Czekają nas różne zmiany


15-04-2020 19:21:24

Komentuje Stefan Kamiński, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, organizatora XII Forum Gospodarczego TIMEI.

Nadszedł czas na współpracę i kooperację wszystkich ze wszystkimi. Nowa gospodarka cyfrowa, szczególnie to, co zostało zapisane w dokumentach Unii Europejskiej, czyli Nowy Zielony Ład, uruchamia zupełnie nowe wyzwania dla całego sektora ICT (Information and Communication Technologies) i gospodarki cyfrowej. Widzimy nowy obszar i nowe modele biznesowe, które będą w niej realizowane. Oczywiście, że stojące przed Europą wyzwania, związane z klimatem i środowiskiem, spowodują, że to, czym już dzisiaj technika cyfrowa i cały sektor dysponują, będzie można wykorzystać do realizacji tych celów.

Nowe zasady konkurencji

Natomiast nowe modele biznesowe rzeczywiście zmienią nasze tradycyjne do tej pory rynki, które będą zupełnie inne. Dlatego musimy się zastanowić w jaki sposób będzie można zachować proporcje pomiędzy konkurencją a współpracą. Bo nadal będziemy między sobą konkurować, ale na zupełnie innych zasadach. Przemysł 4.0 i sieci 5G wymuszą zmianę modeli biznesowych. Ale najtrudniejsza zmiana musi nastąpić w naszych głowach. Niezbędna jest edukacja przedsiębiorców przyzwyczajonych do pewnych, tradycyjnych modeli biznesowych, gdyż będą musieli je zweryfikować, by dostosować się do nowej rzeczywistości związanej z Green Dealem i następnym cywilizacyjnym krokiem, jakim jest gospodarka cyfrowa oparta o elementy sztucznej inteligencji. To, o czym mówimy na Forum, ma im pomóc w zastanowieniu jak ją wykorzystać i dostosować do niej swoje biznesy.

Na Forum podsumowujemy miniony rok i wyznaczamy nowe trendy. Wielu spośród należących do KIGEiT przedsiębiorców idzie do przodu, ale patrzy pod nogi. Nie podnoszą głowy, by sprawdzić czy kierunek jest dobry. Staramy się im pokazać te kierunki i trendy aby mogli zweryfikować swoje ścieżki rozwoju oraz plany. Natomiast na co dzień KIGEiT współpracuje z władzą ustawodawczą, wykonawczą i regulacyjną, by przekonać ją do dostosowywaniu prawa do tego zmieniającego się świata. To jest trudne, ale właśnie tym się zajmujemy między jednym Forum a drugim.

Wbrew pozorom udało nam się stosunkowo dużo załatwić. Przede wszystkim zmienić rozporządzenia dotyczące promieniowania elektromagnetycznego i opłat za zajęcie pasa drogi. Udało nam się wejść do European Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation zajmującej się wdrażaniem polityk normalizacyjnych w zakresie ICT. Obejmuje to także specyfikacje techniczne dotyczące komunikacji pomiędzy maszynami i jak mają wymieniać się informacjami. Kwestie te będą dotyczyć nie tylko sektora ICT, ale również m.in. rolnictwa, górnictwa, przemysłu meblowego, skórzanego.

Czas na niezbędne zmiany

To jest wyzwanie, którego dzisiaj nie jesteśmy w stanie ogarnąć, ale każda z tych dziedzin – jeśli będzie chciała się uważać za nowoczesną – będzie musiała włączyć się w globalny sieciowy obieg. Do tego będą potrzebne nie tylko specyfikacje techniczne, by np. maszyna pracująca na terytorium jakiegoś kraju mogła się skomunikować z maszyną z innego: wymienić informacje, uzgodnić kiedy będzie ona wolna, by wykonać pewne czynności, ale także regulacje prawne związane z podatkami, przemieszczaniem się towarów, gwarancjami itp. Już są oferowane platformy, które zarządzają drukarkami 3D pracującymi w trybie 24/7, wykorzystując na realizację zamówień wolne moce produkcyjne sprzętu podłączonego do sieci globalnej. Oczywiście, do tego potrzebna jest sieć telekomunikacyjna oraz standardy i specyfikacje techniczne oraz regulacje prawne pozwalające na właściwą między nimi komunikację. I nad tym pracujemy.

Zauważyliśmy też, że sektor finansowy będzie musiał realizować mikrotransakcje, czyli drobne rozliczenia, na przykład produkcji energii (w miejscu jej konsumpcji) z „niespokojnych” źródeł, jakimi są słońce i wiatr. Każda będzie musiała być rozliczona i do tej nowej sytuacji także systemy bankowe muszą się dostosować. Dlatego jednym z bloków tegorocznego Forum była „Cyfryzacja sektora finansowego”, a moderatorem panelu „Cyfrowe pieniądze w  społeczeństwie 5.0” był  Sławomir Cieśliński, z firmy Median Service, która była organizatorem konferencji Central European Digital Payments, największej  z zakresu nowoczesnych technologii płatności w Polsce i w regionie.

Co dalej? W tym roku najważniejsze dla KIGEiT-u są zmiany prawa dotyczące budowy sieci 5G, tego podstawowego nerwu telekomunikacji. To także reframing pasma 700 MHz czy zmiana prawa energetycznego, które umożliwi bilansowanie energii elektrycznej na poziomie transformatora niskiego napięcia. To są wyzwania i nie wiem czy to się uda, bo duży opór stawiają energetyczne i paliwowe spółki Skarbu Państwa, które skutecznie opóźniają podjęcie stosownych decyzji. Mamy nadzieję, że Polska przystąpi do porozumienia „Europejskiego Zielonego Ładu”, na co mamy czas do 20 czerwca 2020 r.

not. JB

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl