Pandemia, rynek, przyszłość


30-10-2020 20:47:53

Wypowiedź Krzysztofa Przybyła, prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, organizującej Konkurs „Teraz Polska” oraz przyznającej tytuły Wybitny Polak i Promotor Polski

Dziś słowo pandemia odmienia się przez wszystkie przypadki. A jeszcze rok temu nie uwierzylibyśmy, że czynnik o charakterze epidemicznym może mieć wpływ na realne i codzienne życie, w każdym jego aspekcie – nawet jeżeli my sami i nikt z naszego otoczenia (na szczęście) nie zachorował. Jednak ten wpływ jest potężny. Pandemia zachwiała gospodarką, wpłynęła na społeczeństwo i – o czym mówi się coraz głośniej – również na politykę oraz demokrację. Jednak nie na tym chciałem się skupić, lecz na tym, w jaki sposób pandemia wpłynęła na działalność Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, na Konkurs i Godło „Teraz Polska”.

W gospodarce, która jest systemem naczyń połączonych, często jest tak, że gdy jeden straci, drugi zyska. Nawet kryzys, jednoznacznie negatywne zjawisko, przysparza korzyści pewnym branżom, wcześniej niedowartościowanym. Tak jest teraz choćby w USA. Nowy Jork traci z powodu zapaści w turystyce i gastronomii. Rośnie za to popyt na domki jednorodzinne na prowincji, zyskują więc gałęzie przemysłu związane z tym dobrem. Nie inaczej jest w Polsce. Linie lotnicze LOT i firmy oferujące pobyty zagraniczne tracą, ale zyskują sektory związane z turystyką krajową w związku z boomem na spędzanie urlopu w kraju.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego – choć nie prowadzi działalności zarobkowej – pełni ważną rolę w krajowym ekosystemie gospodarczym. Dlatego, siłą rzeczy, również nas dotknęła pandemia. Nie jestem entuzjastą publicystycznej narracji w stylu „pandemia, to również korzyści”, lecz stwierdzam, że mimo negatywnych skutków, jej wpływ na przyspieszenie pewnych działań reformatorskich jest niebagatelny.

Kiedy w marcu ogłoszono lockdown, dopadła nas niepewność, ale też silne przeświadczenie, że powinniśmy zintensyfikować wysiłki, by w bieżącej edycji nagrodzić polskie firmy oferujące produkty i usługi najwyższej jakości.

<przy linii>Uzyskaliśmy obiektywne potwierdzenie tezy, że w dobie pandemii firmy i konsumenci potrzebują Godła „Teraz Polska” jeszcze bardziej niż kiedykolwiek.<przy linii> Równocześnie przystąpiliśmy do zmiany procedur i takiego przeorganizowania naszej działalności, aby możliwe było jej prowadzenie w sytuacji obostrzeń sanitarnych. Zmiany objęły przede wszystkim komunikację zdalną i cyfryzację działalności. W tym celu nawiązaliśmy jeszcze bliższą współpracę z naszymi kluczowymi partnerami: Szkołą Główna Handlową i Politechniką Warszawską. Dzięki temu mogliśmy bez najmniejszego uszczerbku dla rzetelności i profesjonalizmu przeprowadzić proces oceny zgłoszeń i wyłonić laureatów.

Niemożliwe było zorganizowanie Gali „Teraz Polska” tak jak dotychczas – jako potężnego święta przedsiębiorczości, pełnego splendoru wydarzenia, w którym udział brało ok. 1500 gości, i które odbywało się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. W tym roku z racji rozporządzeń covidowych musieliśmy ograniczyć się do 150 osób. Pojawiło się pytanie, jak zorganizować wydarzenie, które mimo obostrzeń będzie miało rangę adekwatną do sukcesu laureatów Konkursu „Teraz Polska”, czyli wybitnych przedsiębiorców i zarządzających biznesem.

Z racji stałego Patronatu Honorowego Prezydenta RP i dzięki rzeczywistemu wsparciu prezydenta Andrzeja Dudy, nowa gala odbyła się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Mimo rygorów, maseczek i wymaganych prawem odległości zrealizowaliśmy historyczne wydarzenie, do czego przyczynił się też aktywy udział Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy. W rezultacie – co naszym zdaniem potwierdza przeświadczenie o potrzebie Godła i Konkursu „Teraz Polska” – oddźwięk medialny po wydarzeniu osiągnął poziom rekordowy. Ekwiwalent reklamowy wzmianek i informacji we wszelkich mediach był bardzo wysoki, to znaczy, że informacja o Laureatach Konkursu „Teraz Polska”, czyli firmach oferujących najlepsze produkty i usługi, dotarła do milionów Polaków, a Godło „Teraz Polska” znów udowodniło swoją wartość jako synonim renomy i jakości.

Będąc małą strukturą, bardzo sprawnie przeszliśmy transformację cyfrową. Udało nam się wykonać założone w statucie cele i promowaliśmy polskie firmy, produkty i usługi, z jeszcze większym zapałem i może nawet efektywniej niż w poprzednich latach.

Jednak Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego i Konkurs „Teraz Polska” to przecież nie tylko wielka akcja promocyjna i sukcesy rynkowe laureatów. To także pewna społeczność, która skupia – nie waham się użyć tego słowa – elitę polskiej przedsiębiorczości. To także kultura, idee i swoisty duch, a tego wszystkiego nie da się pielęgnować wyłącznie online. Potrzebne są spotkania, serdeczne rozmowy, wymiana myśli, czasem nawet ścieranie się, ale w pozytywnym duchu i z zamiarem wypracowania dobrych rozwiązań.

Przed pandemią roczny kalendarz fundacji wypełniony był wydarzeniami: Kluby „Teraz Polska”, konferencje, sympozja, debaty, spotkania studyjne, wizyty zagraniczne. Tak działała potężna społeczność ludzi, którzy myślą w kategoriach sukcesu, ale przede wszystkim – w kategoriach wartości. Z racji ograniczenia rzeczywistych relacji społecznych na tym polu zostaliśmy zmuszeni do pewnych ograniczeń, lecz nie ustajemy w wysiłku, by znowu zacząć działać jak „przed koronawirusem”.

Potwierdzeniem mogą być tutaj chociażby nasze ostatnie aktywności związane z wręczeniami regionalnych tytułów „Promotor Polski”. Jest to projekt, który realizujemy od 2017 r. i ma na celu uhonorowanie osób, które działając lokalnie, w regionach i odnosząc tam sukcesy, przyczyniają się do promocji Polski zarówno w kraju jak i za granicą.

We wrześniu nagrodziliśmy „Promotorów” ze Śląska (podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach), Kujaw (podczas Forum Welconomy w Toruniu) oraz – po raz pierwszy w historii tego wyróżnienia – w Małopolsce. Przed nami laureaci z Lubelszczyzny i Podkarpacia (podczas Kongresu 590 w Rzeszowie). Przyszłość wymaga aktywności adekwatnie do warunków i możliwości.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl