Co pan na to inżynierze? Politechniczne elekcje


19-07-2020 17:02:31

Politechniki, podobnie jak wszystkie publiczne szkoły wyższe nadzorowane przez MNiSW lub inne resorty, przeprowadziły pierwsze po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki wybory władz rektorskich. Z powodu pandemii koronawirusa procedura wyboru najczęściej odbywała się w trybie online.

***

Rektorem Politechniki Gdańskiej został ponownie prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde; Politechniki Opolskiej – dr hab. inż. Marcin Lorenc. Na stanowisku rektora pozostanie też prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk (Politechnika Śląska), prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (Politechnika Częstochowska) oraz dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie).

***

Na nowego rektora Politechniki Rzeszowskiej wybrano dr. hab. inż. Piotra Koszelnika, prof. PRz.; Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa; Politechniki Poznańskiej – prof. dr. hab. inż. Teofila Jesionowskiego; Politechniki Lubelskiej – prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Patera; Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu – prof. dr. hab. Sławomira Bukowskiego; Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy – prof. dr hab. inż. Marka Adamskiego, Politechniki Warszawskiej – prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zarembę; Politechniki Wrocławskiej – prof. dr. hab. Arkadiusza Wójsa; Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – prof. dr. hab. Michała Jerzego Zasadę, Politechniki Łódzkiej – prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Jóźwika, a Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki – prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza.

***

Dwie uczelnie po raz pierwszy w historii na stanowisko rektora wybrały kobiety: Politechniką Białostocką pokieruje dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, natomiast Politechniką Koszalińską – dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK.

***

Nowi rektorzy, którym serdecznie gratulujemy, rozpoczną 4-letnią kadencję 1 września 2020 r.

if

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl