Zdalnie o zdrowiu


21-06-2020 13:52:54

4 czerwca 2020 r. odbyła się prezentacja online „Raportu z 1. Kongresu Zdrowie Polaków 2019 – podsumowanie  i wnioski” pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego.

Poruszono m.in. kwestie finansów w służbie zdrowia. Jak zauważył prof. Krzysztof Opolski (Uniwersytet Warszawski), trudno dzisiaj o tym mówić w oderwaniu od pandemii SARS-CoV-2. – Zamrożenie planowych przyjęć, ogromne koszty walki z COVID-19 i kryzys gospodarczy na horyzoncie, wszystko to nasuwa pytanie: czy wystarczy pieniędzy na zdrowie? Warto je zadać, bo izolacja wymuszona kwarantanną negatywnie odbije się na zdrowiu Polaków, także psychicznym. O zaletach  telemedycyny w tym kontekście mówił prof. Henryk Skarżyński – Sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że telemedycyna niemal błyskawicznie została przekształcona z nowinki technologicznej w niezbędne narzędzie pozwalające na jakikolwiek kontakt pacjentem. Kluczem do powodzenia stało się bardziej powszechne finansowanie e-procedur i e-porad przez NFZ. Jestem przekonany, że ta zmiana będzie wielką korzyścią dla pacjentów, nawet po zakończeniu pandemii. Nie ma i nie będzie bowiem na świecie takiego systemu ochrony zdrowia, który w tradycyjny sposób, zapewni każdemu z nas równy dostęp do specjalistów.

Narzędzia komunikacji internetowej zdominowały także edukację przyszłych kadr medycznych, ponieważ wszystkie uczelnie przestawiły się na e-learning.

Dodajmy, że podczas Kongresu, który zgromadził ponad 900 uczestników, odbyło się 8 debat plenarnych i ponad 20 paneli dyskusyjnych. Członkiem rady Rady Programowej Kongresu była m.in. prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, redaktor naczelna PT.

if

Komentuje Waldemar Rukść

18-19
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl