Felieton. Odpowiedzialni pracodawcy


31-10-2020 16:49:48

Kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa odciska swoje piętno nie tylko na kondycji finansowej przedsiębiorstw. Coraz poważniej zaczyna on również wkraczać w sferę etyki biznesu. W jednym z wcześniejszych felietonów na łamach „Przeglądu Technicznego” wspominałem o badaniach firmy doradczej EY dotyczących uczciwości w biznesie. Wynika z nich, że sytuacja kryzysowa sprzyja nieuczciwemu postępowaniu w biznesie. Również inne badania, dotyczące np. regulowania zobowiązań przez pożyczkobiorców, potwierdzają, że kryzys prowadzi do negatywnej zmiany postaw.

Jednym z obszarów, które szczególnie narażone są na „erozję” zasad odpowiedzialnego biznesu jest polityka pracownicza. Obecna sytuacja wymusza podejmowanie często radykalnych działań dotyczący sfery pracowniczej. Dla wielu firm kryzys jest testem odpowiedzialności w biznesie. Jedne przechodzą ten sprawdzian, inne go oblewają zapominając, że dobra kadra to kapitał, o który należy dbać.

Krajowa Izba Gospodarcza od wielu lat promuje zasady odpowiedzialnej polityki pracowniczej. Wspólnie z partnerami organizujemy co roku konkurs „Pracodawca Godny Zaufania”, w którym nagradzane są firmy sięgające po ciekawe i ponadstandardowe rozwiązania w zakresie polityki pracowniczej i socjalnej. W ciągu dekady, która upłynęła od pierwszej edycji konkursu, rynek pracy ewoluował – od „rynku pracodawcy” do „rynku pracownika”. Z satysfakcją obserwowaliśmy coraz większe grono firm, które niezależnie od sytuacji na rynku pracy uczyniły odpowiedzialną politykę wobec pracowników ważnym filarem działalności.

Kryzys doprowadzi do wielu zmian na rynku pracy. W gospodarce i na rynku pracy wciąż panuje niepewność, która powoduje, że „odpowiedzialna polityka pracownicza” zaczyna być czasem traktowana jak abstrakcyjne hasło, dobre na lepsze czasy. Organizując tegoroczną, jubileuszową edycję „Pracodawcy Godnego Zaufania”, chcemy przekonywać biznes, że jest odwrotnie – to kryzys jest właśnie tym momentem, w którym przedsiębiorcy mogą i powinni się „wykazać”, jako dobrzy i odpowiedzialni pracodawcy.

W promowaniu zasad odpowiedzialnej polityki pracowniczej w czasie kryzysu nie chodzi oczywiście o wywieranie presji na przedsiębiorców w celu utrzymywania miejsc pracy za wszelką cenę albo tworzenia rozbudowanych programów socjalnych. Odpowiedzialne podejście do polityki pracowniczej to nie tylko wynagrodzenia, tzw. socjal, szkolenia itd. To również jakość komunikacji i gotowość do partnerskiego dialogu z pracownikami, również tymi, którzy z przyczyn ekonomicznych muszą być pozbawieni części wynagrodzenia, a w najgorszym wypadku zwolnieni. Wymaga to wysiłku, ale tylko w taki sposób buduje się wiarygodność i zaufanie, które zaprocentują w korzystniejszych okolicznościach.

Andrzej Arendarski, prezes KIG

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl