Nagroda Copernicus 2020 dla kryptografów


08-05-2020 17:51:30

Nagroda Copernicus 2020 dla kryptografów

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS przyznawana jest od 2006 r. co dwa lata przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i niezależną organizację naukową Niemiecka Wspólnota Badawcza (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG).

W 2020 r. laureatami zostali wybitni naukowcy z Polski i Niemiec: prof. Sebastian Faust z Politechniki w Darmstadt (z lewej) i prof. Stefan Dziembowski z Uniwersytetu Warszawskiego (z prawej).

Otrzymali ją za znakomitą polsko-niemiecką współpracę w dziedzinie kryptografii i bezpieczeństwa IT. Sebastian Faust jest szefem grupy kryptografii stosowanej na Politechnice w Darmstadt, a Stefan Dziembowski na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi grupę badawczą zajmującą się kryptografią i blockchainem, a jego główne zainteresowania dotyczą kryptografii, blockchaina i inteligentnych kontraktów.

Blockchain – łańcuch bloków, to technologia, służąca do przechowywania oraz przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie. Informacje te zostają ułożone w postaci następujących po sobie bloków danych. Jeden blok zawiera informacje o określonej liczbie transakcji, następnie po jego nasyceniu tworzy się kolejny blok danych, a za nim następne, tworząc pewien rodzaj łańcucha. Mogą być przesyłane w nim informacje o różnych rodzajach transakcji, np. handlowych, kupnie lub sprzedaży walut, także kryptowalut.

Badania laureatów, w których często angażują młodych badaczy, koncentrują się na zastosowaniu technik matematycznych w informatyce. Ich współpraca doprowadziła do powstania kilku ważnych wspólnych publikacji, które spotkały się z dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej i miały znaczący wpływ na systemy używane w praktyce. W szczególności ich praca nad równoważnością tak zwanego „modelu wycieku z szumami” i „modelu z losowym próbkowaniem” zdobyła nagrodę „Best Paper Award” na prestiżowej konferencji EUROCRYPT 2014 i znacząco przyczyniła się do ogólnego poznania metod obrony przed tzw. atakami typu „side-channel”. A są one uważane za jedno z największych zagrożeń dla praktycznych systemów bezpieczeństwa.

Kolejny ważny obszar ich współpracy naukowej dotyczy technologii blockchain i kryptowalut. W szczególności zaproponowali oni pojęcie tzw. „dowodów przestrzeni” (proofs of space), które oferują bardziej „ekologiczną” alternatywę dla wydobywania kryptowalut niż wykorzystywana w Bitcoinie. Technologia ta jest obecnie wdrażana w komercyjnych projektach blockchainowych. Ostatnio stworzyli system „Perun”, który umożliwia wykonywanie aplikacji blockchainowych w czasie rzeczywistym. Oprócz opublikowania kilku znaczących prac na ten temat, pracują oni obecnie nad wdrożeniem tej technologii w postaci projektu typu open source zintegrowanego z istniejącymi platformami blockchainowymi.

Jury podkreśla, iż ich wspólne badania nad podstawami i zastosowaniami tych obszarów wiedzy znacząco wpłynęły na systemy używane w świecie rzeczywistym. Uroczystość wręczenia przez prezes DFG prof. Katję Becker i prezesa FNP prof. Macieja Żylicza nagrody ma odbyć się jeszcze w tym roku. Laureaci otrzymają po 100 000 euro, które powinny zostać wykorzystane przez naukowców na rzecz dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej.

boj.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl