Parlament 434 milionów. Politycy o pandemii, Wspólna walka, Pomoc na dziś


09-05-2020 22:20:12

Politycy o pandemii

Posłowie chcą wartego 50 mld euro Unijnego Funduszu Solidarnościowego do walki z koronawirusem i pakietu na rzecz odbudowy. Wspólne europejskie działanie będzie miało kluczowe znaczenie również po zakończeniu okresu izolacji. Parlament Europejski poświęcił nadzwyczajną kwietniową sesję plenarną sposobom walki z COVID-19.

Podczas debaty z Ursulą von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej i Charlesem Michelem, przewodniczącym Rady Europejskiej, posłowie wezwali do skoordynowanych działań chroniących obywateli i wspierających gospodarkę. Przyznano, że UE mogła zacząć działać wcześniej i szybciej, ale podkreślono, że solidarność w UE została przywrócona. Europejczycy wykazali się szczodrością, pokazali, że mogą działać bardzo skutecznie. UE musi jednak niezwłocznie zrobić więcej, aby odbudować Europę, by była ona bardziej odporna na wstrząsy i skuteczna w działaniu.

Zamykanie granic nie może być rozwiązaniem długoterminowym. Wezwano do opracowania wspólnej strategii wyjścia i planu naprawy gospodarczej w ramach nowego, ambitnego, długoterminowego budżetu łagodzącego społeczne, gospodarcze i finansowe skutki zamknięcia.

David Sassoli, przewodniczący PE, podziękował wszystkim pracującym, rolnikom i rybakom, ekspertom w dziedzinie telekomunikacji i kasjerom z supermarketów, którzy wykazują się dużą dyscypliną i poczuciem odpowiedzialności. A także wszystkim obywatelom przestrzegającym środków zapobiegawczych, robiącym zakupy dla osób starszych i opiekującym się najsłabszymi.

Wspólna walka

W przyjętej rezolucji europosłowie zaproponowali działania wspierające europejską gospodarkę po kryzysie związanym z COVID-19.

Europa potrzebuje ogromnego pakietu naprawczego i odbudowy, który ma być finansowany ze zwiększonego budżetu długoterminowego (WRF), istniejących funduszy UE i instrumentów finansowych, a także obligacji na rzecz ożywienia gospodarczego, zabezpieczonych budżetem UE. Pakiet nie powinien jednak obejmować uwspólnienia istniejącego długu, lecz być ukierunkowany na przyszłe inwestycje. W celu ożywienia gospodarki musi uwzględniać Europejski Zielony Ład oraz transformację cyfrową.

Eurodeputowani wezwali również do utworzenia stałego europejskiego programu reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych.

Unijny Fundusz Solidarnościowy do walki z koronawirusem powinien dysponować budżetem co najmniej 50 mld euro, przeznaczonym na wspieranie opieki zdrowotnej we wszystkich państwach członkowskich w czasie obecnego kryzysu, ale także inwestycje zwiększające odporność systemów opieki zdrowotnej w przyszłości.

Niezbędne są wspólne działania zwalczające pandemię COVID-19. Instytucje unijne powinny być uprawnione do działania w przypadku wystąpienia transgranicznych zagrożeń dla zdrowia. Umożliwiłoby to natychmiastowe skoordynowanie reakcji na szczeblu europejskim i skierowanie niezbędnych masek, respiratorów, leków i pomocy finansowej tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Aby lepiej się przygotować na przyszłe globalne wstrząsy, należy zwiększyć produkcję w UE kluczowych produktów, jak leki, składniki farmaceutyczne, wyroby, sprzęt i materiały medyczne.

Posłowie nalegają, aby granice w UE były otwarte, umożliwiając swobodny przepływ leków i wyposażenia ochronnego, wyrobów medycznych, żywności i podstawowych towarów. Jednolity rynek UE jest źródłem „naszego wspólnego dobrobytu" i kluczem do natychmiastowej i ciągłej reakcji na COVID-19. Wspólne zapasy sprzętu, materiałów i leków mogłyby zostać szybko zmobilizowane w celu ratowania życia. Posłowie chcą również przeznaczyć dodatkowe fundusze UE na finansowanie szybkich badań nad szczepionką.

Wezwano państwa UE do wspólnego opracowania kryteriów zniesienia kwarantanny i innych środków nadzwyczajnych. KE powinna uruchomić skuteczną strategię wyjścia z izolacji, obejmującą testy na dużą skalę i wyposażenie ochrony osobistej dla jak największej liczby obywateli.

W rezolucji podkreślono też, że dezinformacja o COVID-19 jest poważnym problemem dla zdrowia publicznego. UE powinna zatem ustanowić europejskie źródło informacji, aby zapewnić wszystkim obywatelom dostęp do dokładnych i sprawdzonych informacji. Posłowie wzywają również przedsiębiorstwa z sektora mediów społecznościowych do aktywnego podjęcia niezbędnych środków w celu powstrzymania dezinformacji i nawoływania do nienawiści w wypowiedziach związanych z koronawirusem.

Pomoc na dziś

Unia Europejska przeznaczy ponad 3 mld euro na wsparcie ochrony zdrowia w państwach członkowskich w czasie pandemii. Będzie więcej testów, pomoc otrzymają lekarze i pielęgniarki opiekujący się chorymi. Dzięki unijnemu wsparciu będzie można kupić najpotrzebniejsze środki medyczne, maski i sprzęt wspomagający oddychanie. Sfinansowany zostanie transport sprzętu medycznego i pacjentów w regionach transgranicznych, rekrutacja dodatkowych pracowników służby zdrowia, którzy mogą być oddelegowani do punktów zapalnych w całej Unii Europejskiej oraz pomoc państwom członkowskim w budowie mobilnych szpitali polowych.

2,7 mld euro z budżetu UE będzie rozdysponowanych za pośrednictwem Unijnego instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, a 380 mln euro zostanie przekazanych z wykorzystaniem mechanizmu rescEU.

Pakiet zawiera dodatkowe fundusze na sfinansowanie lotów repatriacyjnych w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności w celu połączenia rodzin, które utknęły w państwach trzecich (45 mln euro) oraz zwiększone środki dla Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (3,6 mln euro).

Oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego

Parlamentu Europejskiego

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl