Co pan na to inżynierze? OWT bez laureatów


09-05-2020 21:51:44

Nie takiego zakończenia  XLVI Olimpiady Wiedzy Technicznej spodziewali się jej uczestnicy i organizatorzy.

***

W zeszłym roku okazało się, że po 45 latach MEN zdecydował, że OWT nie będzie dofinansowywana ze środków przeznaczonych na pracę z uczniem zdolnym. Przed organizatorem – FSNT-
-NOT – stanęło wyzwanie: kontynuować, z własnych środków, ograniczając do minimum niezbędne koszty i szukając nowych pomysłów i rozwiązań. Alternatywą było zamknięcie Olimpiady  i uznanie inicjatywy za zakończoną (patrz PT 2-3/20).

***

Po rozegraniu zawodów okręgowych tradycyjnie przystąpiono do przygotowywania zawodów centralnych w Płocku. Wtedy  w Polsce przyjęto ograniczenia antypandemiczne. MEN podjął decyzję, na mocy której olimpiady kończą się wyłaniając tylko finalistów na podstawie wyników wcześniejszych zawodów. Po przeanalizowanie wyników drugiego etapu,  Komitet Główny OWT, działając zdalnie, wyłonił 66 finalistów XLVI OWT.

***

Na dowód, że OWT stała się zjawiskiem masowym przypomnijmy trochę statystyki z ostatniej, pełnej 45 edycji 2018/2019. W zawodach I stopnia (eliminacje szkolne) wzięło udział 7312 uczniów z 398 szkół. W zawodach
II stopnia (eliminacje okręgowe) – 624 ze 170 szkół, a w zawodach III stopnia (finał), które odbyły się w połowie kwietnia 2019 r. w Kaliszu – 63 uczniów z 39 szkół, spośród których wyłoniono – w obu grupach – 24 laureatów. Od początku dyplomy laureatów OWT do 2019 r. włącznie otrzymało 928 uczniów.

jmk

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl