Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2020": Arkadiusz Mężyk, Kazimierz Wronkowski


21-06-2020 13:56:44

Arkadiusz Mężyk

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk to wybitny przedstawiciel naukowców reprezentujących nauki techniczne związany z Politechniką Śląską w Zabrzu, mający autorytet zarówno wśród naukowców jak i studentów tej uczelni o czym świadczy fakt, że już drugą kadencję pełni funkcję Rektora PŚ. Ponadto pełni lub pełnił funkcje członka najważniejszych gremiów takich placówek naukowych jak: Instytut Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu, ITG KOMAG, Instytut Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Konwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W latach 2009–2011 był dyrektorem ds. technicznych, a później rozwoju OBRUM sp. z o.o., a na lata 2018 – 2020 został wybrany na wiceprezesa Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, natomiast od 2020 r. jest Przewodniczącym Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Prof. Arkadiusz Mężyk jest wybitnym specjalistą w wielu dziedzinach – od zagadnień dynamicznych mechaniki ośrodków ciągłych, poprzez zastosowanie metod numerycznych w analizie stereomechanicznej konstrukcji maszynowych, w tym pojazdów hybrydowych, po konstrukcję szybkobieżnych pojazdów wojskowych.

Dorobek naukowy Profesora to ponad 180 publikacji w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych, w tym 6 monografii naukowych oraz 2 skrypty. Był kierownikiem i wykonawcą projektów realizowanych m.in. z jednostkami przemysłowymi Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii i wieloma instytutami naukowo-badawczymi. Kierował 16 projektami finansowanymi przez NCBiR (6), NCN (6), KBN (4), POKL oraz ze środków zleceniodawcy z przemysłu obronnego.

Prof. A. Mężyk jest współautorem 18 patentów, które są ściśle związane z tematyką prowadzonych badań i dotyczą: dynamiki maszyn, mechatroniki oraz projektowania pojazdów wojskowych. Kładzie nacisk na rozwój ścisłej współpracy świata nauki z przemysłem. Stąd wynika m.in. jego zaangażowanie w powołanie Śląskiego

Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 oraz utworzenie Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich.  hp

Kazimierz Wronkowski

Mgr Kazimierz Wronkowski to wybitny menedżer przemysłu produkcyjnego wielu branż. Firma, którą współtworzył i zrządza, jako prezes od 2014 r., wykonuje usługi i służy radą dla budownictwa, hydrotechniki, elektroenergetyki, chemii i petrochemii. Chodzi o katowicką spółkę ETP , która w znaczącym stopniu przyczyniła się do ograniczenia zanieczyszczenia Wisły ściekami z oczyszczalni Czajka w czasie pamiętnejzeszłorocznej awarii rurociąguprzesyłającego ścieki z lewobrzeżnej części rzeki. To ta firma w ekspresowym tempie wykonała tymczasowy rurociąg na specjalnym moście pontonowym zbudowanym przez wojsko, za co Prezes K. Wronkowski otrzymał specjalne podziękowanie od spółki Wody Polskie.

Ponadto mgr Wronkowski współtworzył projekt prac organizacyjnych związanych z realizacją śluzy na rzece Odrze w Malczycach. Wiele projektów, które rozwijał, ma związek z elektroenergetyką. Chodzi m.in. o system kanałów spalin w Elektrowni „Jaworzno” oraz system kontroli automatyki turbiny w tej samej elektrowni. Elektroenergetyce służą też szafy sterownicze i rozdzielnie elektryczne produkowane w Bierawie koło Kędzierzyna Koźla, a zakład ten zmodernizował prezes Wronkowski.

Z jedną z zagranicznych ważnych inwestycji wykonanych przy swoim udziale uważa terminal paliw płynnych „Dalia” w Amsterdamie.

Mgr Kazimierz Wronkowski urodził się 60 lat temu w Trzebini i nieprzypadkowo znacząca część jego kariery zawodowej przypada na firmy z tego miasta. W blisko współpracującej z krakowskim Instytutem Technologii Nafty Rafinerii Trzebinia nastąpił jego znaczący rozwój menedżerski. Jako wiceprezes negocjował pozyskanie partnera strategicznego (Petrochemia Płock), organizował dla niej finansowanie procesu inwestycyjnego oraz współtworzył Grupę Kapitałową, a następnie wdrożył dla tej Grupy zintegrowany system informatyczny COMET i rachunek kosztów oparty o założenia kontrolingu. Duże zasługi ma także dla spółki NAFTOBUDOWA, którą skutecznie przeprowadził przez postępowanie układowe. hp

                                                          

Komentuje Waldemar Rukść

18-19
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl