Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2020": Tadeusz Sondej, Adam Tarniowy


19-07-2020 17:34:03

Tadeusz Sondej

Doktor inżynier, absolwent i pracownik Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Od ukończenia studiów w 1997 r. zajmuje się techniką cyfrową. Jest cenionym specjalistą w zakresie przetwarzania sygnałów w systemach mikroprocesorowych, projektowania zintegrowanych układów cyfrowych i systemów biomedycznych. Jest uczestnikiem prac naukowo-badawczych i współautorem ponad 70 publikacji, patentu, trzech zgłoszeń patentowych oraz wzorów użytkowych krajowych i międzynarodowych.

Prowadzi wykłady i zajęcia laboratoryjne, jest opiekunem sekcji systemy cyfrowe Koła Naukowego Elektroników. Był kierownikiem ponad 90 prac dyplomowych i prac ponadprogramowych. Za całokształt działalności dydaktycznej został wyróżniony tytułem i odznaką Zasłużonego Nauczyciela Akademickiego WAT i medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dr inż. Tadeusz Sondej działalność inżynierską rozpoczął od współpracy z firmą Polhit, w której był głównym konstruktorem układu elektronicznego do drukarek termicznych. W kolejnych latach współpracował z wieloma firmami i instytutami przy konstrukcji różnych urządzeń elektronicznych, m.in. opracował certyfikowane urządzenie rejestrujące parametry psychofizjologiczne i środowiskowe Ventus dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej. Współpracuje również z Instytutem Optoelektroniki WAT. W 2013 r. otrzymał dwie Nagrody Dyrektora Instytutu za współudział w wykonaniu i wdrożeniu kamery termowizyjnej, a w 2016 r. wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej w IV Konkursie na najlepszą pracę naukową i wdrożenie projektu „Optoelektroniczny, wielowidmowy system wspomagający lądowanie samolotów”. Jest głównym konstruktorem modułu sterowania jednego z najlepszych na świecie wielokanałowego licznika czasu i częstotliwości MTC108, który zdobył kilkanaście nagród i wyróżnień w kraju i za granicą.

Ostatnio skupił się na zagadnieniach inżynierii biomedycznej. Opracował specjalistyczną aparaturę przeznaczoną do wielomiejscowego pomiaru propagacji fali tętna. Jest głównym konstruktorem zaawansowanego układu pomiaru biosygnałów w warunkach mobilnych, realizowanego w ramach projektu inteligentna odzież. boj.

Adam Tarniowy

Doktor inżynier po Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie w 1991 r. ukończył studia w Instytucie Inżynierii Materiałowej, a w 1996 r. uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych. W latach 1998-1999 studiował na Politechnice Krakowskiej. Wyróżniał się już jako uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Czechowicach-Dziedzicach. Dwukrotnie zdobył tytuł laureata XI i XII Olimpiady Wiedzy Technicznej OWT.

Ma bogatą działalność zawodową. Od 2011 r. prowadzi własną działalność gospodarczą. Jest także (od 2010) wykładowcą w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Od 2014 r. jest Prezesem Zarządu Spółki Retinall, która zajmuje się m.in. wdrażaniem do produkcji nowych materiałów z grupy chemii budowlanej.

Kierował wieloma projektami badawczymi finansowanymi przez Komitet Badań Naukowych. Obecnie zajmuje się m.in. poszukiwaniem i wdrażaniem do produkcji nowych rozwiązań technicznych w zakresie materiałów stosowanych w nowoczesnym budownictwie. Ma na koncie wiele wdrożeń i 4 patenty oraz ponad 60 publikacji w czasopismach naukowo-technicznych, jak również monografię „ Kauczuk nitrylowy i jego kompozyty.” Jest także promotorem kilkudziesięciu prac licencjackich i inżynierskich.

Dr inż. Adam Tarniowy w 1997 r. wstąpił do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, gdzie pełnił liczne funkcje. Obecnie jest Prezesem Zarządu Oddziału SITPChem. w Oświęcimiu (od 2002) i wiceprezesem Zarządu Głównego SITPChem. Do pracy Oddziału wprowadził wiele inicjatyw (rajdy chemika, imprezy plenerowe chemikalia, pożegnanie lata oraz imprezy sportowe). Z jego inicjatywy organizowano wycieczki zagraniczne do Pragi, Budapesztu, Wiednia, Lwowa, Berlina i Wilna. Współorganizował cykl seminariów naukowo-technicznych dotyczących nowoczesnych technologii pozyskiwania surowców chemicznych, paliw i energii z węgla i surowców odnawialnych.

Reprezentuje Oddział SITPChem Oświęcim w Małopolsko-Podkarpackim Klastrze Czystej Energii – AGH –Kraków. Działa w Beskidzkiej Radzie FSNT-NOT w Bielsku-Białej. Za działalność stowarzyszeniową był wielokrotnie wyróżniany. jmk

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl