Giełda wynalazków i projektów. WAT-owscy cybernadzorcy


19-07-2020 17:15:31

Sukcesy Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej na ostatniej wystawie IWIS 2019 związane są niemal wyłącznie z bardzo zaawansowanymi systemami teleinformatycznymi. O oryginalności tych rozwiązań w równym stopniu decyduje oprogramowanie, co sprzęt i jego praktyczne walory eksploatacyjne.

Zaletą tych rozwiązań jest to, że mogą być zastosowane nie tylko na poziomie krajowym, ale w całej Unii Europejskiej, gdyż odpowiadają jej standardom. Przedstawiamy kilka przykładów rozwiązań o charakterze uniwersalnym, nie przeznaczonych ściśle do zastosowań militarnych.

Cyfrowy pogromca skażeń

System usług analitycznych i wspomagania decyzji w dziedzinie zagrożeń czynnikami masowego rażenia WAZkA (Wsparcie Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania) to zbiór do zarządzania kryzysowego związanego z przeciwdziałaniem zagrożeniom czynnikami masowego rażenia, aplikacja internetowa dla centrów zarządzania kryzysowego Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA). Umożliwia: wymianę informacji między jednostkami, koordynację ich działania oraz przygotowanie dla organów decyzyjnych ocen i analiz eksperckich zagrożeń podczas katastrof naturalnych, awarii technicznych lub innych zdarzeń skutkujących skażeniami biologicznymi, chemicznymi lub promieniotwórczymi. Moduły analityczne WAZkA: to Analizator Drzewa Zdarzeń, Środowisko Emulacji Sensorów Skażeń, Moduł Powiadomień i Komunikacji oraz Moduł Zobrazowania Sytuacji Operacyjno-Taktycznej. Optymalizują czas reakcji służb, a w szczególności chronią społeczeństwo i infrastrukturę krytyczną kraju. Usługi korzystają z danych, które mogą być pozyskiwane z różnych źródeł zgodnych z przyjętymi standardami ich reprezentacji. To umożliwia wykorzystanie systemu na poziomie zarządzania kryzysowego UE i wsparcie działania transgranicznego.

Psychiatra wiecznie czujny

Do sygnalizacji objawów schorzeń neurologicznych w trybie telemedycyny służy Clinical Trials Assistant – Sensoryczny system nadzoru badań klinicznych oraz analizy i oceny efektywności leczenia schorzeń neurologicznych. Jest już wykorzystywany komercyjnie jako narzędzie zdalnego nadzoru badań klinicznych leków. System wykorzystuje grupę bezprzewodowych sensorów biomedycznych wspierających ocenę symptomów ruchowych schorzeń neurologicznych (epilepsja, choroba Parkinsona, drżenie samoistne, drgawki, etc.). Składa się z serwera zarządzającego, biomedycznego multisensora bezprzewodowego oraz dedykowanej aplikacji mobilnej. Pozwala na codzienną diagnostykę intensywności symptomów schorzeń neurologicznych, w tym: drżenia, dyskinez, drgawek oraz innych objawów mio- lub neuropatycznych. Diagnostyka pozwala na ocenę stanu zdrowia pacjenta oraz jest w stanie wspomagać rekomendację dawkowania w terapiach lekowych, oceniając ich skuteczność. Wykorzystano tu  sensory inercyjne oraz elektromiografię do innowacyjnej techniki oceny intensywności symptomów chorób neurologicznych. Analiza zaburzeń na ekranie telefonu pozwala w wielu aspektach ocenić stan pacjenta i jego samopoczucie, a tym samym obiektywne określić potrzeby dawkowania leków neurologicznych.

Zdalny morderca cierpień

Możliwości telemedycyny wykorzystuje także ALGOS – analityczna aplikacja sensoryczna oceny bólu i stanów psychofizycznych pacjentów cierpiących na chroniczne stany bólowe w chorobach przewlekłych i terminalnych. Algos wraz z urządzeniem medycznym Shimmer GSR+ and MYO jest wsparciem ludzi cierpiących na chroniczny ból. Ważna dla nich jest forma oceny, czy tego typu stan utrzymuje się przez długi okres oraz przy jakich uwarunkowaniach ból występuje. Odczucie bólu sygnalizuje, by rozpocząć przyjmowanie leku. ALGOS wykorzystuje zaawansowane techniki analityczne do wyznaczenia wzorców przyczynowo-skutkowych, wpływających na stany dyskomfortu pacjenta, trendy występowania stanów bólowych, reakcje organizmu na leki przeciwbólowe, a tym samym badanie ich skuteczności. Technologia Data Fusion pozwala na interpretację sygnałów biomedycznych PPG (różnice pulsu), GSR (potliwość) oraz EMG (drgawki bólowe) i określenie natężenia bólu. Możliwe jest wywnioskowanie rodzaju bólu, z jakim mamy do czynienia, oraz przestawienie proponowanej metody złagodzenia go. Ból zmniejsza koncentrację i zwiększa czas wykonywania zadań wymagających przetwarzania informacji. Zwiększa czas, jaki zajmuje badanemu zareagowanie na bodziec wysyłany przez aplikację.

Pogromca piratów eteru

Przy obecnym zagęszczaniu się cywilnej i wojskowej emisji radiowej niezwykle szkodliwa może być obecność niepożądanych emisji, zakłócających normalną łączność. Ochroni przed tym zjawiskiem przenośny analizator widma radiowego WRE-1. Prowadzi zdalny pomiar widmowy w oparciu o sieć mierników i dedykowany serwer. WRE-1 wykorzystuje oprogramowanie radiowe (SDR) i wbudowany algorytm sztucznej inteligencji (AI), który umożliwia przewidywanie zajętości widma w dedykowanych kanałach radiowych. WRE-1 ma układ elektroniczny do przetwarzania w czasie rzeczywistym parametrów widma i przesyłania ich do serwera, na którym dane są wizualizowane. Istotną zaletą urządzenia jest możliwość pozyskiwania obrazu aktualnej sytuacji radiowej przez sieć rozproszoną. WRE-1 zbiera informacje o obrazie widmowym rejestrowanym przez sieć czujników umieszczonych w różnych miejscach na ternie kraju. Może być wykorzystywany przez służby monitorujące emisję radiową np. na obszarach miejskich, jak również do monitorowanie niepożądanych emisji radiowych.

jaz.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl