Między konkurencją a współpracą - nowy cyfrowy świat


15-04-2020 19:16:24

O tym głównie mówiono na XII Forum Gospodarczym TIME organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

Dwudniowe obrady (9-10.03.) prowadzono w panelach dyskusyjnych w grupach tematycznych: „Telekomunikacja”, „Przemysł 4.0” i „Cyfryzacja sektora finansowego” poświęconych sieciom komunikacji elektronicznej, przemysłowi i cyfryzacji systemów finansowych. Uczestnicy musieli się zdecydować co ich interesuje, bo odbywały się one równolegle w sąsiednich salach.

Co trzeba zmienić?

I tak w pierwszej omówiono zmiany prawne, decyzje i działania, które pozwolą na efektywny ekonomicznie rozwój sieci 5G. To spójność planu rozwoju infrastruktury światłowodowej i harmonogramu przydzielania pasm częstotliwości z potrzebami przemysłu 4.0, IoT, gospodarki sieciowej i usług społeczeństwa 5.0, a także zasad i tempa finansowania inwestycji w Internet rzeczy w miastach i strefach przemysłowych, obudowy administracyjnej dla ogólnoeuropejskich dziedzinowych sieci współpracy przemysłowej w ramach warstw sieci 5G i zwiększenie opłacalności inwestycji w nie poprzez ustanowienie jasnych regulacji dotyczących cyfryzacji krytycznej infrastruktury technicznej.

W grupie poświęconej przemysłowi 4.0 skupiono się na reformach (prawnych i administracyjnych), niezbędnych do zapewnienia transparentnych i bezpiecznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sieci, o czym już debatują eksperci Komisji Europejskiej.

Trzeci panel poświęcono modernizacji i cyfryzacji sektora finansowego. Mówiono o finansowaniu inwestycji, zmianach w cyfrowych płatnościach, zastosowaniu sztucznej inteligencji w sektorze finansowym, e-Commerce i nowoczesnych metodach płatności, platformach i płatnościach mobilnych oraz cyfrowych pieniądzach w społeczeństwie 5.0.

Tradycyjnie na Forum są obecni przedstawiciele rządu oraz prezesi istotnych w tym obszarze spółek, z których niektórzy byli nawet moderatorami paneli. Otworzyło je wystąpienie Marcina Cichego, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a następnego dnia oficjalnego otwarcia Forum dokonał sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Wojciech Murdzek, który zastąpił zapowiadaną minister Jadwigę Emilewicz, bo musiała uczestniczyć w konferencji w siedzibie KPRM dotyczącej koronawirusa. À propos: Stefan Kamiński, prezes KIGEiT, był mile - uwzględniając okoliczności - zaskoczony frekwencją.

Wyzwania dla inżynierów

Nie sposób przedstawić wszystkich uczestników Forum, a tym bardziej omówić ich wystąpienia. Warto jednak wspomnieć, że jednym ze współorganizatorów Forum było niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI, reprezentujące interesy sektora zaawansowanych technologii. Wolfgang Weber, jego dyrektor, na początku Forum mówił do wszystkich jego uczestników o współpracy europejskiego przemysłu cyfrowego. Sądzę jednak, że dla czytelników PT ciekawe będą sugestie Rady Rodriguez, prezes firmy Orgalim – Europe’s Technology Industries - międzynarodowego stowarzyszenia non-profit z siedzibą w Brukseli. Reprezentuje 46 stowarzyszeń z 22 państw, których członkowie działają w branży inżynierii mechanicznej, elektrotechnice, elektronice i ICT oraz technologii metalowych. Tworzą one największy sektor produkcyjny w UE: 11,2 mln pracowników generuje ponad 2100 mld euro przychodów i 1/3 całego europejskiego eksportu (567 mld euro). Niestety, wśród członków nie ma przedstawiciela Polski.

We wprowadzeniu do panelu „Bariery prawne – jak pogodzić ochronę konkurencji z ochroną współpracy?” zatytułowanym „Przyszła konkurencyjność przemysłowa Europy” Rada Rodriguez stwierdziła m.in., iż Europa walczy zaciekle z USA i Chinami, aby stymulować przyszłe innowacje technologiczne. Dlatego musi wykorzystać swoje aktywa, silną bazę przemysłową, know-how w dziedzinie domen, dobry poziom edukacji oraz skutecznie podchodzić do normalizacji i handlu na światowym poziomie. Potrzebujemy ram rynku wewnętrznego, które zapewniają zarówno harmonizację, jak i stabilność regulacyjną w UE oraz pełny dostęp do rynków globalnych. A europejska strategia przemysłowa musi wykraczać poza cyfryzację przemysłu (technologia, inwestycje, ludzie, zharmonizowana normalizacja, prawo, handel).

Interesujące były dane przedstawione przez Dominikę Bettman (na zdjeciu), prezes Zarządu Siemens Polska. Niestety, nie są one optymistyczne. Otóż 45% mikro, małych i średnich firm nie ma działów R&D, a tylko średnio 14,5% swoich przychodów firmy przeznaczają na wdrożenie technologii opartych na informatyzacji. Omówiła też kluczowe jej zdaniem kompetencje inżynierów Przemyślu 4.0. Najważniejsze są oczywiście techniczne (proces produkcji, konfiguracja systemów zarządzania awarią), ale równie ważne: personalne (rozwiązywanie problemów, kreatywność, innowacyjność, uczenie się), społeczne (komunikacja i współpraca, przywództwo, kontakty biznesowe) i analityczne (dane, programowanie, algorytmy, narzędzia cyfrowe). Istotne są również strategie związane z zatrzymywaniem wiedzy w firmie, do których zaliczyła m.in. szkolenia nowych pracowników, tworzenie dokumentacji i kodyfikacja oraz mentoring i inne szkolenia. Pocieszające jest, iż jej zdaniem inżynierowie nadal są liderami innowacyjności. Zwłaszcza produktowych, związanych z technologią produkcji i wykorzystaniem technologii cyfrowych, a także zarządzaniem komunikacja i informacją oraz obsługą klienta.

Tradycyjnie, podczas uroczystej Gali wręczono nagrody XII Forum Gospodarczego TIME, przyznawane firmom i osobom, które swoją postawą, pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju rynku ICT: promują wdrażanie nowoczesnych technologii, wpływają na podnoszenia standardów, jakości oferowanych produktów i usług oraz wspierają innowacyjną transformację branży cyfrowej.

Jerzy Bojanowicz

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl