Co pan na to inżynierze? Numerus Primus po raz 33.


31-10-2020 16:46:17

Konkurs Numerus Primus inter Pares to konkurs na najlepsze czasopismo popularno-techniczne oraz specjalistyczne w obszarze techniki z poprzedniego roku kalendarzowego. Jego organizatorem jest Towarzystwo Kultury i Historii Techniki, członek Federacji SNT- NOT.

***

Wieloletnią tradycją konkursu jest jego podsumowanie podczas uroczystości będących finałami inicjatyw FSNT-NOT kierowanych do młodego pokolenia. W tym roku wręczenie dyplomów laureatom XXXIII Konkursu Numerus Primus inter Pares odbyło się 25 września br. w Warszawskim Domu Technika NOT podczas zakończenia Konkursu Młody Innowator organizowanego dla uczniów szkół podstawowych, liceów i techników.

***

Jury Konkursu Numerus Primus Inter Pares, działające pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Czesława Waszkiewicza, wysoko oceniło poziom merytoryczny i graficzny oraz szatę edytorską wszystkich nadesłanych czasopism.  Po wnikliwej ocenie postanowiło przyznać w grupie czasopism popularyzujących naukę i technikę tytuł laureata numerowi 2/2019 czasopisma Młody Technik (wydawca Spółka AVT); a w grupie czasopism specjalistycznych numerowi 4/2019 czasopisma Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna, którego wydawcą jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu.

Jury przyznało także wyróżnienie numerowi 7/2019 miesięcznika naukowo-technicznego Elektroinstalator, wydawanego przez Spółkę SIGMA – NOT.

jmk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakietę Numerus Primus odbiera Mirosław Usidis – redaktor naczelny Młodego Technika (od prawej: prof. Czesław Waszkiewicz – przewodniczący Jury, Mirosław Usidis – red. naczelny MT, Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT, red. Janusz M. Kowalski – sekretarz Jury TKiHT)].

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl