Co pan na to inżynierze? Rozdano nagrody 54 Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości


03-10-2020 20:00:50

Galą, z zachowaniem dystansu społecznego, 10 września br. podsumowano w Warszawskim Domu Technika NOT 54 edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Jej organizatorem jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR), a honorowy patronat sprawuje Urząd Patentowy RP.

***

Olimpiada jest prowadzona w dwóch blokach tematycznych: A – innowacje techniczne i B – wynalazczość. Do udziału w tegorocznej edycji zgłoszono 116 prac uczniów w bloku A oraz 87 prac w Bloku B. Prace zostały podzielone na 4 kategorie: E – pomysł ekologiczny, P – pomoc dydaktyczna, R – pomysł techniczny, U – usprawnienie softwarowotechniczne. W przesłaniu organizatorzy zawarli m.in. takie zdanie: Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami. Trudno przecenić taką konkretną wytyczną, bo politechniki od lat utyskują na obniżający się poziom kandydatów na inżynierów. PZSWiR poprzez swoje przedsięwzięcie przyczynia się nieco do podbudowania inżynierskich aspiracji młodzieży szkół średnich.

***

Przed wręczeniem nagród zeszłoroczni laureaci Olimpiady zaprezentowali robota humanoidalnego NEO. I to właśnie NEO przedstawiał najlepsze prace.

W podsumowaniu Prezydent PZSWiR Zbigniew Matuszczak pogratulował laureatom oraz opiekunom i podziękował sponsorowi Olimpiady – przedsiębiorstwu KGHM Polska Miedź SA.

Janusz M. Kowalski

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl