Patronat


09-09-2020 16:14:34

Młodzi inżynierowie dla przyszłości

Forum Inżynierów Przyszłości – z racji bezpieczeństwa związanego z pandemią COVID-19 – odbędzie w formie zdalnej 23-25.10.2020 r. we Wrocławskim Domu Technika NOT. Jest to spotkanie, podczas którego jego uczestnicy zastanowią się nad przyszłością i wykształceniem absolwentów szkół wyższych, omówią potrzeby rynku pracy oraz zajmą się  umiejętnościami niezbędnymi do osiągnięcia sukcesu w wielu istotnych i przyszłościowych branżach. W ramach trzydniowej konferencji odbędzie wiele warsztatów, dyskusji, szkoleń i paneli przeprowadzonych pod okiem ekspertów z całej Polski.

Organizatorom zależy na tym, aby zachęcić młodych ludzi oraz przedstawicieli uczelni do działań, które będą wpisywały się w potrzeby rynku z uwzględnieniem najnowszych technologii, innowacyjnych rozwiązań oraz na wspólnym zastanowieniu się, co nas czeka w dobie czwartej rewolucji przemysłowej.

Wystąpienia zaproszonych gości będą poruszać następujące tematy: przemysł 4.0, przedsiębiorczość, działalność studencka i społeczna oraz rozwój osobisty.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość opublikowania artykułu pokonferencyjnego jako rozdział w opublikowanej w formie elektronicznej monografii, spełniającej warunki uwzględniane przy ocenie dorobku naukowego.

Forum Inżynierów Przyszłości organizowane jest przez przewodniczącego komisji ds. Młodej Kadry Technicznej Wrocławskiej Rady FSNT oraz grupę wolontariuszy – studentów.

Więcej informacji oraz harmonogram wydarzenia można znaleźć na stronie: https://fip.not.pl

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl