Targi po lockdownie


30-10-2020 20:35:48

Wypowiedź dr Beaty Kozyry, prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Branża targowa jest jedną z tych, które najmocniej ucierpiały z powodu pandemii wirusa COVID-19. Możliwość organizacji imprez targowych wstrzymano w pierwszej kolejności i do dzisiaj, mimo oficjalnego odmrożenia 6.06.2020 r., targi odbywają się sporadycznie. Przychód większości firm od ponad 6 miesięcy wynosi 0 zł. I wiele wskazuje na to, że firmy działające w branży targowej nie będą miały przychodu bądź będzie on na minimalnym poziomie przez kolejne kilka miesięcy!

Branża targowa traci nawet 150 mln zł miesięcznie. Owszem, dotychczasowa pomoc rządowa pozwoliła przetrwać firmom targowym ostatnie pół roku. Ale już się skończyła i chociaż firmy są w pełni przygotowane do organizacji imprez, to nie wszyscy wystawcy czy zwiedzający (zwłaszcza biznesowi) mają odwagę lub chcą wrócić na targi jeszcze w tym roku. Powody są różne i wszystkie je szanujemy.

Wychodzenie z zapaści

Więksi organizatorzy targów i operatorzy obiektów targowych, jak Międzynarodowe Targi Poznańskie, Targi Kielce, Targi w Krakowie czy Międzynarodowe Targi Gdańskie, od kilku tygodni organizują imprezy targowe, które po wdrożeniu wytycznych Ministerstwa Rozwoju są bezpieczne. Jednak przedłużająca się epidemia, pomimo odmrożenia targów, nie pozwala działać branży targowej na tyle, aby firmy mogły generować przychody pozwalające się im utrzymać. Przyczyną takiego stanu są m.in.: obawa wystawców, iż z powodu koronawirusa na targi nie przyjdą zwiedzający (zwłaszcza biznesowi), cięcia kosztów i skupienie się na odbudowie własnych biznesów, jak również obawa przed ewentualnym zakażeniem pracowników.

Mniejsi organizatorzy targów oraz firmy świadczące usługi projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych, firmy usług transportu i spedycji targowej, a także dostawcy wielu innych usług dla branży, stoją na skraju bankructwa. Polski rynek targowy zatrudnia ok. 20 000 pracowników etatowych i drugie tyle na umowy cywilno-prawne. Z badań PIPT wynika, że co 4. firma rozważa zwolnienia co najmniej połowy pracowników i współpracowników! To tysiące osób, które zasilą szeregi bezrobotnych i zgłoszą się po wypłatę zasiłku!

Przedsiębiorcy branży targowej nie czekają biernie na pogorszenie się sytuacji. Większość firm bez większych problemów uzyskała wsparcie z Tarcz 1, 2, 3 oraz z Tarczy finansowej, o które wnioskowała. Część firm podjęła również starania, aby się tymczasowo przebranżowić. Niektóre, wykorzystując swój potencjał, podjęły się produkcji mebli lub nawet rekreacyjnych domów drewnianych. Inne zajęły się produkcją lub/i dystrybucją m.in. skanerów temperatury, urządzeń do dezynfekcji rąk lub środków ochrony osobistej. Niestety, dramatyczna sytuacja zmusiła już niektóre firmy do redukcji zatrudnienia.

Pomagamy, jak tylko możemy

Branżę wspiera również Izba. Przeprowadziliśmy badanie ankietowe „Koronawirus a straty w polskiej branży targowej” i opracowaliśmy konsekwencje oraz szacunkowe koszty odwoływania targów w Polsce i Europie dla polskich firm i krajowej gospodarki. Są one liczone już dziś w miliardach złotych. Od samego początku pandemii informowaliśmy rząd o sytuacji, w jakiej znalazła się branża targowa, która stanęła niemal z dnia na dzień. Wysłaliśmy do przedstawicieli rządu oraz do innych organizacji ponad 30 próśb i apeli o wsparcie wraz z propozycjami doraźnych oraz długofalowych rozwiązań. Członkowie Rady PIPT oraz zarząd PIPT odbyli ponad 20 rozmów z premier Jadwigą Emilewicz i ministrami z Ministerstwa Rozwoju. Skierowaliśmy prośby o wsparcie branży do ponad 400 posłów i senatorów oraz wszystkich wojewodów.

Na bieżąco konsultowaliśmy z członkami Izby projekty zmian w ustawie „covidowej” i przekazywaliśmy nasze uwagi ustawodawcy. Przy współpracy z kancelarią prawną Izba dzieliła się z członkami interpretacją zapisów kolejnych jej nowelizacji. Ponadto Izba była Członkiem założycielem Sztabu Kryzysowego Branży turystycznej, MICE i targowej, wraz z którym udostępniliśmy członkom PIPT kilkanaście wideoszkoleń dotyczących instrumentów wsparcia z Tarcz oraz tego, jak sobie radzić w kryzysie. Stworzyliśmy Zespół ds. Odmrażania Targów, który wspólnie z Ministerstwem Rozwoju opracował wytyczne dla organizatorów targów oraz etapy odmrażania. Powstał także Zespół ds. Promocji Targów, który opracował kampanię informacyjno-promocyjną Targi B2B – Back to Business. Wspólnie z Międzynarodowymi Targami w Poznaniu rozpoczęliśmy realizację cyklu spotkań pod wspólnym hasłem „Targi Dają Więcej”.

Izba jest również członkiem-założycielem Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, która kontynuuje działania lobingowe i interwencyjne w rządzie. Zorganizowaliśmy wiele webinarów i wideokonferencji. PIPT przygotowała opracowania dotyczące m.in. korzystania z różnych form wsparcia rządowego oraz regionalnego, a w codziennych komunikatach na stronie https://polfair.pl/koronawirus/ przekazujemy bieżące informacje.

Niestety, mimo wielu naszych interwencji polski sektor targowy, jak na razie, nie otrzymał żadnego wsparcia sektorowego. Nadal walczymy o przedłużenie działania niektórych instrumentów pomocowych z poprzednich Tarcz na kolejne miesiące. Przygotowujemy dla MR propozycję strategii wsparcia branży targowej i jej interesariuszy oraz dalszego rozwoju branży m.in. przez stworzenie bonu targowego dla wystawców, dofinansowanie programów typu hosted buyers czy dofinansowanie tworzenia innowacji oraz nowych modeli biznesowych w firmach targowych. Prace będą również dotyczyły stworzenia strategii jak najlepszego wykorzystania targów do odbudowy polskiej gospodarki. Planujemy kontynuację kampanii Targi B2B – Back to Business.

Wciąż mamy nadzieję, że branża targowa otrzyma pomoc rządową, która pozwoli jej przetrwać czas zastoju. Wierzymy, iż uda nam się przekonać wystawców i zwiedzających, że można brać udział w targach, bo są równie bezpieczne, jak galerie handlowe. Należy brać udział w targach właśnie teraz,

not. jb

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl