakresie wspierania osób niewidomych. Dzięki temu będą one mogły nie tylko samodzielnie się poruszać w świecie dla nich mało dostępnym, ale także wykorzystywać aplikacje, by wiedzieć z kim się spotykają (mijają, choćby po to, aby powiedzieć „cześć”). Będą też mogły poznać nastrój i humor spotykanych osób !

To tylko jeden z przykładów nieprawdopodobnych i chyba jeszcze nie przez wszystkich do końca ogarnianych możliwości, jakie stwarza nam AI, czyli tzw. sztuczna inteligencja. Całkiem zasadne było też retoryczne pytanie prelegenta: czy dysponująca już dziś i mająca tak nieprawdopodobne możliwości nie tylko obliczeniowe, ale i sprawcze AI nie uwolni się od przedmiotowego jej traktowania przez człowieka i sama nie stanie się podmiotem z właściwościami transcedentnymi ?

Do końca nie wiemy, jakie efekty przynoszą mniej lub bardziej utajniane plany prac nad stworzeniem komputera – maszyny - która nie tylko obdarzona zostanie przymiotami dotychczas zarezerwowanymi dla mózgu człowieka i jego poznania, ale sama zacznie takie możliwości generować i przejmować !

Można się zatem już dziś spodziewać, że postępujący w wykładniczym tempie rozwój inżynierii będzie podsuwał tematykę do kolejnych, corocznych spotkań w ramach obchodów Światowego Dnia Inżyniera.

Janusz Kowalski

Jan Bańcerek odbiera dyplom Euroinżyniera

Rektor AGH Tadeusz Słomka

Rektor Politechniki Poznańskiej Tomasz Łodygowski.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

 Wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

Studenci Politechniki Poznańskiej wystawili swoje prace