Ranking Szkół Wyższych 2020


08-09-2020 20:33:23

Z udziałem Wojciecha Murdzka, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, 17 lipca br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie po raz 21. podsumowano Ranking Szkół Wyższych. Organizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Ranking jest jednym z czterech zestawień, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości IREG Approved.

Uroczystość zgromadziła kwiat polskiej nauki akademickiej, magnificencje kończące kadencje, rektorów – elektów oraz dziekanów z najlepszych w kraju uczelni i ich wydziałów. Obecni byli także członkowie Kapituły Rankingu, która pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera opracowała metodologię porównania.

Gości przywitał gospodarz, Andrzej Kraśnicki – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Następnie, po krótkiej informacji o rankingu, którą przekazał Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Perspektywy (Honorowy Inżynier Przeglądu Technicznego), wystąpił minister Wojciech Murdzek. Szef resortu nauki powiedział, iż ważne jest, aby budować dobrą przyszłość polskiej nauki, tworzyć perspektywę dla młodzieży. Polacy czekają na efekty dobrej pracy na uczelniach, wielkiego zaangażowania naukowców, które sprawdziło się w czasach pandemii koronawirusa, i na budowanie dumy narodowej z osiągnięć polskich uczelni i nauki. Ludzie zaczynają kibicować polskim naukowcom, nie tylko sportowcom – to jest nowe, cenne zjawisko. To kapitał, który wzmacnia autorytet naszych naukowców i odpowiada na potrzeby społeczne – podkreślił minister. Jest to droga do wspierania Polski w wymiarze ogólnoświatowym.

W rankingu wzięto pod uwagę 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie.

Pamiątkowe dyplomy zwycięzcom rankingu wręczali: minister Wojciech Murdzek, prof. Michał Kleiber i red. naczelna miesięcznika Perspektywy Bianka Siwińska.

Ranking ma kilka kategorii: uczelnie razem, w poszczególnych dziedzinach i obszarach (uniwersytety, techniczne, pedagogiczne, medyczne, ekonomiczne, przyrodnicze itd.). Przygotowanie tegorocznego Rankingu Kierunku Studiów wymagało od Kapituły i analityków z Perspektyw szczególnego wysiłku związanego z nowymi zasadami funkcjonowania uczelni wprowadzonymi ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 r.

Tytuł najlepszej uczelni technicznej zdobyła Politechnika Warszawska, natomiast tytuł Lidera innowacyjności - Politechnika Lubelska. Wśród uczelni niepublicznych wygrała Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Przygotowany został także Ranking Kierunków Studiów obejmujący 70 najpopularniejszych kierunków (lub grup kierunków) studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich (publicznych i niepublicznych) w 9. obszarach obejmujących nauki: humanistyczne, teologiczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, medyczne i o zdrowiu, a także blok nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (warto tu wspomnieć, że takich kierunków jest w Polsce w sumie 1300). Wśród nich znalazły się 22 kierunki studiów inżynierskich. Dziekani niektórych Wydziałów odebrali po kilka dyplomów. Zwycięzcom wręczali je: prof. Marek Safjan – honorowy przewodniczący Kapituły, prof. Jan Szmidt – przewodniczący KRASP i red. Bianka Siwińska.

Janusz M. Kowalski

Pełne wyniki rankingu na stronie: www.ranking.perspektywy.pl

Kapituła Rankingu:

prof. Michał Kleiber – b. prezes PAN, przewodniczący Kapituły

prof. Marek Safjan – sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE, honorowy przewodniczący Kapituły

prof. Krzysztof Diks – przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

prof. Bogusław Smólski – b. rektor-komendant WAT

prof. Marek Krawczyk – b. rektor WUM

dr Jarosław Protasiewicz – dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji

Edyta Demby-Siwek – prezes Urzędu Patentowego RP

Tomasz Psonka – dyrektor regionalny Elsevier

Włodzimierz Kiciński – wiceprezes Związku Banków Polskich

Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

 

10 najlepszych uczelni akademickich (znak = ex equo):

1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2. Uniwersytet Warszawski

3. Politechnika Warszawska

4. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

6. = Politechnika Wrocławska

6. = Gdański Uniwersytet Medyczny

8. = Politechnika Gdańska

8. = Politechnika Łódzka

10. = Uniwersytet Wrocławski

10. = Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

Ranking Uczelni Technicznych:

1. Politechnika Warszawska

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3. Politechnika Wrocławska

4.= Politechnika Gdańska

4.= Politechnika Łódzka

6. Politechnika Poznańska

7. Politechnika Śląska

8. Politechnika Lubelska

9.= Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

9.= Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

11.= Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

11.= Politechnika Częstochowska

13.= Politechnika Białostocka

13.= Politechnika Opolska

13.= Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

16.= Akademia Morska w Szczecinie

16.= Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

18.= Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

18.= Politechnika Koszalińska

18.= Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

18.= Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

18.= Uniwersytet Morski w Gdyni

23. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

 

Pierwsze miejsca technicznych kierunków studiów zdobyły:

1. Architektura – Politechnika Warszawska

2. Automatyka i robotyka – Politechnika Warszawska

3. Biotechnologia – Politechnika Warszawska

4. Budownictwo – Politechnika Wrocławska

5. Elektronika i telekomunikacja – Politechnika Warszawska

6. Elektrotechnika – Politechnika Warszawska

7. Energetyka – Politechnika Warszawska

8. Fizyka techniczna – Politechnika Warszawska

9. Geodezja i kartografia – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

10. Górnictwo i geologia – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

11. Informatyka – Politechnika Warszawska

12. Inżynieria biomedyczna – Politechnika Warszawska

13. Inżynieria chemiczna – Politechnika Warszawska

14. Inżynieria materiałowa – Politechnika Warszawska

15. Inżynieria środowiska – Politechnika Warszawska

16. Logistyka (ex aequo) – Politechnika Poznańska i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

17. Lotnictwo i kosmonautyka – Politechnika Warszawska

18. Mechanika i Budowa Maszyn – Politechnika Warszawska

19. Mechatronika – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

20. Technologia chemiczna – Politechnika Warszawska

21. Transport – Politechnika Warszawska

22. Zarządzanie i inżynieria produkcji – Politechnika Warszawska

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl