Srebrnego wesela w tym roku nie będzie


30-10-2020 20:39:54

25 lat temu, w marcu 1995 r. została ustanowiona Polska Nagroda Jakości (PNJ). Jej organizatorami są: Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 9000.

Nagroda jest wyróżnieniem przyznawanym przedsiębiorstwom za wdrażanie koncepcji zarządzania przez jakość – TQM (Total Quality Management). Jej koncepcja została opracowana w oparciu o Europejską Nagrodę Jakości (EQA) i bazuje na dziewięciu filarach zarządzania przez jakość: przywództwo; polityka i strategia; zarządzanie ludźmi; zarządzanie zasobami, zarządzanie procesami, satysfakcja klientów; satysfakcja zatrudnionych; współpraca z otoczeniem i efekt końcowy.

Ubiegać się o nią mogą przedsiębiorstwa, organizacje publiczne i osoby fizyczne prowadzące działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W konkursie brały zatem udział przedsiębiorstwa, które przez wdrożenie TQM doprowadziły do wzrostu satysfakcji klientów, pracowników i współpracujących z nimi przedsiębiorstw oraz osiągnęły poprawę jakości pracy, procesów i odniosły sukces rynkowy. Zdobywcy tej nagrody oprócz statuetki i dyplomu, mają także możliwość posługiwania się znakiem i hasłem PNJ.

laureaci PNJ

Organizatorom szybko udało się nadać Nagrodzie wysoką rangę. Przez ćwierćwiecze Polska Nagroda Jakości stała się prestiżowym i pożądanym wyróżnieniem uzyskiwanym zarówno zespołowo, jak i indywidualnie. Jej wręczanie laureatom stanowiło ważny element corocznych obchodów Święta Niepodległości. Odbywało się z małymi wyjątkami na Zamku Królewskim w Warszawie, nierzadko z udziałem Prezydenta lub Premiera RP.

Kapituła PNJ przyznawała również Nagrody Indywidualne, a także Nagrody Honorowe, które otrzymywały osoby i zespoły za szczególne zasługi dla rozwoju i promocji systemów jakości w Polsce.

Wśród laureatów Polskiej Nagrody Jakości znajdujemy wiele znakomitych firm, jak również zespołów oraz wiele znanych osób zasłużenie cieszących się poważaniem w środowiskach gospodarki i biznesu z racji swych nowatorskich i innowacyjnych przedsięwzięć, przynoszących wymierne efekty. Warto przypomnieć, że PNJ został uhonorowany Przegląd Techniczny oraz redaktorzy Ewa Mańkiewicz-Cudny i Henryk Piekut.

niespełniony jubileusz

Od kilku lat nową formułą, podczas której wręczano Nagrodę laureatom, były krajowe konferencje Polskiej Nagrody Jakości. Pierwsza konferencja „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości” odbyła się 12 listopada 2018 r. 26 listopada 2019 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, odbyła się II krajowa konferencja PNJ „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości 1918–1921” oraz finał konkursu PNJ - EFQM. W konferencji uczestniczyło ponad 80 osób. Inauguracyjny referat „Kultura jakości – współczesne wyzwania” wygłosił dr hab. inż. Marek Roszak, prof. Politechniki Śląskiej,  podkreślając znaczenie szacunku i uczciwości w kształtowaniu jakości.

18  kwietnia 2020 r., ogłoszeniem na stronie www.pnj.pl zaproszono wszystkie firmy zainteresowane innowacją do udziału w tegorocznej edycji konkursu PNJ w kategoriach: PNJ - Q Doskonałości oraz PNJ zintegrowana z Modelem Doskonałości EFQM, promująca nowoczesne metody zarządzania pozwalające firmom osiągać trwały sukces na rynku krajowym i międzynarodowym.

Zaproszono także do zgłaszania kandydatur w konkursie PNJ Znakomity Przywódca, adresowanym do kierowników projektów, zespołów, w tym m.in.: właścicieli, prezesów, dyrektorów firm, instytutów, prezydentów, burmistrzów, wójtów. Ocena kandydata w tej kategorii powinna korespondować z profilem lidera, który kształtuje przyszłość i realizuje zamierzenia z poszanowaniem etyki i wartości oraz zapewnia, że kierowana przez niego organizacja przewiduje zmiany oraz odpowiednio na nie reaguje, a co za tym idzie osiąga trwały sukces.

Kolejnymi nowymi kategoriami tegorocznej edycji PNJ miała być kategoria Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania (ZPSZ), Znakomity Menadżer Systemów Zarządzania (ZMSZ).

Niestety, jubileuszowego podsumowania 25-lecia PNJ, z racji sytuacji epidemicznej, którą wywołał nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, wirus Covid-19, nie będzie. Planowane na 12 listopada 2020 r. wręczenie nagród podczas III krajowej konferencji „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości " zostało zawieszone.

Jednak ranga i znaczenie dla gospodarki Polskiej Nagrody Jakości, a przede wszystkim zaangażowanie działających w niej ludzi oraz podmiotów, sprzyjać będzie jej szybkiemu powrotowi i kolejnym edycjom.

Janusz M. Kowalski

 

Nagrody Indywidualne

  • Polska Indywidualna Nagroda Jakości imienia prof. Edwarda Kindlarskiego (pomysłodawca PNJ) przyznawana osobom, które wniosły wyróżniający się wkład w opracowanie koncepcji TQM – ZPJ w Polsce, a także za wdrożenie systemów jakości w organizacji, albo za znaczący wkład w zakresie szkolenia z zakresu koncepcji TQM zarówno w sensie praktycznym, jak i teoretycznym.
  • Nagroda Znakomitego Przywódcy przyznawana menadżerom – liderom, którzy swoją codzienną pracą przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki, kultury oraz wdrażają i upowszechniają nowoczesne metody zarządzania, a tym samym przyczyniają się do poprawy jakości życia społeczeństwa.
  • Nagroda Znakomitego Pełnomocnika/Menedżera Systemów Zarządzania przyznawana pełnomocnikom/menadżerom, którzy są zdolni doskonalić systemy zarządzania i wspierać ich realizację oraz kontrolę uzyskiwanych efektów, a także osiągać wraz z kierownictwem i załogą wyróżniające się wyniki.
  • Nagroda Specjalna przyznawana wybitnym przedstawicielom świata polityki, nauki, kultury, mediów, którzy swoją pracą i postawą przyczyniają się do poprawy zarządzania w Polsce i jakości życia polskich obywateli.
  • Nagroda Zasłużony dla Polskiej Nagrody Jakości przyznawana osobom, które wniosły znaczący wkład w rozwój Polskiej Nagrody Jakości.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl