Parlament 434 milionów: Prawda czy fałsz? Nadzwyczajne regulacje. Pewna praca


17-04-2020 19:32:30

Prawda czy fałsz?

Według Światowej Organizacji Zdrowia nieprawdziwe informacje dotyczące epidemii COVID-19 rozprzestrzeniają się szybciej od samego wirusa. W jaki sposób Unia Europejska walczy z dezinformacją w czasie zarazy?

Na każdym kroku atakują nas fałszywe informacje: od plotek o rozprzestrzenianiu się wirusa przez zupę z nietoperza, po nieustannie powtarzane pogłoski o tym, że kraje UE walczą ze sobą o malejące zapasy sprzętu medycznego.

Zdaniem WHO mamy dzisiaj do czynienia z informacyjną pandemią na skalę światową. Większe platformy internetowe starają się przeciwdziałać oszustom i rozprzestrzenianiu fałszywych informacji. Komisja Europejska uruchomiła blog, którego zadaniem jest obalanie popularnych mitów związanych z epidemią https://euvsdisinfo.eu/category/blog/coronavirus/).

Dlaczego niektórzy celowo rozprzestrzeniają fałszywe informacje? Część osób robi to dla zysku, żeby sprzedać produkty, które nie działają, lub przyciągnąć więcej odwiedzających na swoje strony internetowe i w ten sposób zwiększyć dochody z reklam.

Z raportu specjalnego unijnego zespołu ds. przeciwdziałania dezinformacji dowiadujemy się, że źródłem niektórych fałszywych informacji są konkretne siły polityczne np. z Chin i z Rosji, a także amerykańska skrajna prawica (tzw. alt-right). W takich przypadkach cel jest polityczny – osłabienie Unii Europejskiej lub wpływ na procesy polityczne.

Jednak wiele osób rozpowszechnia fałszywe informacje bez złych zamiarów, ponieważ naprawdę w nie wierzy.

Dlaczego dezinformacja o Covid-19 jest niebezpieczna?. W przeszłości fałszywe informacje o szczepionkach skłoniły niektórych rodziców do rezygnacji ze szczepienia swoich dzieci na różyczkę, odrę i inne niebezpieczne choroby. Poza tym nawet, jeśli nie uwierzymy w fałszywe informacje, mogą one podważyć wiarygodność prawdziwych informacji i eksperckich opinii, stawiając spontaniczny tweet laika na równi z dogłębną analizą eksperta.

Trudno jest zachować spokój i sprawdzać informacje w okresie wielkiego niepokoju i zalewu wstrząsających wiadomości. Wiele firm zobowiązało się przeciwdziałać dezinformacji o koronawirusie. Pamiętajmy: najlepszym sposobem na dotarcie do osoby wierzącej w teorie spiskowe jest okazanie jej empatii, odwołanie się do jej zdolności krytycznego myślenia i unikanie wyśmiewania.

Nadzwyczajne regulacje

Na nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym posłowie niemal jednomyślnie przyjęli w trybie pilnym trzy wnioski, które pomogą ludziom i przedsiębiorstwom w walce z kryzysem.

Pierwszy z nich to inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa. Instrument ten ma na celu jak najszybsze przekazanie 37 mld euro z dostępnych funduszy UE obywatelom, regionom i krajom najbardziej dotkniętym przez pandemię. Środki te zostaną skierowane do systemów opieki zdrowotnej, MŚP, rynków pracy i innych wrażliwych części gospodarek państw członkowskich UE. Wniosek został przyjęty 683 głosami do 1, przy 4 wstrzymujących się od głosu. Drugi instrument polega na rozszerzeniu Funduszu Solidarności UE. W tym roku państwa członkowskie będą dysponować 800 mln euro na wsparcie w poważnej sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego, w tym pomocy medycznej, jak również działań mających na celu zapobieganie, monitorowanie lub kontrolę rozprzestrzeniania się chorób. Wniosek przyjęto 671 głosami do 3, przy 14 wstrzymujących się od głosu. Kolejna inicjatywa to tymczasowe zawieszenie przepisów unijnych dotyczących przydziałów czasów na start lub lądowanie. Powstrzyma to przewoźników lotniczych przed obsługą pustych lotów w czasie pandemii. Tymczasowe zawieszenie oznacza, że linie lotnicze nie są zobowiązane do wykorzystania swoich planowanych przydziałów czasu, by utrzymać je w kolejnym sezonie. Zasada „wykorzystaj albo tracisz” została zniesiona na cały sezon letni, od 29.03 do 24.10. 2020 r. Wniosek przyjęto 686 głosami, przy 2 wstrzymujących się od głosu.

Pewna praca

Komisja Europejska zaproponowała uruchomienie nowego mechanizmu chroniącego pracowników w czasie pandemii SURE (od ang. sure – pewny, a także skrót od Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency). Instrument o budżecie 100 mln euro ma zapewnić pracownikom dochód, a przedsiębiorstwom pozwolić utrzymać pracowników mimo przestoju. Jest to praca w niepełnym wymiarze czasu, wspierana przez państwo w postaci dopłat dla firm (prowadzący działalność na własny rachunek otrzymają zasiłek, który będzie zastępował ich dochody). Pomoże złagodzić skutki recesji, utrzymać zatrudnienie i umożliwi przedsiębiorstwom powrót na rynki z nową energią. W sytuacji braku zamówień i ograniczenia produkcji wskutek wystąpienia przejściowego wstrząsu spowodowanego koronawirusem, firmy nie powinny zwalniać swoich pracowników, nawet jeśli pracy jest mniej. W wolnym czasie można np. szkolić pracowników, aby zdobyli nowe umiejętności, które przyniosą korzyści zarówno firmie, jak i im samym. Pożyczki będą oparte na dobrowolnych gwarancjach udzielonych przez państwa członkowskie. Instrument jest otwarty dla wszystkich w Unii Europejskiej.

Analitycy szacują, że co czwarty Polak pracuje w branży narażonej na skutki pandemii. Dodajmy, że tego typu rozwiązania nie są w UE nowością – państwa członkowskie wprowadzały je po kryzysie finansowym z 2008 r., dzięki czemu udało się ograniczyć nieco stopę bezrobocia.

Jak dodała Ursula Von der Leyen, KE chce tak ukształtować wieloletni budżet UE na lata 2021-2027, by mógł on jak najlepiej odpowiedzieć na kryzys wywołany pandemią.

Wieloletnie ramy finansowe mają być nowym „Planem Marshalla dla UE” i jej mieszkańców. Nie zmienią się jednak priorytety, którym mają służyć środki z unijnej kasy – m.in. cyfryzacja i dekarbonizacja.

 

Oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego

Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl