Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2020": Tomasz Dębicki, Ryszard Pałka


27-03-2020 16:04:49

Tomasz Dębicki

Inżynier logistyki, absolwent Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Dyrektor Logistyki w spółce ASMET w Regułach k. Warszawy.

Tomasz Dębicki – od 25 lat związany z firmą Asmet. W trakcie swojej kariery zawodowej przeszedł wszystkie szczeble w strukturze organizacyjnej od pracownika magazynowego, przez brygadzistę, kierownika magazynu, aż do funkcji Dyrektora Logistyki w jednej z największych firm z branży elementów złącznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Uczestniczył w największych projektach realizowanych przez Asmet na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, wypracowywał standardy pierwszych dostaw w systemie kanban, wdrażał i promował rozwiązania logistyczne dedykowane sektorowi OEM w kraju i za granicą, optymalizował procesy logistyczne wewnętrzne i w relacjach Asmet – Klient podnosząc efektywność realizacji zamówień oraz minimalizując ryzyko nieterminowych lub niekompletnych dostaw, był współodpowiedzialny za wdrożenie w Asmet nowego systemu ERP. Obecnie inż. Tomasz Dębicki odpowiada za realizację największego w historii Grupy Asmet projektu inwestycyjnego tj. wdrożenie automatyki magazynowej i systemu do zarządzania logistyką magazynową klasy WMS. To wielkie wyzwanie personalne i zawodowe, którego realizacji podjął się inż. Dębicki, jest krokiem milowym w rozwoju firmy Asmet, ponieważ oddana do użytku instalacja będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu systemów w Polsce i w tej części Europy.

Inż. Dębicki nie boi się nowych wyzwań i ciągle podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach i spotkaniach branżowych. Uważa, że nowoczesne technologie niosą ze sobą olbrzymi potencjał możliwości, ale ich umiejętne wykorzystanie zależy w 100% od ludzi, dlatego praca zespołowa i właściwa komunikacja z pracownikami wszystkich szczebli to podstawa wszelkich działań doskonalących w organizacji i niezbędny warunek skutecznego działania. - Sukces nigdy nie jest wynikiem przypadkowych działań, to umiejętne połączenie wiedzy, kapitału i zaangażowania ludzi - często powtarza Tomasz Dębicki. hp

 

Ryszard Pałka

Prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka jest pracownikiem Zachodniopomorskiego Uniowersytetu Technologicznego w Szczecinie. Szczecinie. Reprezentuje dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz specjalności elektrotechnika teoretyczna, maszyny elektryczne.

Po ukończeniu studiów w 1976 obronił doktorat w 1979. Uzyskał w 1986 r. habilitację w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. Opublikował 240 prac, 4 książki. Uzyskał 6 patentów i wypromował 6 doktorów. Pełnił szereg funkcji w ZUT:  kierownika Katedry Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych, , prodziekana ds. Kształcenia Wydz. Elektrycznego, prorektora ds. Organizacji i Rozwoju ZUT. Został wyróżniany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi – 2015; 3 Nagrodą Ministra NSWiT; Nagrodą Sekretarza Polskiej Akademii Nauk – 1975; Nagrodą Wydziału IV PAN – 1986.

Jest członkiem wielu organizacji krajowych i międzynarodowych jak: Societas Humboldtiana Polonorum (Stow. Stypendystów Fundacji Alexandra von Humboldta) – wiceprezes od 2016; Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk –od 2016; Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki w Warszawie –od 2017; International Maglev Board –od 2018; Komisji Nauk Elektrycznych O/PAN w Poznaniu – wiceprzewodniczący od 2007; International Compumag Society; Institute of Electrical and Electronics Engineers; Pol. Tow. Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (wiceprzewodniczący Oddz. Szczecińskiego); Polish Society of Applied Electromagnetism; Rady Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie – przewodniczący od 2015.

Był stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta w Instytucie Maszyn Elektrycznych, Napędów i Kolei Uniwersytetu w Brunszwiku, – 1983-1984 oraz 1987-1988 i pracownikiem naukowym tego Instytutu– 1988-2005. Odbył staż naukowy w Korea Electrotechnology Research Institute w Changwon, Korea Południowa – 2012. Wykonawca ok. 20 projektów badawczych dla firm takich, jak Siemens, Bosch, Nexans, Philips, Volkswagen, BMW, Linde, Thyssen, AEG. Jest członkiem Rady Uczelni ZUT– od 2019 r., członkiem  Rady Doskonałości Naukowej – od 2019 r. jaz

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl