Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2020": Henrik Krisch, Krzysztof Wincencik


03-10-2020 20:33:37

Henrik Krisch   

Jest absolwentem Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 1975 r., gdzie uzyskał stopień mgr inż. elektroniki, automatyki i układów sterowania. Do 1981 r. był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego i doktorantem AGH w Krakowie (tytuł pracy „Linearyzacja systemów cyfrowych przy wykorzystaniu funkcji ortogonalnych bazy Haara i Walsha”). W 1988 r. rozpoczął pracę w dziale R&D w firmie KROHNE Messtechnik GmbH, pełniąc funkcję kierownika centrum badawczo-rozwojowego (Corporate Research K-CPR). Na tym stanowisku pracował do 2019 r. W 2020 założył firmę PrIMac UG i zajął się wykorzystaniem fizykalnych właściwości promieniowania UV do zwalczania DNA/RNA, wirusów i drobnoustrojów w czasie epidemii COVID-19. Obecnie pracuje, wraz z zespołem lekarzy, nad wdrożeniem innowacyjnych metod niesienia pomocy pacjentom cierpiącym na bezdech senny. Nowatorskie rozwiązaniami zmierzają do wyeliminowania masek Apnoe. Problem bezdechu podczas snu jest ogromny, gdyż dotyczy ok 4-6% populacji na świecie.

Zainteresowania naukowo-badawcze Henrika Krischa obejmują czujniki magneto-rezystywne, ultradźwiękowe i światłowodowe, elektronikę analogową i cyfrową, techniki pomiarowe i sterowanie, cyfrowe techniki algorytmiczne.

W tych specjalnościach ma liczne osiągnięcia naukowo-badawcze oraz liczne patenty w postaci przemysłowych przyrządów pomiarowych poczynając od opracowania - od 1987/91 r. przepływomierza wirowego (VORTEX FM100, FM200) i wdrożenia do produkcji w Krohne Marshall/Indie a w 1995 w Krohne Chengde CRK w Chinach. Opracował liczne innowacyjne czujniki pomiarowe dla przepływomierzy i kolejne wersje przepływomierzy z sensorami magnetorezystywnymi z wdrożeniem ich do produkcji. W latach 2011- 2019- pracował nad zastosowaniem innowacyjnych technik fotonicznych dla celów przemysłowych, w tym konstrukcją wysokotemperaturowych przepływomierzy (do ~1000°C) o dużym zakresie pomiarowym. Opublikował liczne prace naukowo-badawcze o zasiągu międzynarodowym, wystąpienia i referaty na międzynarodowych konferencjach. Wypromował ponad 40 absolwentów nauk technicznych. red.

Krzysztof Wincencik

Magister inżynier elektryk, absolwent Politechniki Krakowskiej, gdzie przez kilkanaście lat prowadził wykłady i ćwiczenia ze studentami studiów dziennych oraz zaocznych. Od początku lat 90-tych zajmuje się tematyką ochrony odgromowej i przepięciowej. „Kolega od piorunów” tak niekiedy nazywają go koledzy z Krakowskiego Oddziału SEP. Od ponad 25 lat prowadzi „mikołajowe” seminaria poświęcone ochronie odgromowej. Prowadzi szkolenia i konferencje organizowane przez oddziały SEP oraz zajęcia dla członków okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. Jest członkiem prezydium Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP. Współpracuje również z niemieckim komitetem ochrony odgromowej ABB VDE, a w roku 2018 zdał egzamin i uzyskał certyfikat specjalisty VDE/VdS z zakresu ochrony odgromowej. Obecnie jest dyrektorem ds./technicznych w polskim oddziale firmy DEHN.

Mgr inż. Krzysztof Wincencik jest aktywnym członkiem Komitetu Technicznego PKN - KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych. Uczestniczy również w pracach Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych SEP. Ukończenie studium podyplomowego z zakresu jakości energii elektrycznej na AGH zaowocowało uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu specjalisty pierwszego stopnia w ramach programu LPQI (Leonardo Power Quality Initiative), a z zakresu odnawialnych źródeł energii - było impulsem do napisania (wspólnie z prof. Andrzejem Sową ) poradnika ochrony odgromowej i przepięciowej instalacji fotowoltaicznych. Od 2018 r. jest też przewodniczącym sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych krakowskiego oddziału SEP , organizując cykliczne spotkania i szkolenia dla projektantów oraz wykonawców, którzy chcą poszerzyć swoje wiadomości oraz wymienić poglądy. W czerwcu 2020 r. został wiceprezesem krakowskiego Oddziału SEP. Chętnie wędruje z nieodłącznym aparatem fotograficznym. To zamiłowanie do zdjęć wykorzystują również inne oddziały SEP, gdzie kolega Wincencik bywa nie tylko prelegentem, ale także fotografem dokumentujący imprezy stowarzyszeniowe. red.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl