Giełda wynalazków i projektów. Bydgoska high-tech w akcji


17-04-2020 19:25:32

Aktywność innowacyjna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy została w 2019 r. wyróżniona Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Po ostatnich sukcesach ciekawych projektów związanych m.in. z nowymi konstrukcjami małych turbin wodnych i przesiewaczy wibracyjnych przyszedł czas na elektroniczne rozwiązania high-tech, docenione na wystawach INTARG i IWIS 2019.

Na uwagę zasługują zwłaszcza trzy wynalazki. O ich powodzeniu – jak zwykle – zdecyduje jednak sprawność wdrożeniowa i upowszechnienie.

Dron wszechwidzący

Powszechne zastosowanie może mieć Fleezer – sposób i platforma sprzętowo-programowa do strumieniowania wideo dla sieci bezprzewodowych 3G, 4G i 5G, poprzedzająca upowszechnienie samej sieci 5G. Chodzi tu o wykorzystanie protokołów wielościeżkowych w tych sieciach, zwłaszcza dla platform bezzałogowych.

Innowacją jest zastosowanie nowatorskiego połączenia protokołów w postaci jednej platformy sprzętowej do strumieniowania danych wideo z urządzenia mobilnego do sieci. Platformę można np. wykorzystać do wspierania misji z użyciem drona, dlatego spełnia ona wymagania specyfiki lotu bezzałogowego, zapewniając operatorowi jakość obrazu HD. Wydział Telekomunikacji Informatyki i Elektrotechniki, Zakład Systemów Teleinformatycznych, gdzie powstało to rozwiązanie, zapewne wykorzysta Fleezera do własnych prac badawczych i analitycznych. Platforma otwiera możliwości analizy obrazu, o jakich wcześniej nawet nie myślano. Autorami są: Adam Flizikowski, Łukasz Zabłudowski i Tomasz Olejniczak

Czujny strażnik serca

Mobilny rejestrator EKG wykorzystuje autorskie urządzenie, którego głównym elementem jest obwód drukowany (PCB), rejestrujący i bezprzewodowo monitorujący przebieg elektrokardiograficzny. Założeniem jest kontrolowanie, na podstawie zmian stanu zdrowia pacjenta, prawidłowego postępowania kardiologicznego. Poprawnie przeprowadzona ocena przebiegu EKG pozwala bowiem na szybkie i trafne rozpoznanie zjawisk zachodzących w sercu. Rozwiązanie wykorzystuje ogólnie znane rejestratory typu Holter EKG, wzbogacone o moduł komunikacyjny w technologii LoRa oraz algorytm kompresji danych i algorytmy decyzyjne. Algorytmy z założenia oparte są na technikach uczenia maszynowego. Istotą urządzenia jest rejestracja w sposób ciągły, przez 24 do 48 h (lub dłużej) przebiegu EKG przy wykorzystaniu elektrod podłączonych do ciała pacjenta. Urządzenie składa się z modułu przetwarzania sygnału EKG, modułu komunikacyjnego LoRa, karty pamięci, modułu GPS, akumulatora litowo-polimerowego, modułu zasilania i ładowania akumulatora oraz wyświetlacza LCD o bardzo niskim poborze energii. System jednocześnie rejestruje i monitoruje czynności serca, analizę rytmu i tętna. Umożliwia też kontrolowanie zjawisk występujących w obrębie pracy mięśnia sercowego, oceniając ryzyko wystąpienia chorób sercowo -naczyniowych i alarmując w sytuacjach wystąpienia nieprawidłowości. Rozwiązanie przeznaczone jest dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Informacje z urządzeń użytkowników w sposób ciągły dostarczane są na serwer, z którego na bieżąco może korzystać lekarz. Urządzenie powstało w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej (Wydział Inżynierii Mechanicznej).

Świeżość bez chemii

Na trzech współpracujących wydziałach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy powstał wynalazek „Reaktor plazmy nietermicznej wyładowań barierowych do dezynfekcji i/lub sterylizacji produktów organicznych”, wyróżniony m.in. Nagrodą Specjalną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Urzędu Patentowego RP. Reaktor ten może być użyty na linii technologicznej w przemyśle spożywczym oraz do badań laboratoryjnych skuteczności dezynfekcji lub sterylizacji za pomocą plazmy nietermicznej, celem określenia parametrów procesu przemysłowego. Innowacyjna technologia odkażania oraz sterylizacji materiału organicznego eliminuje stosowanie preparatów chemicznych, zapewniając wysoki poziom czystości mikrobiologicznej przy zachowaniu wysokich parametrów jakościowych obrabianego surowca oraz niskie koszty produkcji. Zwiększa stopień bezpieczeństwa żywności dla konsumenta, ponieważ zastosowana na końcowym etapie produkcji, przed pakowaniem, wydłuża trwałość produktu. W pierwszej z odmian konstrukcyjnych stosuje się jedną elektrodę nieruchomą. W drugiej ruchomy wózek wykonuje ruchy posuwisto-zwrotne, transportując obrabiany materiał organiczny. Druga odmiana ma dwie elektrody ruchome w postaci obrotowych walców, pomiędzy którymi przemieszczany jest obrabiany materiał poddawany odkażaniu. Nowe konstrukcje reaktora umożliwiają zwiększenie mocy wyładowań, a skrócenie oddziaływania plazmy przyspiesza całość operacji, zwłaszcza proces obniżania skażenia mikrobiologicznego. W komorze wyładowczej może wytwarzać się ozon, który będzie wykorzystywany do wspomagania procesu dezynfekcji i sterylizacji. Autorami patentów są: Jan Mucko, Dariusz Panka, Piotr Domanowski i Sławomir Bujnowski. jaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element systemu zdalnego EKG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komora sterylizacji plazmą nietermiczną.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl