Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2020": Łukasz Gierz, Mohamet Chazem Kalauji


09-05-2020 22:30:51

Łukasz Gierz

Dr inż. Łukasz Gierz, absolwent Politechniki Poznańskiej jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Lądowej i  Transportu Politechniki Poznańskiej. Konstruktorem i wynalazcą z pogranicza mechanizacji i elektroniki służących rolnictwu. Jego patenty i wdrożenia koncentrują się wokół doskonalenia maszyn stosowanych do siewu nasion i sadzenia ziemniaków. W ostatnim okresie zajmuje się także technologiami pozyskiwania na skalę przemysłową cennych w rolnictwie substancji z wydobywanego na terenie Wielkopolski węgla brunatnego oraz technologiami obniżania zawartości wody w paliwach alternatywnych.

Wynalazki doktora Łukasza Gierza były wielokrotnie nagradzane medalami na wystawach wynalazczości- najczęściej w Brukseli (2914 r.) oraz na Tajwanie (2019 r.). Mając świadomość jakim marnotrawstwem jest wykonany nierówno zasiew – nie mówiąc o obniżeniu plonów i walorach estetycznych pól, początkowo skoncentrował swoją działalność naukowo- badawczą nad zagadnieniami kontroli wysiewu i przyczynach zatykania przewodów nasiennych. Tak ukierunkowane badania zyskały wsparcie bardzo konkretnymi środkami ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Był dzięki temu kierownikiem projektu LIDER. Badania zespołu doktora Girza doprowadziły do wyeliminowania zatkań siewników oraz opracowania specjalnego czujnika optycznego wysiewu.

Swój wynalazek dotyczący układu kontroli wysiewu opatentował. Skonstruował też siewnik mechaniczno- pneumatyczny zapewniający precyzyjność wysiewu. To rozwiązanie zyskało uznanie jurorów Konkursu Wynalazczości w Brukseli i w 2014 r. nagrodzono je tam Złotym Medalem. Układ kontroli zatkań wysiewu nagrodzono m.in. na Tatgach Innotech Expo oraz IWIS.

Oryginalnym rozwiązaniem technicznym Łukasza Gierza jest maszyna do sadzenia ziemniaków pozwalająca dokonywać tego wraz z materiałem płynnym.

Od kilku lat dr Łukasz Gierz z zespołem zajmuje się także pozyskiwaniem kwasu huminowego i humianu potasu z węgla brunatnego. Preparaty te są używane w celu zwiększenia plonów rzepaku. hp

Mohamet Chazem Kalauji

Prof. dr hab. inż. Mohamet Chazem Kalauji jest pracownikiem Katedry Fizjologii Roślin w Instytucie Biologii SGGW w Warszawie. Studia ukończył w 1986 r. na Akademii Rolniczej w Aleppo (Syria). Wszystkie stopnie naukowe oraz tytuł profesora uzyskał będąc pracownikiem SGGW. W 1993 r. został doktorem, w 2013 r. doktorem habilitowanym, a w 2019 r. profesorem nauk biologicznych. Jest czołowym specjalistą w Polsce z zakresu fizjologii roślin, a jego szczególne zainteresowania koncentrują się wokół mowy roślin oraz wymiany gazów roślin. Jego badania obejmują fluorescencję chlorofilu oraz bioenergetykę i funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego- opracowanie zaleceń dla potrzeb agrotechniki oraz ustalenie nowych kryteriów selekcyjnych, które poprzez szybkie i masowe badania przesiewowe powinny przyczynić się do przyspieszenia postępu biologicznego i hodowlanego.

Prof. Hazem Kalaji może pochwalić się ogromnym dorobkiem naukowym, a konkretnie 4000 punktami wg punktacji MNiSzW, 189 opracowaniami naukowymi, jego Impact Faktor wynosi 250, a liczba cytowań przekracza 3500. Ponadto wypromował 9 doktorów i zrecenzował kilkanaście rozpraw habilitacyjnych. W jego dorobku jest 750 projektów krajowych. Jest współautorem podręcznika akademickiego pt. „Fluorescencja chlorofilu w badaniach stanu fizjologicznego roślin”, opracował ramowe programy przedmiotów Fizjologia plonowania roślin; Biologia plonowania; Wybrane aspekty ekofizjologii roślin; Fizjologiczne podstawy modelowania roślin.

Stworzył projekt Centrum Biologii Doświadczalnej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Odpowiada ze strony Polski za współpracę z uniwersytetem Hacettepe w Ankarze (Turcja). Blisko współpracuje ze środowiskiem ekologów. W ostatnim czasie o profesorze słychać przy okazji ochrony przed korona wirusem, bowiem jest współtwórcą włókna roślinnego nadającego się na maski chroniące ich właścicieli przed tym groźnym wirusem. hp

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl